Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Ринок кондитерських виробів

Реферат Ринок кондитерських виробів

ошен» та ее продукції;

визначення перспектив Зміцнення конкурентних позіцій ПАТ «Рошен».1. Теоретичні засади формирование конкурентоспроможності корпорацій


.1 Особливості Функціонування корпорацій в Україні


Важлива елементом системи забезпечення належноє уровня конкурентоспроможності підприємства, ефективного ведення его господарської ДІЯЛЬНОСТІ як на внутрішньому (національному), так и на ЗОВНІШНІХ ринках є ее оцінка. У процессе оцінювання конкурентоспроможності підприємства віявляються Сильні и слабкі Сторони его ДІЯЛЬНОСТІ, возможности та потенційні Загрози, что в підсумку дает можлівість Ефективний плануваті та розвіваті діяльність на Основі конкурентних перевага.

Отже, Конкурентоспроможність підприємства - це:

) рівень его компетенції відносно других підприємств-конкурентів у нагромадженні та вікорістанні виробничого потенціалу певної спрямованості та его ОКРЕМЕ складових, что знаходиься вираженість в таких результуюча Показники як якість продукції, прібутковість, Продуктивність ТОЩО [1];

) можлівість Здійснення ефектівної господарської ДІЯЛЬНОСТІ ї прібуткової ее реализации в условиях конкурентного Сайти Вся [2];

) інтегральна властівість суб єкта Ринковий отношений, яка відображає его здатність формуваті та утрімуваті конкурентні Переваги через нарощування та покращення внутренних потенціалів в условиях Певного конкурентного Сайти Вся у конкретний момент годині [3].

Одним Із Важлива харчування при побудові системи ОЦІНКИ конкурентоспроможності підприємства на міжнародному Рівні є питання Вибори підходу, на якому вона базуватіметься. Автори у своих роботах віділяють різну Кількість підходів до оцінювання конкурентоспроможності підприємства. (дод. А)

Коженая Із наведення підходів в процессе АНАЛІЗУ конкурентоспроможності підприємства может застосовуватіся як окремо, так и в поєднанні з іншімі залежних від конкретних цілей АНАЛІЗУ та спеціфікі ДІЯЛЬНОСТІ досліджуваніх підприємств.

Застосовані методи визначення й ОЦІНКИ уровня конкурентоспроможності підприємства могут буті про єднані у дев ять груп: методи, засновані на аналізі порівняльніх перевага; методи, что базуються на Теорії рівновагі фірми и Галузі; методи, побудовані на Основі Теорії ефектівної конкуренції; методи, засновані на Теорії якості товару; матрічні методи ОЦІНКИ конкурентоспроможності; комплексні методи (в т.ч. інтегральні); метод, Заснований на Теорії мультіплікатора; метод визначення позіції в конкуренції з Огляду на стратегічний Потенціал підприємства; методи, засновані на порівнянні з ЕТАЛОН (модіфікація комплексних методів Із ЗАСТОСУВАННЯ інтегральніх оцінок).

Візначаті Конкурентоспроможність можна такоже помощью функціонального підходу, відповідно до которого найбільш конкурентоспроможності є ті підприємства, на якіх Найкращий чином організовані виробництво и збут продукції, Ефективне управління фінансами.

Предметом АНАЛІЗУ є три гру показніків:

- до першої групи входять показатели, что відображають ефективність виробничо-збутової діяльності підприємства - це Перш за все відношення чистого прибутку до чистого оборотного капіталу;

- одного група показніків характерізує стан виробничої СФЕРИ підприємства (інтенсівність использование основного ї оборотного капіталу), что має свое відображення у відношенні чистих продажів до чистої вартості матеріальніх актівів, до чистого оборотного капіталу, до вартості матеріально-виробничих запасів та ін.;

третю групу становляит показатели, пов язані Із фінансовою діяльністю підприємства: відношення оборотного капіталу до поточних зобов язань, відношення Довгострокова зобов язань до чистого оборотного капіталу та ін. [6].

Результати критичного АНАЛІЗУ існуючіх підходів, крітеріїв та показніків оцінювання конкурентоспроможності підприємства свідчать, что показатели ОЦІНКИ міжнародної конкурентоспроможності розраховуються аналогічно іншім, но, на нашу мнение, є певні Відмінності. (дод. Б)

економі ? чна Ефекти ? вність - це вид ефектівності, что характерізує результатівність ДІЯЛЬНОСТІ економічних систем (підприємств, теріторій, национальной економіки). Основною особлівістю таких систем є вартісній характер ЗАСОБІВ (ВИДАТКІВ, витрат) Досягнення цілей (результатів), а в Деяк випадка и самих цілей (зокрема, одержании прибутку). (табл. 1.1). [37]


Таблиця 1.1 . Показники ефектівності виробничої діяльності підпри...


Назад | сторінка 2 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поняття і фактори конкурентоспроможності, методи її оцінки та способи забез ...
  • Реферат на тему: Інноваційний потенціал як чинник підвищення діяльності та конкурентоспромож ...
  • Реферат на тему: Конкурси як інструмент підвищення конкурентоспроможності. Методи забезпече ...
  • Реферат на тему: Рішення завдання по оцінки конкурентоспроможності поліграфічного підприємст ...
  • Реферат на тему: Визначення конкурентоспроможності підприємства