Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Речові докази в сістемі джерел доказів крімінального процесса

Реферат Речові докази в сістемі джерел доказів крімінального процесса

Зміст

речовий доказ кримінальний Розслідування

Вступ

Розділ 1. Гносеологічна и Процесуальна природа доказів у Кримінально-процесуальним кодексі України

. 1 Теорії формирование Поняття докази raquo ;: історичні ретроспективи

. 2 Докази у вітчізняному процессе

Висновки До розділу 1

Розділ 2. Речові докази в сістемі джерел доказів крімінального процесса

. 1 Речові докази: Поняття, види та правова природа

. 2 розмежування речових доказів и документів у кримінальному процесі

Висновки До розділу 2

Розділ 3. доказуванням помощью речових доказів у кримінальному процесі

. 1 Процесуальні тактічні питання збирання та перевіркі речових доказів

. 2 Особливості ОЦІНКИ речових доказів

. 3 Зберігання речових доказів та вирішенню питання про речові докази у кримінальному процесі

Висновки До розділу 3

Висновки

Список використаних джерел


Вступ


Актуальність теми дослідження. Розслідування злочінів, РОЗГЛЯД и вирішенню крімінальніх справ у суді - це сфера ОРГАНІВ кримінально-процесуальної ДІЯЛЬНОСТІ. Процес доказування - це поиск Виявлення, фіксація, перевірка та оцінка доказів и їх процесуальних джерел, обґрунтування вісновків з метою встановлення про єктівної істини и Прийняття на ее Основі правильного, законного, обґрунтованого и справедливого решение.

Прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу України (далі - КПК України) Було одним з кроків адаптації национального законодавства до правових систем стран Європейського Союзу. Кримінально-процесуальне законодавство винне буті ефективного Засоба протідії злочінності та інструментарієм захисту прав и свобод людини. Проти процес его удосконалення є складним и неоднозначно.

Новий КПК України віклікав неоднозначну реакцію фахівців. Навколо ОКРЕМЕ его правових інстітутів розгорнулася широка Дискусія. Чи не Менш гострив среди других правових проблем залішається питання доказів. Серед науковців НЕ склалось єдиного підходу относительно визначення Поняття доказів.

У Науковій літературі вісунута концепція доказів як єдності фактичність даних та їх процесуальних джерел, а Інші вважають, что слід розрізняті докази, як Відомості про факти, обставинні та їх процесуальні джерела.

За чіннім КПК України (ст. 84) доказ в кримінальному провадженні є фактічні дані, отрімані у Передбачення данім Кодексом порядку, на підставі якіх слідчий, прокурор, слідчий суддя и суд встановлюють наявність чи відсутність Фактів та обставинні , что мают значення для крімінального провадження та підлягають доказуванню.

Важлива значення у кримінальному судочінстві відіграють речові докази. Чінне законодавство НЕ розкріває у ПОВНЕ обсязі Поняття речових доказів, но й достатньо чітко вказує на про єкти та предмети, Які могут буті носіями доказової информации та в кінцевому підсумку Джерелі доказів.

Отже, Актуальність теми дослідження Полягає у необхідності глибшому вівчіті проблему, яка Вінес в заголовок роботи, оскількі Цю проблему нельзя вважаті однозначно чинності ее важлівості для крімінального процесса.

степень Наукової розробки тими. До проблем доказів та доказування, звертай у своих наукових праць много процесуалістів, зокрема, Такі Вчені, як: О.В. Баулін, Ю.М. Грошевой, А.П. Гуляєв, В.Д. Даєв, А.М. Денисюк, П.С. Елькінд, С.П. Єфімічев, В.С. Зеленецькій, Ц.М. Каз, Л.М. Карнєєва, Є.Г. Коваленко, П.А. Лупінська, М.М. Міхеєнко С.М. Стахівській, Т.В. Трубнікова, Ю.К. Якимович, М.Л. Якуб. та Інші.

проти дана проблема у кримінальному процесі з урахуванням Положень Конституції України, КПК України, потребує детального Подальшого дослідження.

Мета дослідження Полягає у про єктівному и всебічному вісвітленні місця и роли речових доказів в сучасности кримінальному процесі.

Для Досягнення цієї мети поставлено Такі Завдання:

- здійсніті аналіз розробленості проблеми речових доказів у Теорії крімінального процесса;

- вісвітліті практичні аспекти дослідження проблеми речових доказів у кримінальному процесі;

дослідіті Поняття, СУТНІСТЬ І види речових доказів у кримінальному процесі;

охарактерізуваті засоби Отримання та процесуальний порядок формирование речових доказів у кримінальному процесі;

сторінка 1 з 30 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поняття і властивості доказів у кримінальному процесі
  • Реферат на тему: Поняття доказів у кримінальному процесі, його етапи
  • Реферат на тему: Збирання доказів у російському кримінальному процесі
  • Реферат на тему: Оцінка доказів у кримінальному процесі
  • Реферат на тему: Допустимість доказів у кримінальному процесі