Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Наукові основи організації архівних фондів і архівних документів (на прикладі Товариства з обмеженою відповідальністю &Ротор&)

Реферат Наукові основи організації архівних фондів і архівних документів (на прикладі Товариства з обмеженою відповідальністю &Ротор&)

Введення


Архіви і зберігаються ними архівні документи - невід'ємна і найважливіша частина культурної пам'яті суспільства, культурної спадщини людства. Архівні документи - безцінне сховище інформації про минуле - для сьогодення і майбутнього: вони зберігають відповіді на багато питань істориків і сучасників - навіть на ті, що ще не були ним задані дослідниками. [12]

Знання юридичних норм, організаційних та методичних аспектів організації зберігання документів в сучасних умовах, безумовно, необхідно для керівників юридичних осіб та їх спеціалізованих структур, що відповідають за роботу з документами та організацію їх подальшого зберігання, які часто не розташовують відповідною інформацією і не мають досвіду для вирішення даних проблем [13].

Актуальність даної курсової роботи полягає в тому, що архів організації, якщо він правильно організований, стає її істотним інформаційним ресурсом, приймаючим активну участь у всіх сферах її діяльності.

В архіві юридичної особи зберігаються не історичні документи, а документи, робота з якими, як правило, завершена в поточному діловодстві. Архівні документи дозволяють провести ретроспективний, комплексний аналіз діяльності юридичної особи в усіх напрямках. Саме тому правильно організований архів може і повинен стати інформаційним центром, який виконує свою самостійну функцію.

Мета курсової роботи полягає у вивченні наукових основ організації архівних фондів і архівних документів і розробці рекомендацій щодо вдосконалення організації архівного фонду в ТОВ «Ротор».

Для виконання мети були поставлені наступні завдання:

дати поняття архівного фонду, архівних документів, надати класифікацію рівнів організації архівних фондів і архівних документів;

вивчити наукові основи фондування документів;

проаналізувати роботу архівного фонду в ТОВ «Ротор», виявити недоліки;

розробити рекомендації щодо вдосконалення роботи архівного фонду.

Об'єктом курсової роботи виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «Ротор».

Предметом дослідження є організація архівного фонду та архівних документів в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Ротор».

У процесі дослідження застосовувалися такі методи: аналіз, синтез, зіставлення.. Теоретичні основи організації архівних фондів і архівних документів


. 1 Поняття архівних фондів і архівних документів. Їх значимість у діяльності організації


Документи відображають і забезпечують всі сторони діяльності юридичної особи, починаючи від його правового статусу до суто господарських питань. Багато хто з них, пройшовши свій шлях у поточному діловодстві, набувають статус архівних документів, які зберігаються юридичною особою в силу тієї правової, фінансової, економічної, соціальної та іншої інформації, яку вони містять.

Як правило, в комерційних організаціях, що мають статус юридичної особи, утворюється величезна кількість документів, які повинні зберігатися протягом певного часу, через що виникають серйозні проблеми, пов'язані з організацією їх зберігання, забезпеченням збереження, обліком і використанням міститься в них. Для практичного вирішення цього комплексу питань на державному рівні створюються спеціалізовані організації - державні або муніципальні архіви, що зберігають документи, віднесені до Архівного фонду Російської Федерації. У складі діючих юридичних осіб різних форм власності створюються спеціальні структурні підрозділи (ділянки роботи).

Деякі керівники приватного бізнесу дотримуються думки про те, що архівні документи та архіви потрібні тільки державі в особі її фіскальних, правоохоронних і судових органів або представникам історичної науки, а для самих організацій є тягарем. Це поверхневий погляд. Так, частина архівних документів, що зберігаються юридичною особою, виконує юридичний або фіскальну функцію, т. К. Відображає і допомагає регулювати його правові та фінансові взаємовідносини з державою та її органами, а тому може бути ними затребувана відповідно до чинного законодавства. Саме тому держава через ряд нормативних правових актів встановлює терміни зберігання окремих видів документів, зобов'язуючи всі організації їх зберігати протягом цих строків. Але не тільки і не стільки в цьому дуже важливу обставину полягає основна функція архівів, діючих в юридичних особах.

Архів організації, якщо він правильно організований, стає її істотним інформаційним ресурсом, приймаючим активну участь у всіх сферах її діяльності. Адже в архіві юридичної особи зберігаються не історичні документи, а докуме...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Порядок передачі документів на зберігання до архівних установ при ліквідаці ...
  • Реферат на тему: Зберігання та облік архівних документів
  • Реферат на тему: Забезпечення збереження архівних документів
  • Реферат на тему: Старіння і збереження архівних документів
  • Реферат на тему: Забезпечення доступу до архівних документів і архівної інформації