Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Модель прийняття управлінського рішення на основі аналізу управлінських структур та управлінських повноважень підприємства

Реферат Модель прийняття управлінського рішення на основі аналізу управлінських структур та управлінських повноважень підприємства

Метою є розробка управлінського рішення на основі аналізу управлінських структур та управлінських повноважень ВАТ «ЧМК».

Досягнення поставленої мети зумовило постановку і вирішення наступних завдань:

розкрити зміст, форми, принципи і фактори прийняття управлінських рішень на основі аналізу управлінських структур та управлінських повноважень підприємства;

виявити особливості прийняття управлінських рішень на основі аналізу управлінських структур та управлінських повноважень підприємства;

розробити альтернативний алгоритм прийняття управлінських рішень на основі аналізу управлінських структур та управлінських повноважень підприємства;

провести розрахунок показників управлінських структур та управлінських повноважень підприємства;

проаналізувати тенденцію показників моделі управлінських структур та управлінських повноважень підприємства;

розробити технологію управлінського рішення щодо вдосконалення управлінської структури та управлінських повноважень підприємства;

розробити програму модернізації підприємства;

проаналізувати економічну і фінансову безпеку підприємства.

У теоретичній частині випускної кваліфікаційної роботи розкриті наступні положення: зміст, форми прийняття управлінських рішень підприємства, фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень підприємства, особливості управління управлінських структур та управлінських повноважень підприємства. Проаналізовано методики оцінки управлінських структур та управлінських повноважень основних показників діяльності підприємства, обраний альтернативний алгоритм розрахунку показників аналізу управлінських структур та управлінських повноважень підприємства. Запропоновано альтернативний алгоритм організаційної структури управління, який складається з 3 блоків: Блок 1: Аналіз складу, структури і динаміки показників організаційної структури управління; Блок 2: Розрахунок показників ефективності організаційної структури управління; Блок 3: Аналіз результативності діяльності управлінського апарату підприємства. У практичній частині, проведено розрахунок показників аналізу ефективності управлінської структури і повноважень у розрізі основних показників та факторів діяльності ВАТ «ЧМК» за обраним алгоритмом. Проаналізовано тенденції розрахованих показників за аналізований період. Запропоновано управлінське рішення щодо вдосконалення управлінської структури і повноважень підприємства і програма щодо його реалізації. Досліджено модернізація підприємства та проаналізована система економічної та фінансової безпеки підприємства. Предметом захисту є прогноз результатів реалізації удосконалення управлінської структури та управлінських повноважень підприємства для прийняття грамотних управлінських рішень. Запропонована прогнозна стратегія, включає комплекс заходів, спрямованих на вдосконалення показників фінансових результатів діяльності підприємства. Прогнозні значення показників на 2014-2015 роки підтверджують ефективність запропонованих заходів щодо вдосконалення управлінської структури підприємства. Теоретичну і методологічну основу дослідження склали роботи провідних вітчизняних і зарубіжних авторів у галузі аналізу та оцінки управлінських структур та прийняття управлінських рішень підприємства, стратегічного і фінансового...


Назад | сторінка 2 з 50 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Делегування управлінських повноважень і прийняття управлінських рішень
  • Реферат на тему: Прийняття управлінських рішень у різних сферах діяльності підприємства
  • Реферат на тему: Прийняття управлінських рішень на основі аналізу виробничо-господарської ді ...
  • Реферат на тему: Характеристика методів фінансового аналізу як інструментів для прийняття уп ...
  • Реферат на тему: Аналіз беззбиткового обсягу продажів і зони беззбитковості підприємства в с ...