Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Козацтво - провідна соціально-політична сила України в першій половині XVII століття

Реферат Козацтво - провідна соціально-політична сила України в першій половині XVII століття

захищати, пам'ятати про постійної небезпеки з боку південних сусідів.

Однак, незважаючи на постійну небезпеку, населення цих місць не тільки не скорочувалася, а навіть збільшувалася. Справа в тому, що природа цієї частини України була дуже багатою. Родюча земля, безкраї степи, де паслися стада диких коней і диких кіз; в численних річках водилося багато різноманітної риби, степи були густо заселені різними тваринами, що дають і добрі хутра, і м'ясо для населення. Багата природа вимагала мінімальних витрат і зусиль з боку людини, а його праця оплачувалася сторицею.

Тому не дивно, що така багата земля приваблював до себе людей сміливих і витривалих, готових зі зброєю в руках захищати себе і свою землю. Збиралися вони в невеликі боївки і займалися різними промислами: рибальством, полюванням, бортництвом (здобиччю меду диких бджіл), землеробством і торгівлею.

Освоюючи нові землі, ці козаки постійно стикалися з татарами, переймали у них тактику війни, вміли використовувати місцеві умови в боротьбі з ворогами. Часто в боротьбі з татарами переходили від оборони до наступу: часом самі нападали на татарських пастухів, на торгові каравани.

Життя в постійній небезпеці, під загрозою щоденної зустрічі з ворогом, формувала характери відважні, наполегливі, витривалі. Їх боялися і сторонилися. Цих людей вже в кінці XV ст. стали називати козаками.

Запорізьких козаків було 5-6 тисячі осіб, 500 людина постійно жило в Січі, решта або ходили у військові походи або займалися мирним промислом. Основна маса козаків-запорожців жила за межами Січі по зимівниках і з'являлася в Січі рідко, в основному для виконання певних господарських обов'язків. Тільки під час виборів гетьмана і старшини або підготовки до військового походу всі запорожці повинні були знаходитися в Січі.

Причин появи українського козацтва, зумовлені такими взаємопов'язаними факторами:

По-перше - це природне прагнення людей до особистої, господарської, духовної та політичної свободи, яку вони в Польсько-Литовській державі поступово втрачали. Щоб отримати цю свободу, сміливі, Найзаповзятливіші селяни і міщани Поділля, Волині, Київщини, а також Західного Поділля та Галичини бігли з давно обжитих земель спочатку в степи Південної Брацлавщини та Київщини, а згодом у безкраї простори Дикого Поля і Дніпровські пороги.

По-друге - на цих необжитих землях селяни знаходили особисту свободу, але разом з тим життя тут проходило на грані смертельного ризику, під постійною загрозою ворожого татаро-турецького нападу і знищення, тому вони постійно повинні бути готовими до відбиття і боротьбі з ворогом

До появи українського козацтва вели і такі глибинні причини, як інстинкт самозбереження народу, небажання частини еліти нації втратити велич княжої доби, незалежності, яка, хоч мінімально, але ще утримувалася в др. пол. ХУ ст.

Козацький стан втілював споковічне прагнення людини до свободи, волі, романтики, слави, мужності, це була втеча і захист від примусу, підданства, приниження і т. д.

Отже, причини, які зумовили виникнення українського козацтва, мали комплексний характер. До них ставилися як економічні, політичні, військово-стратегічні, так і соціальні чинники.

Ігнорування або, навпаки, гіпертрофоване зображення будь-якого з них призводять до деформованого відтворення обставин появи і розвитку козацтва.

Тут недоцільно віддавати пріоритет господарським заняттям населення перед необхідністю захисту південного прикордоння від вторгнень татар або акцентувати увагу лише на пагонах від панів як однієї з форм соціальної боротьби на шкоду іншим факторам.

Тільки з урахуванням усіх обставин, причому не механічно, а в широкому діалектичному взаємозв'язку, можна наблизитися до відтворення цілісної картини виникнення і початкових етапів розвитку українського козацтва.


. Козацтво - головна рушійна і керівна сила в боротьбі українського народу за національне і соціальне визволення


Переходячи до розгляду питання про козацьких повстаннях XVІ - першої половини XVII ст., на основі першого питання реферату можна зробити висновок, що українське козацтво того часу було найбільш згуртованою реальною силою, яка протистояла феодальної експансії шляхти і магнатів , інтереси яких захищала Річ Посполита. Протиріччя цих сил об'єктивно випливало з їх відрізняються соціальних, національних і релігійних принципів і політичних та економічних інтересів. Слід приділити увагу також ролі специфічних рис стану та інтересів козацтва, які стали впливає чинником цієї боротьби. Це проявилося вже під час першого великого наступу під проводом одного з старших реєстрового війська К...


Назад | сторінка 2 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Історія Виникнення українського козацтва
  • Реферат на тему: Виникнення козацтва та его роль в истории українського народові
  • Реферат на тему: Українське козацтво. Становлення культури українського народу
  • Реферат на тему: Боротьба козацтва проти турецько-татарської агресії в кінці XVI - першій по ...
  • Реферат на тему: Українське козацтво в першій половині XVII століття