Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Порівняння ефективності різних методів розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Метод Крамера і метод простої ітерації

Реферат Порівняння ефективності різних методів розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Метод Крамера і метод простої ітерації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

УСТАНОВА ОСВІТИ

"Барановицька ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"


Курсова робота

з дисципліни Основи алгоритмізації та програмування

Тема: "Порівняння ефективності різних методів розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Метод Крамера і метод простої ітерації "
Виконавець:

студент 1 курсу групи ІСТ-11

Сенько Дарина Іванівна

Керівник:

Климко Олена Вікторівна
Барановичі 2010

РЕФЕРАТ


Курсова робота: 17 с., 7 иллюстр., 4 джерела.

Рішення нелінійних рівнянь.

Об'єктом і предметом дослідження є методи розв'язання нелінійних рівнянь.

Мета роботи - розробка програми, яка буде вирішувати СЛАР двома способами: методом Крамера і методом простої ітерації.

При виконанні роботи використані методи: вивчення літератури, розробка та налагодження програми на комп'ютері.

Областю можливого практичного застосування є науково-дослідна робота.

Автор підтверджує, що наведений в роботі розрахунково-аналітичний матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваного процесу, а всі запозичені з літературних та інших джерел теоретичні, методологічні та методичні положення і концепції супроводжуються посиланнями на їх авторів.


ЗМІСТ


ВСТУП

. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

.1 Постановки завдання

.2 Метод простої ітерації рішення СЛАР

.3 Метод Крамера

.4 Алгоритм рішення

.5 Алгоритм рішення (блок-схема)

. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

.1 Реалізація алгоритму рішення

.2 Результат виконання програми

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК


ВСТУП


Мета проекту: порівняти ефективність методів вирішення нелінійних рівнянь, написавши для цього програму.

Система лінійних алгебраїчних рівнянь має вигляд:


В 

Ми будемо розглядати тільки спільні певні системи, тобто системи, що мають єдине рішення. Це обмеження призводить до того, що число рівнянь системи повинна дорівнювати числу невідомих. p align="justify"> Використовувані в наш час методи розв'язання СЛАР розбивають на 2 групи:

. Точні методи - це методи, в яких обчислення ведуться без заокруглень призводять до точних значень невідомих. Але так як на практиці використовуються дані мають деяку обмежену точність, то використовувані точні методи вирішення неминуче будуть містити похибки. До точних методів відноси...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Точні методи розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР)
  • Реферат на тему: Метод Гаусса розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь
  • Реферат на тему: Метод Ньютона (метод дотичних). Рішення систем нелінійних алгебраїчних рів ...
  • Реферат на тему: Розробка прикладної програми для розв'язання систем лінійних алгебраїчн ...
  • Реферат на тему: Рішення систем лінійних рівнянь методом Крамера