Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Особливості політичного режиму в Росії

Реферат Особливості політичного режиму в Росії

и приватними інтересами. Тому аналіз і формулювання експектацій власне тих, від чийого імені вони виступають, обтяжливі, а в ряді випадків - і прямо небажані, оскільки інтереси реальних соціальних груп і політичних лідерів цілком можуть не збігатися. Тому значно зручніше представити в якості громадських настроїв якісь конструкти, обговорення яких дозволить досягти бажаних результатів у політичних іграх.

Соціально-економічна, культурна, політична реінтеграція Росії в загальносвітовий простір є сукупність закономірних безальтернативних процесів. Зрозуміло, ця інтеграція робить необхідними суттєві зміни політичного режиму. При цьому виникають об'єктивні протиріччя інтересів, які можуть бути при бажанні представлені як соціальні проблеми. На цьому певні особи і групи намагаються скласти собі політичний капітал.

У статті Шестопал Е.Б. «Політичний порядок денний російської влади та її сприйняття громадянами» робиться спроба прояснити політичну порядку денного російської влади. Проаналізувавши низку документів та виступів провідних російських політиків та аналітиків, автор приходить до висновку, що у російської влади не одна, а як мінімум два напрямки в динаміці політичного режиму - модернізаційний і консервативний. Проведене автором дослідження сприйняття російської влади населенням країни показує, що обидва напрями не однозначно сприймаються громадянами. Кожен з них має шанси на підтримку за умови, що і в тому і в іншому випадку будуть порушені не тільки «технічні», а й моральні теми, серед яких найбільшою затребуваністю відрізняється тема соціальної справедливості.

Сучасні політичні режими багатомірні. Знаходиться в ньому людина може бути поєднана з іншими людьми по цілому ряду параметрів, що вказують на відмінності їх положення в системі політичних відносин. Одні з цих параметрів визначають вертикальний зріз політичного режиму (політична стратифікація), інші вказують на горизонтальні відмінності (диференціація політичних позицій).

В основі політичної стратифікації лежить розрізнення статусних позицій, що склалося в процесі розшарування суспільства на керуючих і керованих, провідних і ведених, пануючих і підкоряються, на тих, хто може приймати рішення, давати розпорядження, наказувати, використовувати примус , і на тих, хто повинен виконувати, підкорятися, слідувати вказівкам. Владні відносини спочатку сприймалися як нерівні, що формують дистанцію між тими, хто володів правом наказувати і тими, хто змушений був підкорятися. Інституційне закріплення нерівності зумовило формування стійкої стратифікаційних структури, яка не тільки закріплювала стосунки політичної влади в суспільстві, а й вела до появи політичної еліти.

Правила входження в ту чи іншу політичну страту були диференційованими. Якщо підданим або громадянином людина ставала від народження, то підйом на вищі поверхи політичної ієрархії в кожному конкретному суспільстві обумовлюється дотриманням цілого ряду умов, починаючи від станової приналежності на ранніх ступенях суспільного розвитку і закінчуючи електоральною підтримкою на етапі сучасних демократій. Наявність загороджувальних бар'єрів на вхід у вищі політичні страти сприяє не тільки інституційному закріпленню політичної нерівності, а й посилює гостроту розуміння масами виникли політичних дистанцій, подолання яких під силу далеко не кожному.

Другою важливою тен...


Назад | сторінка 3 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Історія російської політичної думки. Типологія політичних режимів, ідеолог ...
  • Реферат на тему: Поняття влади. Специфіка політичної влади
  • Реферат на тему: Реалізація політичних прав і свобод громадянами Російської Федерації
  • Реферат на тему: Влада. Легітимність політичної влади в Росії
  • Реферат на тему: Роль і місце політичних партій в умовах функціонування авторитарних політич ...