Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Роль і місце позикових коштів в кругообігу грошових коштів сучасних організацій

Реферат Роль і місце позикових коштів в кругообігу грошових коштів сучасних організацій

ній розрахунково-аналітичний матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваного процесу, а всі запозичені з літературних та інших джерел теоретичні положення і концепції супроводжуються посиланнями на їх авторів.


ЗМІСТ


ВСТУП

. СКЛАД І СТРУКТУРА ПОЗИКОВИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ОРГАНІЗАЦІЙ

. РОЛЬ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ В Кругообіг КОШТІВ ОРГАНІЗАЦІЙ

. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИКОВИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ПРОГРАМИ


ВСТУП


Актуальність теми. У сучасних умовах перед білоруськими організаціями гостро стоїть проблема залучення ресурсів для фінансування процесів оновлення основних засобів, розширення виробництва й удосконалення національної економіки в цілому. Ця проблема особливо актуальна в нинішній ситуації, коли керівництво країни поставило завдання збільшення темпів зростання національної економіки.

Управління позиковими коштами має велике значення як для великих компанії, де оборотні кошти становлять більше половини всіх її активів, так і для невеликих організацій, у яких короткострокові зобов'язання є основним джерелом фінансування.

В умовах ринкових відносин позикові кошти здобувають особливо важливе значення, адже вони являють собою частину продуктивного капіталу, яка переносить свою вартість на новостворений продукт повністю і повертається до організації в грошовій формі наприкінці кожного кругообігу капіталу.

Значна частина вітчизняних компаній продовжує розраховувати на власні кошти в той момент, коли існує можливість ефективного залучення інвестиційних ресурсів з метою збільшення темпів економічного зростання організації.

В даний час основними способами залучення позикового капіталу є банківський кредит, емісійне фінансування, лізинг. У більшості випадків в якості позикових джерел підприємства використовують банківський кредит, що пояснюється відносно великими фінансовими ресурсами білоруських банків, а також тим, що при отриманні банківського кредиту немає необхідності публічного розкриття інформації про підприємство. Тут знімається частина проблем, зумовлених специфікою банківського кредитування, що пов'язано зі спрощеними вимогами до заявочних документів, з відносно короткими термінами розгляду заявок на видачу кредиту, з гнучкістю умов запозичення і форм забезпечення позик, з спрощенням доступності грошових коштів і.т.д.

Необхідність виявлення причин, що впливають на розвиток ринку позикового капіталу, а також умов, що сприяють ефективному залученню позикового капіталу білоруськими організаціями для збільшення темпів зростання, надають темі курсової роботи особливої вЂ‹вЂ‹актуальності.

У цій роботі дається визначенн...


Назад | сторінка 2 з 28 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Оцінка економічної доцільності залучення позикових коштів. Розрахунок і оц ...
  • Реферат на тему: Сучасні методи залучення фінансових ресурсів компанії на міжнародному ринку ...
  • Реферат на тему: Загальносвітова практика залучення компаніями на міжнародному ринку капітал ...
  • Реферат на тему: Склад позикового капіталу і механізм його залучення
  • Реферат на тему: Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів і власного капіталу ор ...