Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Вивчення особливостей спілкування матері і дитини із церебральним паралічем раннього віку

Реферат Вивчення особливостей спілкування матері і дитини із церебральним паралічем раннього віку

Зміст

Введення

Глава 1. Сучасний стан проблеми вивчення особливою спілкування матері і дитини із церебральним паралічем раннього

1.1. Характеристика порушень розвитку у дітей раннього віку, які страждають церебральним паралічем

1.2. Мовні порушення у дошкільнят з дитячим церебральним паралічем

1.3. Особливості міжособистісних відносин матері і дитини з ДЦП раннього віку

Глава 2. Психологічна допомога дітям з церебральним паралічем

2.1. Логопедична робота з дітьми з дитячим церебральним паралічем

2.2. Основні методики корекції розвитку для дітей з церебральним паралічем

2.3. Р екомендаціі батькам з лікувального догляду за дітьми з церебральним паралічем

Висновок

Список використаної літератури

В 

ВСТУП

В останні роки в вітчизняної та зарубіжної психології зріс інтерес до проблеми ранньої діагностики порушень розвитку пізнавальної та мовленнєвої та рухової діяльності дітей з церебральним паралічем.

Дитячий церебральний параліч (ДЦП) - важке захворювання центральної нервової системи, яке проявляється у вигляді різних рухових, психічних і мовних порушень. При цьому особливо важко страждають рухові структури головного мозку, що регулюють довільні рухи, мова та інші коркові функції. Серед усіх форм ДЦП найбільш часто зустрічається є спастична диплегия, яка відзначається більш ніж у 50% дітей, що страждають на церебральний параліч

Психолого-педагогічне вивчення дітей з церебральним паралічем представляє істотні труднощі в зв'язку з різноманіттям проявів порушень рухового, психічного і мовного розвитку цих дітей. Але раніше психологічна діагностика і початок психологічної корекційної роботи, особливо в перші 3 роки життя цих дітей сприяє максимальному використанню компенсаторних можливостей дитячого організму: пластичності мозку, чутливості до стимуляції психічного і мовного розвитку, здатності до компенсації порушених функцій.

Так, в ранньому дошкільному і молодшому шкільному віці особливу увагу слід приділяти особливостям формування спілкування дітей з дитячим церебральним паралічем, так як по визнанням багатьох психологів, психічний розвиток дітей даного віку відбувається саме в спілкуванні і найбільший вплив робить спілкування дитини з матір'ю.

Актуальність зумовила вибір теми дослідження "Вивчення особливостей спілкування матері і дитини з церебральним паралічем раннього віку ".

Розробленість проблеми: найбільший внесок у вивчення даної проблеми внесли роботи таких дослідників, як Е.С. Калижнюк, І.Ю.Левченко, І.І. Мамайчук, Е.М.Мастюкова, Н.В.Сімонова та ін

Вивченню мовних порушень у дітей з церебральним паралічем, які займають значне місце серед інших патологічних проявів при ДЦП, присвячено також багато вітчизняних і зарубіжних досліджень: Е.Ф.Архіпова, Л.А.Данілова, М.В. Іпполітова, та ін

У той же час недостатньо розроблені ранні діагностичні критерії виявлення порушень і адекватні методи їх корекції в ранньому віці. Також до теперішнього часу особливості формування пізнавальної та мовленнєвої діяльності у дітей раннього віку з церебральним паралічем вивчені недостатньо. Не розроблена поетапна система з розвитку рухових, психічних і мовних функцій, і насамперед, у родині дитини. Є лише поодинокі роботи, що досліджують психологічний статус матерів, які мають дітей з ДЦП, чого явно недостатньо, враховуючи значущість ранньої діагностики та лікування таких дітей, а також виховну і терапевтичну роль батьків у розвиток дитини з ДЦП.

Мета дослідження: вивчення особливостей спілкування матері і дитини із церебральним паралічем раннього віку для розробки системи комплексного корекційно-психологічного впливу на дітей раннього віку з церебральним паралічем.

Об'єкт дослідження: специфіка спілкування дитини з церебральним паралічем раннього віку.

Предмет дослідження: вивчення особливостей спілкування матері і дитини із церебральним паралічем раннього віку для розробки системи комплексного корекційно-психологічного впливу.

Гіпотеза дослідження: Діти з церебральним паралічем у віці 1-3 років представляють неоднорідну групу по рухових можливостями та рівнем розвитку пізнавальної та мовленнєвої діяльності. Спілкування матері і дитини із церебральним паралічем раннього віку має передбачати комплексну роботу з розвитку рухової сфери (Артикуляційної, загальної моторики, функціональних можливостей кистей і пальців рук), пізнавальної та мовленнєвої діяльності, що дозволить досягти найбільш повної компенсації відхилень розвитку.

Завдання дослідження:

1) проаналізувати спеціальну літературу з проблеми розвитку дітей з церебральним паралічем в ранньому віці, їх діагностики та корекції в сім'ї;

2) дати характеристику порушень розвитку у дітей раннього віку, які страждають...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Характеристика порушень рухових функцій, порушень психіки і мовних порушень ...
  • Реферат на тему: Дослідження особливостей зорового сприйняття у дітей дошкільного віку з дит ...
  • Реферат на тему: Формування рухової пам'яті у дітей дошкільного віку з дитячим церебраль ...
  • Реферат на тему: Виховання в сім'ї дитини з дитячим церебральним паралічем
  • Реферат на тему: Обгрунтування комплексного підходу в реабілітації дітей 2-3 років з дитячим ...