Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Зміст теорій походження держави

Реферат Зміст теорій походження держави

fy"> є особливості теорій походження держави, їх сутність. З кожною теорією можна як погодитися, так і спростувати її.

Мета цієї роботи - вивчити різноманітність теорій походження держави.

Завдання , поставлені перед даною роботою:

Гј проаналізувати передумови виникнення держави;

Гј розглянути основні шляхи утворення держави, а також основні складові його ланки;

Гј визначити сутності немарксистських і марксистських теорій виникнення держав;

Гј оцінити кожну теорію, з точки зору універсальності.

Гј зробити відповідні висновки за виконану роботу.

У зв'язку з вищесказаним завданнями цієї роботи буде докладне вивчення ключових теорій походження держави, в рамках таких теорій як патріархальна, теологічна, психологічна, договірна, дифузійна, инцестного, спортивна, патримоніальна, економічна і теорія спеціалізації.

Гіпотеза роботи . Виділяючи роль теорій походження держави, можна припустити, що кожна з них, хоч і, однобічно, але доводить процеси виникнення держави, за винятком теорії спеціалізації, яка претендує на роль універсальної.

Теоретичну базу курсової роботи склали роботи дослідників вчених у галузі загальної теорії держави і права: Т.В. Кашаніна, В.І. Гойман-Червонюк, В.І. Бутенко, А.Я. Малигін, Л.І. Петражицький та ін

Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові методи наукового пізнання (аналіз, синтез, логічний метод).

Практична значущість роботи визначається можливістю використання основних теорій походження держави студентами при вивченні дисципліни В«Теорія держави і праваВ».

Структура курсової роботи обумовлена ​​цілями і завданнями, складається зі вступу, двох розділів, висновків, глосарію, списку використаних джерел та додатку.


1. Основні поняття про походження держави


1.1 Передумови виникнення держави


Одна з тем, яка цікавить вчених істориків та інших фахівців у галузі теорії, це повільний процес виникнення держави, а конкретніше передумови його виникнення.

Під час тривалого, але неухильного розвитку первісного суспільства поступово створювалися передумови для його якісного перетворення. У міру вдосконалення знарядь прац...


Назад | сторінка 2 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Основні теорії походження держави і права
  • Реферат на тему: Основні теорії походження держави
  • Реферат на тему: Історичні передумови виникнення держави
  • Реферат на тему: Теорії походження держави
  • Реферат на тему: Теорії походження держави