Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Логістика складування

Реферат Логістика складування

бто узяття в оренду будівлі та обладнання за певну щорічну плату. Однак цей варіант близький до придбання складу і в даному випадку може розглядатися як перша альтернатива.

Вибір між цими варіантами або їх комбінацією - одна з найголовніших проблем у складуванні. Комбінація власного складу і СОП особливо приваблива та економічно виправдана, якщо фірма реалізує свою продукцію в багатьох різних регіонах і у разі сезонного попиту на товар. Це рішення має бути направлене на пошук компромісу. Обидва випадки мають і переваги, і недоліки. При виборі одного з них зазвичай вирішальним є умова мінімуму витрат. Розглянемо деякі чинники, що вказують на користь вибору тієї чи іншої альтернативи.

Критичним фактором економічності складу фірми (власного складу) є стабільно високий оборот. На користь вибору власного складу можна віднести постійний попит з насиченою щільністю ринку збуту на території, що обслуговується. На власних складах краще підтримуються умови зберігання та контролю за продукцією. Керівництву фірми в таких умовах легше коригувати стратегію збуту і розширювати перелік пропонованих клієнтові послуг, що дає йому можливість зміцнювати свої позиції в конкурентній боротьбі.

Складах загального користування слід віддавати перевагу при низькому обсязі обороту фірми або сезонності закладеного товару. До вибору СОП вдаються у випадках, коли фірма впроваджується на новий ринок, де рівень стабільності продажів або невідомий, або непостійний. СОП не вимагають інвестицій фірми у розвиток складського господарства. До того ж скорочуються фінансові ризики від володіння власними складами, збільшується гнучкість використання складської площі (можна змінювати орендовані складські потужності і терміни їх з оренди).

2.2 Кількість складів і розміщення складської мережі


Малі та середні фірми, обмежують збут своєї продукції одним або декількома довколишніми регіонами, мають, як правило, один склад. Для великих же фірм з великим національним або міжнаціональним ринком це питання виявляється дуже складним, в його рішенні доводиться долати значні труднощі. Тут повинен застосовуватися метод пошуку компромісу та аналіз потреби складської площі в різних регіонах збуту. При цьому найбільш поширені два варіанти розміщення складської мережі - централізоване (наявність в основному одного великого складу) та децентралізоване - розосередження ряду складів у різних регіонах збуту. Природно, питання про збільшення числа складів пов'язана із зміною витрат. p> Територіальне розміщення складів і кількість визначаються потужністю матеріальних потоків і їх раціональною організацією, попитом на ринку збуту, розмірами регіону збуту і концентрацією в ньому споживачів, відносним розташуванням постачальників і покупців, особливостями комунікаційних зв'язків і т.д. Слід мати на увазі, що завдання розміщення та формування складської мережі, як і майже будь-яка логістична завдання, - оптимізаційна, оскільки, з одного боку, будівництво нових і покупка діючих складів та їх експлуатація пов'язані зі значними капіталовкладеннями, а з іншого - потрібно забезпечити (поряд з підвищенням рівня обслуговування споживачів) скорочення витрат обігу за рахунок максимального наближення складів до клієнтів.

При збільшенні числа складів у системі транспортні витрати і упущена вигода від продажів зменшуються, але в той же час відбувається одночасне збільшення вартості запасів і витрат на зберігання. Транспортні витрати зменшуються пропорційно збільшенню завантаження транспортного засобу. Збільшення числа складів наближає їх до споживача, а значить, скорочується відстань доставки, що і призводить до зменшення транспортних витрат. Вартість складування зростає, так як витрати на експлуатацію при зберіганні вантажу на складі будуть збільшуватися пропорційно числу складів. Аналогічно відбувається і збільшення загальних запасів, що зберігаються на складах, і пов'язаних з цим витрат. p> При максимальному наближенні складів до споживачів з'являється можливість більш чітко виконувати замовлення клієнтів, швидше реагувати на зміни їхніх потреб, що в підсумку дозволяє скоротити витрати від втрачених продажів. Це тим більше актуально в розподільній системі, де клієнтом виступає роздрібна мережа, яка прагне до скорочення власних складських площ і що віддає перевагу замовлення дрібними партіями, але з більш частою періодичністю поставки.


2.3 Вибір місця розташування складу


При визначенні складських потужностей необхідно враховувати вимоги, які пред'являються до умов і термінів зберігання конкретного виду сировини, матеріалів, готової продукції і т.д. Для зберігання таких видів сировини, як вугілля або пісок, вимоги до складських потужностям можуть бути задоволені наданням відкритої площадки, зміст якої пов'язано з незначними витратами. При цьому враховується, що збиток, який може бути нанесений сировині, оцінюється у відповідності ...


Назад | сторінка 2 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Збільшення продажів за рахунок проведення спеціальних заходів щодо стимулюв ...
  • Реферат на тему: Оптимізація завантаження транспортних засобів і портових складів
  • Реферат на тему: Місце і роль складів в транспортно-вантажний системі
  • Реферат на тему: Визначення координат оптимального розташування двох складів у регіоні
  • Реферат на тему: Проектування і розрахунок параметрів транспортно-складського комплексу скла ...