Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Облік витрат на виробництво і реалізацію продукції на прикладі ТОВ &Вішера&

Реферат Облік витрат на виробництво і реалізацію продукції на прикладі ТОВ &Вішера&

и групуються витрати, однорідні за економічним змістом (матеріальні, трудові, витрати, що мають характер комплексних грошових надходжень).

Відповідно до Основних положень по складу витрат, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг) угруповання витрат містить такі елементи: матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів), витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація основних фондів та інші витрати.

В елементі Матеріальні витрати відображається вартість сировини, матеріалів, комплектуючих виробів та напівфабрикатів, палива й енергії всіх видів, транспортних послуг сторонніх організацій, робіт і послуг виробничого характеру, знос малоцінних і швидкозношуваних предметів.

У елемент Витрати на оплату праці включаються витрати на оплату праці основного виробничого персоналу підприємства.

В елементі Відрахування на соціальні потреби відображаються обов'язкові відрахування (за законодавчо встановленим нормам) органам соціального страхування, пенсійному фонду від усіх видів оплати праці працівників, зайнятих у виробництві продукції.

В елементі Амортизація основних фондів містяться всі амортизаційні відрахування на повне відновлення основних виробничих фондів виходячи з їх балансової вартості і встановлених норм, включаючи і прискорену амортизацію їх активної частини.

До елементу Інші витрати відносяться всі інші витрати, що не ввійшли в раніше перераховані елементи витрат: податки, збори, відрахування на бюджетні фонди, зараховують на собівартість продукції; платежі по обов'язковому страхуванню майна підприємства; плата за відсотками за короткострокові позики банків у межах законодавчо встановлених ставок, а також оплата послуг зв'язку, підготовки кадрів, реклами, пожежної охорони та інші витрати в межах законодавчо встановлених норм.

Калькуляційна класифікація відображає місце виникнення витрат і застосовується для обліку і калькулювання витрат на виробництво і реалізацію всієї продукції (робіт, послуг). Угрупування витрат за статтями здійснюється залежно від їх функціональної ролі у виробничому процесі: витрати, викликані виробничим споживанням ресурсів, і витрати, пов'язані з організацією, обслуговуванням, управлінням і збутом.

Основними положеннями з планування, обліку і калькулювання собівартості на промислових підприємствах встановлено типова угруповання витрат за такими основними статтями калькуляції:

сировину і матеріали;

поворотні відходи (віднімаються);

покупні напівфабрикати і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій;

паливо і енергія на технологічні цілі;

заробітна плата виробничих робітників (основна і додаткова);

відрахування на соціальні потреби;

витрати на підготовку і освоєння виробництва;

загальновиробничі витрати;

загальногосподарські витрати;

втрати від браку;

інші виробничі витрати;

комерційні витрати.

Сума одинадцяти перших статей утворює виробничу собівартість продукції, а сума дванадцяти статей - повну собівартість продукції.


. 2 Класифікація витрат на виробництво


Відповідно до завдань і з метою виконання управлінських і контрольних функцій облік витрат на виробництво здійснюється в декількох розрізах.

За місцем виникнення витрат - за центрами відповідальності (виробництвам, цехам, ділянкам і т.д.) і за характером виробництва (основне, допоміжне).

За економічним змістом:

а) за економічними елементами:

матеріальні витрати

витрати на оплату праці

відрахування до фондів соціального страхування

амортизація ОЗ

інші витрати

б) за статтями калькуляції:

сировину і матеріали

поворотні відходи (віднімаються)

покупні вироби і напівфабрикати

паливо і енергія на технологічні цілі

заробітна плата виробничих робітників

відрахування до фондів соціального страхування

витрати на підготовку і освоєння виробництва

загальновиробничі витрати

загальногосподарські витрати

втрати від браку

За способом включ...


Назад | сторінка 2 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Витрати на оплату праці в собівартості продукції, товарів (робіт, послуг)
  • Реферат на тему: Витрати Виробництво і собівартість продукції В процесі Формування Ціни на п ...
  • Реферат на тему: Капітальні витрати та поточні витрати на забезпечення пожежної безпеки
  • Реферат на тему: Витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції
  • Реферат на тему: Витрати виробництва і собівартість сільськогосподарської продукції