Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Роль рідної мови у навчанні лексиці і граматиці китайської мови в початковій школі

Реферат Роль рідної мови у навчанні лексиці і граматиці китайської мови в початковій школі

Міністерство освіти і науки Амурської області

Державна освітня автономне установа середньої професійної освіти

Амурський педагогічний коледж, відділення №1

Спеціальність 050303 Іноземна мова
Курсова робота

Роль рідної мови у навчанні лексиці і граматиці китайської мови в початковій школі

Виконала: Анікіна А.А.

Курс IV, група 143

Науковий керівник:

Епифанцева Л.А.


Благовєщенськ 2012


ЗМІСТ


ВСТУП

. Теоретичне обгрунтування проблеми

. 1 Навчання іноземної мови на білінгвальної основі

. 2 Роль рідної мови у навчанні іноземної

. 3 Навчання лексиці і граматиці китайської мови як іноземної

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВСТУП


Ця курсова робота - це дослідження питання про роль рідної мови та її застосуванні у викладанні іноземної мови, а саме в навчанні лексиці і граматиці.

Рідна мова може служити підмогою в оволодінні іноземною мовою практично на будь ступені навчання, якщо його застосування системно і якщо з його допомогою досягаються не тільки практичні, але і освітні і розвиваючі цілі. Подібної збалансованої точки зору дотримуються багато дослідників (Р.К. Міньяр-Белоручев в статті: «Механізм білінгвізму і проблема рідної мови в навчанні іноземної», Е.Г. Вольтер, Д. Аткінсон, С. Крашен, Л. Продромоу та інші).

Я.К. Кольтер, кандидат педагогічних наук і Е.С. Устинова, кандидат педагогічних наук, у статті «Роль рідної мови у навчанні іноземної», розглядають «рідну мову як засіб навчання іноземної мови», і відзначають, що рідна мова швидко витісняється іноземним, особливо в усному спілкуванні на уроці, а найбільш досвідчені вчителі з самого початку, взагалі, чи не задіють рідна мова в цій функції. Однак письмові інструкції і коментарі рідною мовою (в підручнику, в роздаткових матеріалах) необхідні хоча б на початковому етапі навчання, щоб забезпечити самостійну роботу учнів. Крім того, інструкція рідною мовою допомагає надати осмисленість навіть формальним завданням.

Рідна мова слід використовувати на середньому етапі навчання, коли треба виправдати вживання досліджуваних мовних одиниць. Створюючи умовно комунікативну ситуацію, рідна мова компенсує недостатність лексичного та граматичного матеріалу, необхідного для спілкування. [1, 26]

Треба відзначити, що, по суті, іноземна мова є тим, чим не є рідною, тобто він схожий (перенесення), і не схожий (інтерференція) на рідній, і тому їх краще порівнювати, що вивчення його - це серйозний, цікавий, корисний, але кропітка праця, неодмінно винагороджується приємними спостереженнями, відкриттями, узагальненнями про роль і місце мови в житті всіх людей, кожного народу і значить власної, про природу і способи вираження їх думок і тим самим своїх теж , а так само в цілому думки всіх людей однакові, нехай і оформлені різним чином. [5, 21-25]

Актуальність даного дослідження полягає в тому, що роль рідної мови при навчанні лексичному і граматичному аспектам іноземної мови на початковому етапі значна, і тому не слід нехтувати використанням рідної мови на уроках іноземної мови, особливо при вивченні граматичного матеріалу.

На уроках китайської мови слід давати аналіз найбільш типових граматичних помилок, хоча переклад пропозицій на дошці не повинен носити систематичного характеру. Його можна застосовувати для первинного закріплення мовних явищ, не збігаються в російській і китайській мовах, і як засіб контролю уміння користуватися мовним матеріалом. [9, 26-31]

У статті «Проблеми навчання лексиці і граматиці китайської мови як іноземної», автор І.В. Кочергін виділив, що головна трудність полягає в тому, що китайська мова як система багато в чому зберігає риси і властивості мови, отже, в ньому домінують комунікативні та багато явищ, як у лексиці, так і в граматиці, які можуть бути пояснені теорією комунікації. І тут доречно використовувати рідну мову. [12, 17-29]

Мета дослідження: визначити місце і роль рідної мови при роботі з лексикою і граматикою на молодшому етапі навчання китайській мові.

Об'єкт: навчання лексиці і граматиці китайської мови.

Предмет: роль рідної мови в навчан...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Використання рідної мови у процессе навчання іноземної у ДНЗ
  • Реферат на тему: Способи введення і закріплення лексичного матеріалу на середньому етапі нав ...
  • Реферат на тему: Методика викладання німецької мови як другої іноземної мови на початковому ...
  • Реферат на тему: Поняття когнітивного стилю і його роль у функціонуванні пізнавальної сфери ...
  • Реферат на тему: Роль діалогічного мовлення в процесі навчання іноземної мови в основній шко ...