Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Управління людськими ресурсами як інтегральний компонент загального процесу управління

Реферат Управління людськими ресурсами як інтегральний компонент загального процесу управління

можуть придбати. На ринку має бути досягнуто рівновагу між попитом і пропозиціями на різні товари і необхідні послуги. Ринок служить основним механізмом регулювання процесів праці і виробництва. Основу виробництва матеріальних благ, зростання особистого і національного багатства становить трудова діяльність людей. Праця не стільки головне джерело матеріальних благ, а й найважливіша умова людського життя. Праця являє собою розумове або фізичне зусилля людини, предпринимаемое з метою досягти якого-небудь результату і задоволення, одержуваного від виконаної роботи. З наукових позицій під працею розуміється будь-яка економічна робота людини фізична або розумова. Процес праці з економічних позицій можна представити як спосіб взаємодії робочої сили з предметами праці та засобами виробництва, що забезпечує зайнятість наявних трудових і матеріальних ресурсів, обсяг виробництва продукції, виконання робіт і послуг, справедливий розподіл матеріальних благ. З фізіологічної боку будь-яка праця являє собою процес споживання або витрачання робочої сили, життєвої енергії людини для перетворення предметів праці за допомогою засобів виробництва в необхідні товари і матеріальні цінності. Праця повинна бути продуктивним з точки зору його витрат і результатів. При цьому дане положення стосується як роботодавця, так і працівника. Кожен з них повинен отримувати свою частку благ у відповідність з величиною фізичних і розумових затрат і загальних результатів праці. З організаційної сторони процес праці вимагає з'єднання і координації всіх виробничих факторів, встановлення оптимальних пропорцій між основними елементами і ресурсами та об'єднання їх в єдину систему, іменовану організацією праці та виробництва. p align="justify"> З управлінських позицій процес праці повинен забезпечувати отримання запланованих цілей або необхідних виробничих результатів в умовах нормального функціонування основних структурних елементів трудової системи.

Управління працею і персоналом - взаємопов'язані між собою завдання, здійснення яких можливе за рахунок єдиної управлінської мети на основі використання учасників трудової і виробничої діяльності організації.

Основна проблема російської економіки - наукове вирішення обгрунтованого механізму управління всіма виробничими ресурсами, в тому числі і механізму управління персоналом, і матеріальних благ на основі економного витрачання наявних ресурсів.

У сучасних ринкових відносинах всі економічні ресурси поділяються на дві великі категорії - матеріальні та людські - і чотири основних види - земля, праця, капітал і підприємницькі здібності.

В основі сучасного механізму ринкових трудових відносин використовується комплексна система управління персоналом організації.

Широко використовуються в сучасному менеджменті класифікація загальних управлінських функцій - організації, планування, мотивації та контро...


Назад | сторінка 2 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Національна система соціального захисту населення в багаторівневих взаємопо ...
  • Реферат на тему: Виробництво і відтворення матеріальних благ. Економічне зростання і його т ...
  • Реферат на тему: Мотивація праці як фактор підвищення ефективності процесу управління персон ...
  • Реферат на тему: Характеристика організації виробництва, техніки, технології з точки зору ох ...
  • Реферат на тему: Управління запасами матеріальних ресурсів підприємства на основі аналізу фі ...