Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Облік основних засобів підприємства

Реферат Облік основних засобів підприємства

и. Норми нарахування амортизації в першому і кожному з наступних років терміну застосування нелінійного способу можуть бути різними. p align="justify"> Застосування методу суми чисел років передбачає визначення річної суми амортизаційних відрахувань виходячи з вартості, яка амортизується об'єктів основних засобів і відносини, у чисельнику якого - число років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта, а в знаменнику - сума чисел років терміну корисного використання об'єкта.

При методі зменшуваного залишку річна сума нарахованої амортизації розраховується виходячи з обумовленої на початок звітного року недоамортизованої вартості (різниці вартості, яка амортизується та суми нарахованої до початку звітного року амортизації) і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання об'єкта і коефіцієнта прискорення (від 1 до 2,5 рази), прийнятого організацією.

Продуктивний спосіб нарахування амортизації об'єкта основних засобів або нематеріальних активів полягає у нарахуванні організацією амортизації виходячи з вартості, яка амортизується об'єкта і відносини натуральних показників обсягу продукції, випущеної в поточному періоді, до ресурсу об'єкта - очікуваному обсягу робіт або продукції за весь час експлуатації об'єкта.

Місячна норма (або сума) амортизації при лінійному і нелінійному способах її нарахування становить 1/12 її річної норми (або суми) з місяця початку нарахування амортизації за винятком об'єктів, експлуатація яких носить сезонний характер.

. Різна довговічність деталей викликає потребу в частковому відновленні працездатності машини в процесі її експлуатації, тобто потреба в ремонті .

Роботи, спрямовані на відновлення споживчих якостей ОС, називають ремонтом.

У бухгалтерському обліку розрізняють два види ремонтів: поточний і капітальний. Під поточним ремонтом розуміють часткову заміну деталей, дрібну лагодження дверей, окремих частин, побілку стін та інші види робіт з підтримки ОЗ у робочому стані. Капітальний ремонт ОС супроводжується повною розбиранням агрегатів і включає ремонт базових деталей, заміну всіх зношених вузлів і конструкцій. p align="justify">. При господарському способі капітальний ремонт ОЗ виконується силами ремонтних цехів самого підприємства.

Всі витрати при цьому способі ремонту попередньо збираються на рахунку 23 - В«Допоміжні виробництваВ», а потім фактична собівартість завіреного ремонту списується на загальновиробничі і загальногосподарські витрати (рахунок 25,26), будучи самостійною статтею кошторису цих витрат . У разі більшого відхилення фактично виробничих витрат від кошторису, підприємство резервує кошти на покриття витрат по майбутніх ремонту (рахунок 96) або відносить їх тимчасово на рахунок 97 - В«Витрати майбутніх періодівВ»

Капітальний ремонт основних засобів проводиться у відповідність з річними планами (з розбивкою по кварталах), які складаються в грошовому вираженні (за кошторисної вартості) і в натуральних показниках пооб'єктно.

Капітальний ремонт може здійснюватися господарським або підрядним способом.

. При підрядному способі всі види робіт виконує стороння організація згідно з договором. Прийом закінчених робіт здійснюється за актом приймання-здачі відремонтованих реконструйованих та модернізованих об'єктів (форма № ОС-3). До акта додається довідка бухгалтерії про кошторисної та фактичної вартості виконаних ремонтних робіт. p align="justify"> На основі акта підрядник виписує і пред'являє підприємству-замовнику рахунки або платіжні вимоги до оплати. У бухгалтерії замовника на рахунках робиться запис:

Дт 25 Кт 60 матеріал речовинний господарський залишковий

Після закінчення року в грудні сума, що залишилася резерву на поточний ремонт основних засобів списується у зменшення загальновиробничих витрат відповідного цеху, а сума сальдо по рахунку 97 включається додатково до витрат грудня.

Записи роблять у відомостях № 12 і № 15.

. Оренда - надання майна у відповідності з договором в тимчасове користування за орендну плату. Сторона, що надає майно-орендодавець. Сторона, що отримує його - орендар. Оренда дає можливість орендодавцю отримати дохід від тимчасово вільного невикористаного обладнання, а орендарю - розширювати (або починати) виробництво зі значно меншими капіталовкладеннями. p align="justify"> Порядок відображення операції оренди ОЗ в обліку залежить від форми оренди. За тривалістю розрізняють 3 форми оренди: довгострокова (лізинг) - до 3 років, середньострокова (хайринг) від 1 до 3 років, короткострокова (рентинг) - до 1 року. p al...


Назад | сторінка 3 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку нарахування амортизації основних засобів ...
  • Реферат на тему: Облік амортизації основних засобів і методи її нарахування
  • Реферат на тему: Облік і способи нарахування амортизації основних засобів
  • Реферат на тему: Облік і способи нарахування амортизації основних засобів
  • Реферат на тему: Аналіз обліку амортизації основних засобів та ефективність їх використання ...