Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Українське козацтво в першій половині XVII століття

Реферат Українське козацтво в першій половині XVII століття

Козацтво виникло в південноукраїнських землях - на території від середнього Подніпров'я і майже до Дністра (південні околиці Київщини, Брацлавщини, Поділля). Ці землі називалися Диким Полем: після навали монголо-татар, а потім, в результаті частих нападів Кримського ханства, землі обезлюдніли і залишалися незаселеними. Центром козацтва стало Запоріжжя - степи за порогами Дніпра.

Цікава така деталь. Східні старовинні джерела називають половців" жовтою ордою". Поклонялися половці Вічно Блакитному Небу. З 1055 половці почали переможно оволодівати степовими просторами України. Йшли вони курінями (так в половців називалися роди), які ділились на коші (сімейства), і називалися вони «козаками» («ко» - небо »,« зак" - захищати).

З часом, коли половці почали приймати християнство, поганський термін" захисники неба" став непотрібним.

Корінь слова" коз" (вільна людина) був зрозумілим і актуальним. У степу на південно-східних рубежах Русі в кінці XII століття виникають військові об'єднання з русів і половців, які формувались не по родовій або етнічній ознаці, а як спільна сила, яка захищала кордони Київської Русі. У цьому середовищі народилося і слово" гетьман" (вожак).

Козаки, тобто спільні прикордонні загони половців і русів, стали тією силою, яка першою надала відчайдушний опір монголо-татарським загарбникам.

Коротше кажучи, коріння українського козацтва проникають ще за часів половецьких куренів. Період кінця XII - першої половини XIII століття характеризується як перший етап формування та розвитку українського козацтва. [2]

З другої половини XV століття починається відродження українського козацтва на так званих «пустопорожніх» землях. Це була територія на південь від Білої Церкви, землі, не закріплені за власниками. На думку Д. Яворницького, першопричиною відродження тут козацтва були «відхід» і «добивательство». Вже в другій половині XV - на початку XVI століття на Наддніпрянщині утворилися громади вільних озброєних людей, чисельність яких зростала за рахунок невдоволених суспільно-політичним ладом в польсько-литовській державі. Починаючи з другої половини XVI століття, в безкраї простори Дикого Поля кинувся потік селян-втікачів з Галичини, Волині, Полісся, Поділля. Пагони стали основною формою соціального протесту селян проти свавілля панів. Внаслідок втеч селян і міської бідноти в степах південної Київщини та Брацлавщини зростала чисельність вільного населення - козаків. Був заснований ряд козацьких слобід і хуторів.

Козаки розорювали «пустопорожні» землі, займалися полюванням, рибальством, бджільництвом. Їх життя було небезпечною: доводилося не тільки обробляти землю, а й захищатися від нападів татар. Згодом козаки самі почали здійснювати походи на кримських татар. Ряд таких вдалих походів був здійснений в кінці XV століття. Кримське ханство змушене було побудувати фортеці на Дніпрі та Перекопі. Однак козаки нападали навіть на турецькі фортеці. У 1521 року вони здійснили похід у Молдавію, 1523 року ходили в Крим і спалили Очаків, у 1545 році знову напали на Очаків і захопили його. [3]

З одного боку, поява такої небезпечної сили, як козацтво, на кордонах Польсько-Литовської федерації турбувало її уряд.

У будь-який час ця руйнівна сила могла нанести удар по державі. Внаслідок втеч селян пани втрачали робочу силу. З іншого боку, новоосвоєних козаками землі на Наддніпрянщині приваблювали панів та шляхту. Держава в особі козаків отримало безкоштовну силу, яка захищала кордони як Литви, так і Польщі.

На нових землях склався своєрідний козацький устрій. Козаки об'єднувалися в громади і всі важливі питання обговорювали і дозволяли на козацьких радах. Тут вибирали козацьку старшину: отаманів, осавулів, суддів. Кожен козак мав право брати участь у радах, користуватися землею, ловити рибу, полювати на звіра.

На землях, освоєних козаками, вже ніколи, як їм здавалося, не з'являться державні службовці, не виникне кріпосна неволя.

Але на початку XVI століття король своїми указами, а великі князі - грамотами, починають роздавати простори, зайняті козаками, литовським та польським панам - магнатам. Острозькі, Вишневецькі, Ражінскіе отримували документи на «окраїнні» землі, будували там свої замки-маєтки. Значна частина цих земель віддавалася за службу великому князю або королю з правом збирати з місцевого населення чин-ши і обкладати його повинностями на свою користь.

Причини виникнення козацтва:

Наявність в українському суспільстві окремих прошарків вільних людей, які займали проміжне положення між Незаможне шляхтою і селянством.

Посилення соціального і релігійного гноблення, закріпачен...


Назад | сторінка 2 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Козацтво - провідна соціально-політична сила України в першій половині XVII ...
  • Реферат на тему: Зміни в положенні селян і холопів у другій половині XVI століття
  • Реферат на тему: Значення натурального традиційного господарства маорі при розвитку ринку зе ...
  • Реферат на тему: Нашестя монголо-татар на Київську Русь XIII століття
  • Реферат на тему: Містобудування Середньої Азії у другій половині XIII століття - першій поло ...