Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Проект заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства

Реферат Проект заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства

основі одного товариства нових самостійних юридичних осіб, з поділом балансів і капіталів.

Допускається виділення з товариства підрозділів та освіта нової юридичної особи зі своїм балансом і капіталом. Суспільство продовжує існувати з відповідними змінами в активах і пасивах.

Добровільна ліквідація Товариства проводиться призначеною директором ліквідаційною комісією, примусова - у встановленому чинним законодавством порядку. При ліквідації товариство зобов'язане надати всі дані по особовому складу в архів місцевої адміністрації.

Суспільство створювалося з метою:

участь у прискореному формуванні товарного ринку;

задоволення суспільних потреб у його продукції, роботах, товарах і послугах.

Види діяльності:

продаж радіаторів алюмінієвих і біметалічних,

продаж комплектуючих для виробництва віконних конструкцій, балконів і лоджій з ПВХ та алюмінію,

продаж віконної фурнітури ROTO,

продаж підвіконної дошки, укосів, наличників.

Окремі види діяльності можуть здійснюватися підприємством тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії) у випадках і порядку передбаченому законодавством.

На даний момент чисельність ТОВ «МС» становить 10 осіб.

Основна маса прибутку організації являє собою прибуток від продажу комплектуючих для виробництва вікон ПВХ. Вона визначається як різниця між закупівельною вартістю без податку на додану вартість і витратами на їх реалізацію. Прибуток від реалізації товару - основних фондів, нематеріальних активів, виробничих запасів - визначається як різниця між ціною реалізації без податку на додану вартість (та інших вирахувань передбачених законодавством) і закупівельною вартістю товару за вирахуванням витратної частини.

У процесі розрахунку валового прибутку враховуються також доходи і витрати організації від позареалізаційних операцій.

Відповідно до чинного законодавства прибуток організації підлягає оподаткуванню. База для оподаткування - валова (балансова) прибуток.

Прибуток, що залишається в розпорядженні організації після оподаткування, називається чистим прибутком. Цей прибуток спрямовується на капітальні вкладення і приріст основного й оборотного капіталу; на покриття збитків минулих років, на відрахування в резервний капітал, на видатки соціального характеру; а також на виплату дивідендів і доходів.

Кожна організація в результаті своєї діяльності за свою роботу отримує грошовий еквівалент, який називається виручкою. Виручка, як фінансовий показник, характеризує завершення циклу з реалізації, повернення авансованого на реалізацію капіталу організації в грошову форму і початок нового витка в обороті коштів.

Виручка організації включає в себе грошові кошти від:

реалізація товарів та послуг іншим підприємствам;

реалізація товарів і послуг населенню;

продаж на сторону основних фондів, нематеріальних активів та іншого майна;

доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях.

До доходів і витра...


Назад | сторінка 2 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Основні аспекти та особливості податку на додану вартість та податку на при ...
  • Реферат на тему: Прибуток промислової організації - основний показник діяльності на прикладі ...
  • Реферат на тему: Облік і порядок сплати податку на прибуток організації
  • Реферат на тему: Значення податку на прибуток організації в сучасних умовах
  • Реферат на тему: Купівля-продаж нерухомості за чинним цивільним законодавством РФ