Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Особливості Вивчення прикметник на уроках рідної мови в початковій школі

Реферат Особливості Вивчення прикметник на уроках рідної мови в початковій школіКурсова робота

За спеціальністю 6.010102 «Початкова освіта»

на тему:

«Особливості Вивчення прикметник на уроках рідної мови в початковій школі»


ЗМІСТ


ВСТУП

Розділ I. Лінгвістичні засади опанування прикметник в початковій школі

. 1 Сутність прикметник як частина мови

. 2 Зміст и Завдання методики Вивчення прикметник в початковій школі

Розділ II. Інноваційні підході до Вивчення прикметник в ЗОШ I ступення

. 1 Загальні питання Вивчення прикметник

. 2 Сучасна система опанування прикметник учнямі початкової школи

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРАВступ


Актуальність дослідження. Ніні суспільству потрібна особистість, котрій прітаманні Такі якості особистості, як Активність, рішучість та орігінальність мислення, конструктівність, нестандартність и творчий ПІДХІД до розв язання різніх жіттєвіх СИТУАЦІЙ. Цю проблему Неможливо вірішіті без виховання мовної культури учнів, розвитку їхнього мовлення. У Концепції мовної освіти в школах України зазначається, что Вивчення мови має ґрунтуватися на «діяльнісно-проблемному підході до организации навчального процесу», метою которого є «головним чином Підвищення культури мовлення та грамотності школярів» [2].

Мета Вивчення української мови в початковій школі Полягає НЕ только в здобутті школярами елементарної лінгвістічної освіти, а й у формуванні вмінь та навічок вільно володіті мовою в усіх видах мовленнєвої ДІЯЛЬНОСТІ (слухання, читання, говоріння, письмо), правильно користуватись ее стилями, формами, жанрами.

Щоб помочь учням оволодіті зв'язного мовлення, та патенти орієнтуваті їх на засвоєння спеціфікі кожної з частин мови, оскількі самє Їй Належить особлива роль у мовній комунікації. Такоже на уроках мови здійснюється формирование вмінь використовуват частина мови у власному мовленні НЕ лишь для передачі думки, а й для увиразнення мовленнєвої ДІЯЛЬНОСТІ, розвитку вмінь емоційно-почуттєвого вісловлювання, збагачення й актівізації власного мовлення.

Аналіз Наукової та методичної літератури дает Підстави стверджуваті, что Важлива засобими збагачення мовлення учнів віступають самє прикметник. Водночас прикметник як частина мови засвоюється молодшими школярами Із значний труднощамі.

прикметник, як ніяка Інша частина мови, має невічерпні возможности збагачуваті ї уточнюваті словник дітей, надаваті вісловленню точності чі образності, Яскрава емоційного забарвлення, Аджея мовлення молодших школярів бідне й безбарвне самє через ограниченной вжіток прікметніків, невміння використовуват їх багатозначність и сіноніміку.

У мовленні прикметник набуваються НОВИХ значень та емоційніх відтінків, конкретизуються, розширюють и збагачуються їх лексічні значення. Вільне та змістовно Виправдання использование прікметніків у мовленні предполагает формирование вмінь застосовуваті їх у контекстах, что характеризуються різнімі стілістічнімі, жанрові та іншімі Особливе.

известно, что в активному запасі учнів початкових класів переважають іменнікі та дієслова. Прікметніків, як показує аналіз усніх и писемності вісловлювань школярів, значний менше. А це помітно знебарвлює мовлення, позбавляє его образності, зніжує емоційність, ускладнює роботу над формуваня умінь будуваті тексти.

Таким чином, вибір и Актуальність теми дослідження зумовлені, з одного боці, соціальною значущістю володіння мовою як засобими спілкування и пізнання, а з Іншого, - невісокім рівнем засвоєння слів прікметнікової семантики в сістемі комунікативно-мовленнєвих умінь учнів початкової школи, недостатнім Досліджень проблеми в теоретичністю и практичному аспектах.Розділ I. Лінгвістичні засади опанування прикметник в початковій школі


. 1 Сутність прикметник як частина мови


прикметник - частина мови, что віражає ознакой предмета, граматичний виявленості в категоріях роду, числа и відмінка та відповідає на питання який? яка? Пожалуйста? чий? чия? чіє? [15]. Наприклад: смілівій, щаслива, зелене, сестрин, Батькова, братове. Поняття якості в прикметник может буті вираженість безпосередно або через відношення до других предметів та через відношення до особини чі істоті.

прикметник віражають:

а) ознакой кольору (білий, бузковий);

б) розміру (широки...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз програми та підручніків з української мови Щодо Вивчення частин мови ...
  • Реферат на тему: Відкритий урок в 10 класі з російської мови: "Ім'я іменник і прикм ...
  • Реферат на тему: Формування культури мовлення молодших школярів во время Вивчення рідної мов ...
  • Реферат на тему: Роль рідної мови у навчанні лексиці і граматиці китайської мови в початкові ...
  • Реферат на тему: Склад слова і методика його вивчення на уроках російської мови в початковій ...