Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Облік основних засобів підприємства

Реферат Облік основних засобів підприємства

'єкта і проводить їх оцінку; - контролює вилучення і здачу на склад кольорових і дорогоцінних металів; - складають акти на списання: акт про ліквідацію ОС (форма № ОС-4) або акт про ліквідацію транспортних засобів (форма № ОС-4а). В актах вказують рік виготовлення об'єкта, дату надходження на підприємство, час введення в експлуатацію, первісна вартість об'єкта, термін корисного використання, сума нарахованої амортизації за даними бухгалтерського обліку, кількість проведених капітальних ремонтів, причини вибуття, витрати на ліквідацію, доходи.

Складені комісією акти затверджуються керівником підприємства. Тільки після цього дозволяється демонтаж і розбирання ОС на деталі і вузли. Оформлений акт про ліквідацію ОС передається бухгалтерії підприємства, яка відзначає в інвентарній картці і опису дату вибуття і номер акта про ліквідацію. Безоплатну передачу ОС і реалізацію оформлюють актом приймання-передачі ОЗ із зазначенням первісної вартості та суми амортизації. До акту докладають інвентарну картку (в опису і інвентарному списку робиться відмітка). ОС відправляють підприємству-одержувачу. Після отримання від них сповіщення про оприбуткування об'єктів бухгалтерія оформляє вибуття об'єкта на бухгалтерських рахунках.

. Амортизація - це процес перенесення вартості об'єктів основних засобів на вартість вироблюваних з їх використанням у процесі підприємницької діяльності продукції, робіт, послуг. Вона включає в себе:-розподіл раціональним способом амортизується об'єктів між звітними періодами, складовими в сукупності строк корисного використання кожного з них;-систематичне включення амортизаційних відрахувань (вартості використовуваних об'єктів, що відноситься до даного звітного періоду) у витрати виробництва, витрати на реалізацію або операційні витрати.

. Амортизується кожного об'єкта основних засобів, що використовуються у підприємницькій діяльності, частинами включається у витрати на виробництво і витрати на реалізацію продукції, до складу операційних витрат протягом строку корисного використання, не використовуються у підприємницькій діяльності, - частинами включається до складу позареалізаційних витрат комерційної організації або погашається за рахунок цільових надходжень (фінансування) некомерційної організації протягом нормативного терміну служби. Нормативний термін служби об'єктів основних засобів встановлюється стосовно кожної позиції основних засобів, включеної в діючу класифікацію амортизованих основних засобів, при його придбанні кожним власником. p align="justify">. Амортизація нараховується (амортизаційні відрахування провадяться) щомісяця до повного погашення вартості об'єкта або його вибуття одним із таких способів.

Лінійний спосіб полягає в рівномірному (по роках) нарахуванні організацією амортизації протягом усього нормативного терміну служби чи терміну корисного використання об'єкта ОЗ. При цьому річна сума амортизаційних відрахувань визначається виходячи з вартості, яка амортизується об'єкта основних засобів або нематеріальних активів і нормативного терміну служби чи терміну його корисного використання шляхом множення вартості, яка амортизується на прийняту річну лінійну норму амортизаційних відрахувань. p align="justify"> Нелінійний спосіб полягає в нерівномірному (по роках) нарахуванні організацією амортизації протягом строку корисного використання об'єкта основних засобів або нематеріальних активів. Організація має право встановити нелінійний спосіб нарахування амортизації стосовно до передавальним пристроям; робочим, силовим машинам і механізмам; обладнанню; обчислювальній техніці і оргтехніки, транспортним засобам та іншим об'єктам основних засобів, які безпосередньо беруть участь у процесі виробництва продукції; інструменту; робочій худобі; нематеріальних активів ( за винятком фірмових найменувань і товарних знаків), а також об'єктів лізингу.

Нелінійний спосіб нарахування амортизації не поширюється на наступні види машин, устаткування і транспортних засобів:

машини, обладнання та транспортні засоби з нормативним терміном служби до 3 років, легкові автомобілі (крім експлуатованих в якості службових і використовуваних для послуг таксі); - окремі види обладнання цивільної авіації, строк корисного використання яких визначається виходячи з встановлених ресурсів; - унікальну техніку та обладнання, призначені для використання тільки при певних видах випробуванні та виробництва обмеженого виду конкретної продукції; - предмети інтер'єру, включаючи офісні меблі; - предмети для відпочинку, дозвілля та розваг.

При нелінійному способі річна сума амортизаційних відрахувань розраховується методом суми чисел років або методом зменшуваного залишку з коефіцієнтом прискорення від 1 до 2,5 раз...


Назад | сторінка 2 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку нарахування амортизації основних засобів ...
  • Реферат на тему: Аналіз використання основних засобів і нематеріальних активів підприємства ...
  • Реферат на тему: Аналіз обліку амортизації основних засобів та ефективність їх використання ...
  • Реферат на тему: Облік придбання та будівництва об'єктів основних засобів та порядок фор ...
  • Реферат на тему: Облік і способи нарахування амортизації основних засобів