Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Порівняльний підхід до оцінки бізнесу (підприємства)

Реферат Порівняльний підхід до оцінки бізнесу (підприємства)

ий об'єкт інвестування, оскільки ціна фактично досконалої операції найбільш інтегрально враховує ситуацію на ринку.

Разом з тим порівняльний підхід має ряд істотних недоліків, обмежують його використання в оцінній практиці.

перше, базою для розрахунку є досягнуті в минулому фінансові результати. Отже, метод ігнорує перспективи розвитку підприємства в майбутньому.

друге, порівняльний підхід можливий тільки при наявності самої різнобічної фінансової інформації не тільки по оцінюваному підприємству, але і по великому числу схожих фірм, відібраних оцінювачем як аналоги. Отримання додаткової інформації від підприємств аналогів є достатньо складним і дорогим процесом.

третє, оцінювач повинен робити складні коригування, вносити поправки в підсумкову величину і проміжні розрахунки, що вимагають серйозного обгрунтування. Це пов'язано з тим, що на практиці не існує абсолютно однакових підприємств. Тому оцінювач зобов'язаний виявити ці відмінності і визначити шляхи їх нівелювання в процесі визначення підсумкової величини вартості. Можливість застосування порівняльного підходу в першу чергу залежить від наявності активного фінансового ринку, оскільки підхід передбачає використання даних про фактично здійснені угоди. Друга умова - це відкритість ринку або доступність фінансової інформації, необхідної оцінювачу. Третьою необхідною умовою є наявність спеціальних служб, що накопичують цінову і фінансову інформацію. Формування відповідного банку даних полегшить роботу оцінювача, оскільки порівняльний підхід є досить трудомістким і дорогим.

Порівняльний підхід передбачає використання трьох основних методів, вибір яких залежить від цілей, об'єкта і конкретних умов оцінки.

1. Метод компанії-аналога. p> 2. Метод угод. p> 3. Метод галузевих коефіцієнтів. p> Розглянемо зміст, оптимальну сферу і необхідні умови застосування кожного методу

Метод компанії - аналога, або метод ринку капіталу, заснований на використанні цін, сформованих відкритим фондовим ринком.

Базою для порівняння служить ціна однієї акції акціонерних товариств відкритого типу. Отже, в чистому вигляді даний метод використовується для оцінки міноритарного пакету акцій.

Метод угод, або метод продажів, орієнтований на ціни придбання підприємства в цілому або його контрольного пакета акцій. Це визначає найбільш оптимальну сферу застосування даного методу - оцінка 100%-го капіталу, або контрольного пакета акцій. p> Метод галузевих коефіцієнтів, або метод галузевих співвідношень, заснований на використанні рекомендованих співвідношень між ціною і певними фінансовими параметрами. Галузеві коефіцієнти зазвичай розраховуються спеціальними аналітичними організаціями на основі тривалих статистичних спостережень за співвідношенням між ціною власного капіталу підприємства і його найважливішими виробничо-фінансовими показниками. На основі аналізу накопиченої інформа...


Назад | сторінка 2 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Порівняння методів одновимірної оптимізації: метод золотого перетину і мето ...
  • Реферат на тему: Порівняння ефективності різних методів розв'язання систем лінійних алге ...
  • Реферат на тему: Метод екструзії як основний метод для отримання плівок з поліамідів
  • Реферат на тему: Метод експертного багатокритеріального оцінювання. Метод аналізу ієрархій ...
  • Реферат на тему: Порівняльний історичний метод в мовознавстві