Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Доклады » Система принципів діяльності експерта-криміналіста при огляді місця події

Реферат Система принципів діяльності експерта-криміналіста при огляді місця події

асад по безпосереднім учасникам огляду у відповідності з виконуваними ними функціями під час даної слідчої дії. p align="justify"> Для підвищення якості та результативності роботи експерта-криміналіста під час огляду місця події його діяльність повинна базуватися на конкретній системі принципів. Доцільно виділити наступні групи: 1) процесуальні (правові), куди входять дотримання вимог закону про порядок і формах участі експерта при огляді; дотримання правових вимог з виявлення, фіксації і вилученню слідів і об'єктів; керівна роль слідчого (дізнавача); контроль керівника експертно- криміналістичного підрозділу за діяльністю експертів з підготовки та результатами огляду, 2) криміналістичні (теоретичні), які включають такі принципи: повної реалізації всіх цілей і завдань огляду місця події; визначення та повної реалізації всіх етапів діяльності; використання системного підходу при вивченні матеріальної обстановки місця події ; наукової обгрунтованості та практичної доцільності використання методів, засобів і тактичних прийомів при здійсненні необхідних дій; активної взаємодії з усіма учасниками огляду, 3) психологічні: повнота сприйняття обстановки місця події; об'єктивне відображення слідової інформації; повна зосередженість уваги на розслідуваному подію; емоційна стійкість при здійсненні діяльності; 4) принцип прогнозування, направлений замінити забезпечення ефективного проведення криміналістичних експертиз на наступних етапах попереднього розслідування; 5) принцип моделювання власної діяльності.

Варто відзначити, що всі перераховані вище принципи діяльності експерта-криміналіста можуть бути застосовані лише в інтересах попередження і фіксації криміналістично значимої слідової інформації, необхідної для ефективного розслідування скоєного злочину. Позначена система принципів повинна базуватися на неухильному дотриманні експертом основних положень Конституції Республіки Білорусь, вимог чинних законів та інших нормативних правових актів і не може виходити за рамки його компетенції. p align="justify"> Першу групу утворюють процесуальні (правові) принципи.

. Дотримання вимог закону про порядок і формах участі експерта при огляді. Сюди відносяться обов'язки співробітника експертно-криміналістичного підрозділу бути за викликами слідчого, дізнавача для надання їм необхідного сприяння; дотримуватися порядку під час проведення огляду; не розголошувати відомості про обставини, які стали йому відомими у зв'язку з участю в огляді; право ставити запитання учасникам слідчої дії з дозволу слідчого (дізнавача) [9, ст. 62]; обов'язок повноти закріплення всіх своїх дій у протоколі огляду місця події; право знайомитися з протоколом і робити підлягають внесенню до нього зауваження, що стосуються правильності запису ходу вироблялися за його участі дій [9, ст. 62]. p align="justify">. Дотримання правових вимог по виявленню, фіксації і вилученню слідів і об'єктів. Експерт-криміналіст з метою пошуку, виявлення, фіксації і вилучення матеріальних слідів, що мають відношення до події злочину, зобов'язаний використовувати спеціальні знання, навички, науково-технічні засоби, застосовувати різні криміналістичні прийоми і методи, керуючись вимогами Кримінально-процесуального кодексу Республіки Білорусь та відомчих нормативних актів.

. Керівна роль слідчого (дізнавача) при огляді місця події. У криміналістичній літературі даний принцип отримав практично загальне визнання (А.В.Дулов, Г.Н.Мухін, В.Ф.Статкус та ін.) Ефективне проведення огляду передбачає єдине керівництво, щоб уникнути неузгоджених дій, які можуть спричинити за собою небажані наслідки для дослідження обстановки місця події [10, с. 119]. Слідчий (дізнавач) визначає загальні цілі огляду, ставить конкретні завдання перед усіма учасниками слідчої дії, в тому числі перед експертом-криміналістом, проводить необхідні координаційні дії з урахуванням обстановки. p align="justify">. Контроль керівника експертно-криміналістичного підрозділу за діяльністю експертів з підготовки та результатами огляду. Реалізація даного принципу найчастіше не збігається за часом з оглядом місця події і не має правового закріплення, що є істотним прогалиною. Однак на практиці начальник експертно-криміналістичного підрозділу в силу посадового становища спільно зі слідчим (дізнавачем) несе особисту відповідальність за якість проведеного огляду в разі, якщо брав участь у ньому як фахівець, і в силу обов'язки контролю діяльності підлеглих співробітників. Даний факт підтверджується проведеним анкетуванням співробітників експертних підрозділів: більшість з числа опитаних відзначили актуальність зазначеного положення. p align="justify"> Слід підкреслити, що іноді слідчий (дізнавач), будучи керівником слідчо-оперативної групи, покладаючись на власні досвід і знання, необгрунтовано вказує експерту, який бере участь в огляді в якості спеціаліста, на доцільність тих чи інших дій. Це може приз...


Назад | сторінка 2 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості фіксації ходу и результатів Огляду місця події. Структура прот ...
  • Реферат на тему: Про доцільність залучення фахівця-криміналіста до огляду місця події
  • Реферат на тему: Тактичні особливості огляду місця події та огляду трупа з вогнепальним пора ...
  • Реферат на тему: Проведення огляду місця події
  • Реферат на тему: Тактика огляду місця події в приміщенні і фіксація його результатів