Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Основи управління заходами РСЧС та ГО

Реферат Основи управління заходами РСЧС та ГО

ня лежить система категорій. p> До уваги приймаються найбільш загальні, найбільш уживані категорії, наповнені конкретним змістом.

Управління традиційно розглядають як процес, що представляє собою послідовність цілеспрямованих дій, що входять до складу управління, здійснення яких призводить, або повинна привести до досягнення кінцевої мети.

Такі цілеспрямовані дії можуть являти собою, наприклад, підготовку, вироблення та прийняття управлінських рішень, організацію їх виконання, координацію робіт з виконання прийнятих рішень, контроль їх виконання і так далі.

Для підвищення ефективності способів і прийомів управління, стосовно тієї чи іншої конкретної області, необхідно більш детально розглянути зміст управлінської роботи.

Розглянемо типовий перелік дій, які входять до складу процесу управління.

Вихідним дією, з якого починається управління, звичайно вважають вироблення і прийняття рішення. Це дія передбачає:

- визначення мети управління;

- оцінку обстановки і вихідного стану, в якому знаходиться об'єкт управління;

- прогнозування розвитку ситуації;

- визначення та оцінку послідовності дій, які в сукупності мають привести до досягнення мети управління;

- прийняття найбільш раціональної (за попередніми оцінками) послідовності дій як управлінського рішення.

При оцінці обираного рішення основну роль відіграє визначення ресурсних можливостей реалізації цього рішення. При цьому проводиться визначення необхідних для здійснення рішення сил і засобів, фінансових витрат обсягу витрат, розподіл ресурсів і т.д.

При цьому використовуються методи прогнозування і планування.

Після прийняття рішення настає етап організації його виконання. При цьому визначаються умови виконання робіт, та проводиться розподіл завдань між виконавцями.

Розробляються порядок, форми і методи діяльності. Порядок виконання робіт оформляється документально. Основна увага приділяється ефективності та економічності їх виконання.

Виробляється розподіл завдань між виконавцями і створюється мотивація їхніх дій. Організовується координація робіт, ведеться аналіз їх виконання. p> Координація ходу робіт, як складова частина процесу управління, спрямована на забезпечення виконання прийнятого рішення, включає організацію і підтримка взаємодії між виконавцями робіт, виявлення неузгодженостей між запланованим і реальним ходом виконання робіт і прийняття рішень з їх усунення, стимулювання спільної роботи підлеглих. Координація проводиться практично на всьому протязі процесу управління.

Контроль за ходом виконання прийнятого рішення передбачає перевірку правильності та достатності виконання робіт і фактичного досягнення поставлених перед ними цілей.

Для забезпечення контролю в процесі управління потрібно добре налагоджений облік часу, відпрацьовані нормативи виконання робіт, вимоги до цих робіт та інші матеріали.

Для виконання різних груп дій процесу управління використовують, як правило, свої спеціальні методи, прийоми і способи.

Процес управління потребує спеціальної організації виконання робіт, тобто технології управління - порядку (послідовності, регламенту) управління.

Основним дією, на підставі якого організується процес управління, для керівника будь-якої ланки РСЧС або системи ГО є аналітична робота. Зрозуміло, аналітична робота різних керівників відрізняється як за своїм змістом, так і за обсягом. Причому, чим вище рівень управління, тим більше уваги має приділятися виробленню та обгрунтуванню рішень, а також контролю їх виконання.

Зміна умов управління, особливо характерне для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій, щохвилини висуває все зростаючі вимоги до якості рішень, що приймаються при істотному обмеженні часу.

Тому найважливішу роль в процесі управління відіграє інформація. На її основі формуються і реалізуються рішення, ведеться оцінка їх виконання і організується взаємодія виконавців.

При роботі з інформацією має виявитися мистецтво керівника, вміння вибрати з неї ту частину, яка має безпосереднє відношення до керованого процесу в даний момент часу.

Управлінська інформація є формою зв'язку між тим, хто управляє і тим, ким керують.

По суті справи, можна сказати, що основна функція системи управління зводиться до збору, узагальнення, обробки і передачі інформації. Інформація - це основний об'єкт управлінської праці. "Хто володіє інформацією - той володіє світом "- сьогодні це не пуста фраза, а реальність. Для того, щоб уникнути прийняття рішень, що не відповідають реальній обстановці, керівник зобов'язаний мати найсвіжішу інформацію.

Але інформація, що надходить керівникові, може навмисно чи ненавмисно спотворюватися. У сучасних умовах створення системи захисту інформації в усіх сферах стала вельми злободенною проблемою. p> Інформація, яка використовується в інтересах РСЧС та ...


Назад | сторінка 2 з 21 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Контроль та аналіз виконання виробничої програми організації, використання ...
  • Реферат на тему: Розробка основних документів проекту виконання робіт (ППР) на пристрій гідр ...
  • Реферат на тему: Розробка основних документів проекту організації робіт і проекту виконання ...
  • Реферат на тему: Сучасні методи ефективності експертних рішень. Організація виконання прийн ...
  • Реферат на тему: Управління Федеральної служби виконання покарань