Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Шляхи вдосконалення PR-ДІЯЛЬНОСТІ туристичного підприємства "Real-travel", м. Луганськ

Реферат Шляхи вдосконалення PR-ДІЯЛЬНОСТІ туристичного підприємства "Real-travel", м. Луганськ

90% правильної роботи и 10% Розмови про нього.

В практіці господарювання керівництво Опис більшості туристичних предприятий віддає перевага користуваня услуг PR - агентств, при чому в більшості віпадків, для проведення одінічніх акцій, а не з метою сістематічної роботи. Це может буті пояснено, з одного боку, недостатністю ФІНАНСОВИХ можливіть ПІДПРИЄМСТВА, а з Іншого - недооцінкою роли PR для Підвищення его конкурентоспроможності и складним ставлені Суспільства до багатьох проявів цієї ДІЯЛЬНОСТІ. Єдиним рішенням Даних проблем представляється організація ефективного и корисних (у тому чіслі и для КЛІЄНТІВ) зв язків із громадськістю, І що особливо ВАЖЛИВО, оптимальним для шкірного туристичного ПІДПРИЄМСТВА, в умів конкретної сітуації, відповіднім способом PR.

Про єктом Дослідження в діпломній работе є PR діяльність ПІДПРИЄМСТВА.

Предмет Дослідження - PR-діяльність туристичного ПІДПРИЄМСТВА «Real Travel», м. Луганськ та шляхи йо Вдосконалення.

Метою Виконання діпломної роботи є Дослідження й узагальнення теоретичності аспектів та розробка й обгрунтування конкретних ЗАХОДІВ Щодо Вдосконалення політики «public relations» в ДІЯЛЬНОСТІ туристичного ПІДПРИЄМСТВА «Real Travel», м. Луганськ.

Для реалізації поставленої мети звітність, реалізуваті Наступний комплекс Завдання:

) візначіті СУТНІСТЬ та задачі PR-ДІЯЛЬНОСТІ на підпріємстві;

2) Розглянуто види та напрямки PR-ДІЯЛЬНОСТІ;

) Встановити основні інструменти PR-ДІЯЛЬНОСТІ;

) надаті організаційно-управлінську характеристику туристичного ПІДПРИЄМСТВА «Real Travel», м. Луганськ;

) проаналізуваті Особливості PR-ДІЯЛЬНОСТІ туристичного ПІДПРИЄМСТВА «Real Travel», м. Луганськ;

) дослідіті стан охорони праці та безпеки в НАДЗВИЧАЙНИХ сітуаціях;

) Розробити концепцію PR-програми для туристичного ПІДПРИЄМСТВА.

Методи Дослідження. У процесі Виконання діпломної роботи Використана сукупність загально и приватних методів Дослідження, у тому чіслі: системного аналізу досліджуваніх Явища, статистичної Обробка даних, методи АНАЛІЗУ ї синтезу Економічної ІНФОРМАЦІЇ. Основою оптімізації PR-ДІЯЛЬНОСТІ туристичного ПІДПРИЄМСТВА послужила методика SWOT-аналізу, яка дозволила віявіті Сильні и слабкі Сторони з Просування ФІРМИ на прайси услуг, что в свою черго стало підставою для Шляхів Вдосконалення PR-ДІЯЛЬНОСТІ туристичного ПІДПРИЄМСТВА.

Наукова новизна діпломної роботи Полягає в тому, что дістало Подальшого розвітку теоретичності та практичних підходів Щодо Використання PR-технологій та PR-інструментарію в ДІЯЛЬНОСТІ туристичних предприятий, что дозволило Сформувати основні концептуальні положення PR-програми реального туристичного ПІДПРИЄМСТВА .

Практична значущість роботи Полягає в возможности практичної реалізації Розроблення методів и ЗАСОБІВ актівізації PR-ДІЯЛЬНОСТІ туристичного ПІДПРИЄМСТВА: реалізація запропонованої Концепції PR-програми дозволити туристичному підпріємстві «Real Travel» (м. Луганськ) - підвіщіті Ефективність господарської ДІЯЛЬНОСТІ та Встановити гармонічні отношения з цільовімі групами громадськості.

Структура роботи: дана дипломна робота Складається з вступимо, трьох розділів...


Назад | сторінка 2 з 48 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Загальний Аналіз діяльності туристичного підприємства &Мері-тур& при формув ...
  • Реферат на тему: Організація діяльності туристичного підприємства ТОВ &Євразія тур&
  • Реферат на тему: Організація рекламної ДІЯЛЬНОСТІ туристичного підприємства &ТЕЗ ТУР&
  • Реферат на тему: Організація діяльності туристичного підприємства на прикладі ООО &ТА СНД Ту ...
  • Реферат на тему: Аналіз діяльності туристичного підприємства