Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Рекомендації щодо підвищення ефективності поточних витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції

Реферат Рекомендації щодо підвищення ефективності поточних витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції

по гарантійному обслуговуванню;

- витрати, пов'язані зі збутом продукції (упакування, зберігання, транспортування);

- витрати на відтворення основних виробничих фондів (амортизація на повне відновлення);

- знос (амортизація) по нематеріальних активів;

- втрати від браку;

- втрати від простоїв з внутрішньовиробничих причин.

У собівартість продукції не включається:

- витрати і втрати, зараховують на рахунок прибутків і збитків (витрати на виробництво, що не дали продукцію, витрати на утримання законсервованих виробничих потужностей, втрати і нестачі понад норми природного убутку матеріальних цінностей, збитки за операціями з тарою , штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій, що відносяться за рахунок прибутків і збитків);

- витрати на проведення модернізації обладнання та реконструкцію об'єктів основних фондів;

- витрати, які здійснюються за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства: фінансування науково-конструкторських, проектних і технологічних робіт, а також робіт по створенню та освоєнню нових технологічних процесів, витрати на модернізацію обладнання, сплата відсотків по довгостроковими вкладами, витрати з надання харчування безкоштовно або за пільговими цінами і на посилення харчування дітей, які перебувають у дошкільних установах, оздоровчих таборах, що належать підприємству та ін.

Величина витрат, що включаються в собівартість, залежить від цін на ресурси, необхідні для виробництва товарів, і від технології їх використання.

Ціна, за якою отримуються виробничі ресурси, не залежить від діяльності підприємства. Вона визначається складним на ринку попитом і пропозицією на ресурси. Звідси для підприємства надзвичайно важливий технологічний аспект формування витрат виробництва, що визначає, з одного боку, кількість приваблюваних виробничих ресурсів, а з іншого - якість їхнього використання. Причому підприємство має використовувати такі методи виробництва, які були б ефективними як з технологічної, так і економічної точок зору і забезпечували б найменші витрати виробництва.

З урахуванням викладеного можна стверджувати, що економічні витрати - це плата підприємства постачальнику або доходи постачальника ресурсів, а також внутрішні витрати на те, щоб ресурси були застосовані саме даним підприємством і для певного варіанту виробництва [2].

Звідси розрізняють зовнішні і внутрішні витрати. Зовнішні - підприємство оплачує працю працівників, паливо, комплектуючі вироби, тобто все те, що не виробляє сама для створення даного вироби. Залежно від спеціалізації величина зовнішніх витрат для виробництва однієї і тієї ж продукції коливається.

Внутрішні - власник власного підприємства або власного фірмового магазину не платить самому собі заробітну плату, не отримує орендної плати за будинок, в якому знаходиться магазин. Якщо він вкладає кошти в торгівлю, то не отримує тих відсотків, які б він мав, поклавши гроші в банк. Але власник даного підприємства отримує так звану нормальний прибуток. В іншому випадку він не буде займатися цією справою. Одержувана їм прибуток, що має нормальний рівень, становить елемент витрат. Прийнято виділяти чисту, чи економічну, прибуток, яка дорівнює загальній виручці за вирахуванням зовнішніх і внутрішніх витрат, включаючи і нормальний прибуток. На відміну від економічної, бухгалтерська прибуток дорівнює загальній виручці мінус зовнішні витрати.

Для розрахунку собівартості всього обсягу виробництва та аналізу структури витрат всі витрати групуються відповідно до їх економічного змісту за такими елементами:

- матеріальні витрати - витрати на сировину, основні і допоміжні матеріали, паливо, енергію, покупні напівфабрикати, комплектуючі вироби, тару;

- витрати на оплату праці - зарплата по розцінками, ставками, вартість безкоштовно наданих комунальних послуг;

- відрахування на соціальні потреби - провадяться за рахунок витрат на виробництво, базою для визначення їх розміру служить величина заробітної плати;

- амортизація - сума нарахованої амортизації виходячи з балансової вартості обладнання та затверджених норм амортизації;

- інші грошові витрати - податки, збори, відрахування, платежі по страхуванню майна, тобто грошові витрати, що не ввійшли в зазначені елементи витрат.

Угрупування за елементами витрат лежить в основі кошторису витрат на виробництво - документа планування, що відображає всі витрати підприємства, зумовлені випуском певного обсягу продукції та виконанням робіт і послуг промислового характ...


Назад | сторінка 2 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Витрати, витрати і прибуток підприємства
  • Реферат на тему: Витрати виробництва та обігу. Граничні витрати і оптимальний обсяг виробни ...
  • Реферат на тему: Види витрат виробництва постійні, змінні і загальні, середні і граничні вит ...
  • Реферат на тему: Витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції
  • Реферат на тему: Витрати на оплату праці в собівартості продукції, товарів (робіт, послуг)