Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Прийняття управлінських рішень у різних сферах діяльності підприємства

Реферат Прийняття управлінських рішень у різних сферах діяльності підприємства

Недержавне освітня установа вищої професійної освіти

Московський психолого-соціальний інститут

Дисципліна: управлінські рішення
Реферат

на тему:

Прийняття управлінських рішень в різних сферах діяльності підприємства

Виконала: студентка 3 курсу

обучающаяся за спеціальністю

0805765

Перевірив :


2010

Зміст

1. Процес прийняття управлінських рішень

2. Прийняття управлінських рішень в галузі промислового виробництва

3. Керуючі рішення у сфері науки

4. Прийняття управлінських рішень у сфері надання послуг

5. Специфіка прийняття рішень в маркетингу

6. Прийняття рішень в управлінні персоналом

Література


1.Процесс прийняття управлінських рішень

Прийняття рішення - це процес аналізу, прогнозування та оцінки ситуації, вибору і узгодження найкращого альтернативного варіанту досягнення поставленої мети. p> Процес прийняття рішення - Це процес вибору особою, яка приймає рішення, найбільш ефективного варіанту з безлічі альтернатив.

Це діяльність, здійснювана за певною технологією з використанням різних методів і технічних засобів. В організаційному аспекті даний процес являє собою сукупність закономірно наступних один за одним етапів, між якими існують складні прямі і зворотні зв'язки. Кожному етапу відповідають конкретні трудові дії, спрямовані на вироблення та реалізацію рішення. Цю повторювану систему дій прийнято називати технологією процесу вироблення та реалізації рішень.

Стадії процесу прийняття рішень

Типовий процес прийняття рішень включає:

1. попереднє формулювання проблеми;

2. визначення цілей рішення і вибір відповідних критеріїв оптимальності;

3. виявлення і встановлення обмежень;

4. складання списку альтернатив та їх аналіз;

5. збір управлінської інформації та прогнозування змін параметрів рішення в майбутньому;

6. точне формулювання поставленого завдання;

7. аналіз і вибір методу рішення задачі і розробку алгоритму рішення;

8. розробку моделі рішення,

9. оцінку альтернатив і вибір найбільш ефективних;

10. прийняття рішення;

11. доведення рішення до виконавців;

12. виконання рішення і оцінку результату.

М. Мескон і Ф. Хедоурі представляють процес прийняття рішення як п'ятиетапний процес, за яким слід реалізація рішень і зворотний зв'язок.

Діагностика проблеми - аналіз величин і співвідношень параметрів організаційно-виробничої системи та ринкового середовища з метою встановлення причин виникнення проблеми, ієрархічного рівня системи, на якому виникла і може бути усунена проблема. p> - виявлення та усвідомлення симптомів ускладнень або можл...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Процес розробки, прийняття, та реалізації управлінських рішень
  • Реферат на тему: Процес прийняття управлінських рішень
  • Реферат на тему: Процес прийняття управлінських рішень на підприємстві
  • Реферат на тему: Процес прийняття та види управлінських рішень
  • Реферат на тему: Модель прийняття управлінського рішення на основі аналізу управлінських стр ...