Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Лекции » Власне-лінгвістичний (функціональний) аспект у вивченні звуків мови

Реферат Власне-лінгвістичний (функціональний) аспект у вивченні звуків мови

ужать прикордонними сигналами, наприклад, сигналом наявності кордону слова (пор., сильний напад в початковому гласному в німецькій мові). Ця функція не виявляється регулярно, проте про наявність її свідчать існуючі в кожній мові різні обмеження на сполучуваність тих чи інших звукових елементів в мовної ланцюга. p align="justify"> III. Фонема - одиниця мови, яка характеризується високим ступенем абстрактності. Вона має властивими їй фонологічними ознаками. Одні з них є В«пасивнимиВ» або конститутивними (від латинського constitutio В«встановленняВ»), інші - В«активнимиВ» або диференціальними (від латинського differentia В«відмінністьВ»), так як з їх допомогою одна фонема протиставляється інший. Наприклад: у російській мові фонема <б> характеризується наступним набором конститутивних ознак:

) твердість,

) дзвінкість,

) взривності,

) огубленность,

) відсутність назального;

деякі з них можуть виступати в якості диференціальних: твердість ([б] ил - [б?] іл), дзвінкість (бар - пар і т.д.). p align="justify"> Ознаки, що лежать в основі фонеми і допомагають їй виконувати свої функції, дозволяють представити фонему у вигляді пучка диференціальних (розпізнавальних) ознак, знання яких необхідно для визначення фонеми (наприклад: для фонем <у> і < ; про> такими ознаками є верхній/середній підйом, за яким вони протиставлені, а також лабіалізованность за якою вони протиставлені іншим гласним фонемам інших мов).

Кількість диференційованих ознак фонеми характеризує її валентність. Так, фонема [г] в російській мові - Двовалентне (протиставляється іншим фонемам за ознаками дзвінкості - гол - кол і Задньоязикові - гол - тол). p align="justify"> Диференціальні ознаки кожної мови встановлюються виходячи з аналізу фактів даної мови, аналізу існуючих в ньому смислоразлічительних протиставлень - опозицій. Порівняння фонем в опозиціях засноване на зіставленні їх ознак - диференціальних та інтегральних. p align="justify"> Інтегральні ознаки фонеми утворюють підставу опозиції, це загальні ознаки, які не можуть бути використані для розмежування фонем мови (наприклад, ознака неносовості голосних в російській мові).

Диференціальні ознаки формують протиставлення, так як вони сприймаються мовцями і відрізняють фонеми один від одного, а також сприяють розпізнаванню слів і морфем.

Наприклад: для фонем <т> і <д> інтегральними ознаками, тобто загальними для обох фонем, є взривності, Передньоязикові, твердість, а диференціальними - глухість (для <т>) і дзвінкість (для <д>).

Таким чином, фонологічна система мови будується як система фонемних опозицій.

Типи фонематических протиставлень (опозицій) досить різноманітні і були вказані Н.С. Трубецьким у книзі В«Основи фонологіїВ» у розділі В«Логічна класифікація смислоразлічительних опозиційВ». p align="justify"> Можна виділити два основних типи фонемних опозицій:

1) диз'юнкція (від латинського disjunctio В«роз'єднання,

поділ, відмінність В») - протиставлення за кількома ознаками (наприклад, протиставлення фонем <д> і <н>: інтегральні ознаки - Передньоязикові, дзвінкість і твердість, диференціальні - взривності для <д> і плавність для <н>). p align="justify"> Такий вид опозиції, коли розпізнавальних ознак знаходяться у відносній рівновазі з неразлічітельнимі, називається ненапруженим або еквіполентним (від латинського aequipollensВ« має однакове значення В»).

) кореляція - протиставлення за однією ознакою. Наприклад, протиставлення фонем <п> і <б>: інтегральними ознаками є взривності, губно-губної освіта, твердість, відсутність назального, а диференціальними - глухість для <п> і дзвінкість для <б>). Таким чином, вид опозиції, при якому інтегральні ознаки переважають над диференціальними, називається напруженим або пріватівной (від латинського privatus В«приватнийВ»).

Кореляції формують ядро ​​фонологічної системи мови і охоплюють цілі ряди фонем (наприклад, кореляція по глухість/дзвінкості в російській мові).

Корелятивні опозиції, у свою чергу, поділяються на замкнуті - включають тільки дві фонеми, протиставлені за одним якомусь ознакою, і незамкнуті - які мають більше двох фонем. Останні можуть бути ступінчастими [у -? -?] І неступенчатимі - ...


Назад | сторінка 2 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розвиток системи фонем англійської мови
  • Реферат на тему: Чергування фонем, їх види і зв'язок зі стилем мови
  • Реферат на тему: Слова грецького і латинського походження в російській мові 18 століття
  • Реферат на тему: Модіфікації фонем
  • Реферат на тему: Стратегічне планування в діяльності підприємства, напрямки його вдосконален ...