Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Організація роботи в дитячому фізкультурно-спортивному об'єднанні &Шкіряний м'яч&

Реферат Організація роботи в дитячому фізкультурно-спортивному об'єднанні &Шкіряний м'яч&

Міністерство освіти Тульської області

Державна освітня установа

середньої професійної освіти Тульської області

«Тульський педагогічний коледж №1»
ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему

«Організація роботи в дитячому фізкультурно-спортивному об'єднанні« Шкіряний м'яч »


Виконав: Фандєєв Сергій Анатолійович

Спеціальність:

«Педагогіка додаткової освіти»

Курс 6, група П.

Відділення: заочне

Керівник: Кузовлева Олена Львівна

Рецензент: Спиридонова Марина ВолодимирівнаТула 2013

Зміст


Введення

ГЛАВА 1. Теоретичне обгрунтування організації роботи в дитячому фізкультурно-спортивному об'єднанні

.1 Сутність поняття «організація роботи фізкультурно-спортивної спрямованості»

.2 Психологічні аспекти організації роботи в дитячому фізкультурно-спортивному об'єднанні

.3 Особливості організації роботи в дитячому физкультурно- спортивному об'єднанні

РОЗДІЛ 2. Аналіз роботи фізкультурно-спортивного дитячого об'єднання «Шкіряний м'яч»

.1 Організаційно методичні умови проведення занять з футболу

.2 Зміст і методи навчання дітей техніці і тактиці футболу, розвитку їх загальнофізичної підготовки

2.3 Аналіз результатів дослідно-практичної роботи

Висновок

Список літератури

Додаток

Введення


Виховання здорового підростаючого покоління громадян Росії - першочергове завдання держави, від вирішення якої багато в чому залежить його майбутнє процвітання. У всіх існуючих комплексних програмах виховання і навчання в освітніх установах провідним декларується теза про пріоритетність заходів, пов'язаних з охороною здоров'я дитини, підвищенням його функціональних можливостей, рівня фізичного, психічного розвитку та рухової підготовленості.

Однак в останні роки стає очевидною необхідність радикальних перетворень в системі фізичного виховання дітей в Російській Федерації. Спостерігається різке погіршення стану здоров'я молоді, прогресують хвороби серцево-судинної та кістково-м'язової систем, які багато в чому обумовлені недостатньою руховою активністю у поєднанні з несприятливими екологічними умовами та харчуванням. За даними Всеросійського диспансеризації, проведеної в 2003 році, серед дітей у віці від 0 до 18 років лише 32,1% дітей визнані здоровими, 51,7% мають функціональні відхилення, 16,2% - хронічні захворювання. Із загальної кількості учнівської молоді, що займається фізичною культурою, 1300000. Учнів (4,6%) за станом здоров'я віднесені до спеціальної медичної групи. Більше 30% юнаків за станом здоров'я не можуть бути призвані в армію. Зазначена ситуація може призвести до того, що через деякий час працездатність населення країни різко знизиться.

Вирішенню завдання формування здорового способу життя покликана сприяти федеральна цільова програма «Розвиток фізичної культури і спорту в Російській Федерації на 2006 - 2015 роки» (підпрограма «Розвиток футболу в Російській Федерації на 2008 - 2015 роки»). У сучасній російській педагогічній науці помітно посилилися тенденції пошуку інноваційних підходів до удосконалення системи фізичного виховання дітей, підлітків та молоді. При цьому помітний пріоритет додаткової освіти в питаннях фізичного розвитку дітей, що доповнюється практичної особистісно орієнтованої гуманістичної концепцією свободи вибору учнями виду фізкультурно-спортивної діяльності та форм освоєння цінностей фізичної і спортивної культури. Програми додаткової освіти цієї спрямованості націлені на підвищення ролі фізичної культури і спорту у вихованні та формуванні інтересу до здорового способу життя, фізичному розвитку дітей, підлітків і молоді, підготовці до участі в спортивних іграх і змаганнях.

Теоретико-методологічними аспектами додаткової освіти займалися А.К. Бруднов, П.П. Блонський, А.А. Бодальов, В.П. Голованов, Є.Б. Евладова, В.А. Караковский, В.Є. Каргаполов, В.А. Березина, О.Е. Лебедєв, Л.Г. Логінова, А.Б. Фоміна, Д.Є. Яковлєв та інші. Однак у сучасних умовах є нагальна необхідність розробки і впровадження нової педагогічної концепції, сутність якої полягає в научения кожної дитини вмінню активізувати і реалізовувати психомоторні якості і функціональні можливості для формування здоров'я, освоєння практичних умінь і навичок у процесі вивчення базових видів спортивної діяльності, вироблення мотиваційної потреби індивідуального способу фізичн...


сторінка 1 з 31 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування здорового способу життя у дітей, підлітків та молоді засобами фі ...
  • Реферат на тему: Організація та утримання фізкультурно-оздоровчої роботи з населенням в куль ...
  • Реферат на тему: Волонтерство як суб'єкт соціальної роботи (на прикладі діяльності Недер ...
  • Реферат на тему: Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з населенням у фізкультурно-спор ...
  • Реферат на тему: Проблематика інтеграції спортивної та фізичної культури у розвитку сучасних ...