Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Аудит грошових коштів в касі

Реферат Аудит грошових коштів в касі

Зміст


Введення

1. Основи організації бухгалтерського обліку і проведення аудиторської перевірки грошових коштів у касі підприємства

1.1 Організація бухгалтерського обліку грошових коштів в касі і розкриття інформації в бухгалтерській звітності

.2 Нормативна база та джерела перевірки коштів у касі підприємства

1.3 Методика проведення аудиту грошових коштів у касі підприємства

2. Аудит операцій з обліку грошових коштів в касі ТОВ В«МітраВ»

.1 Коротка економічна характеристика ТОВ В«МітраВ»

2.2 Планування аудиту наявності і руху грошових коштів в касі ТОВ В«МітраВ»

.3 Характеристика аудиторських процедур з перевірки коштів у касі ТОВ В«МітраВ» сутнісно

2.4 Узагальнення результатів перевірки і рекомендації з обліку готівкових коштів у касі ТОВ В«МітраВ»

Висновок

Список літературиВведення


У ринковій економіці між підприємствами постійно відбуваються угоди з приводу купівлі засобів і предметів праці, реалізації продукції (робіт, послуг). За все набуте з боку слід сплачувати гроші і відповідно отримувати кошти і за відвантажену продукцію або надані послуги. У процесі господарської діяльності підприємства ведуть розрахунки з постачальниками за придбані в них основні засоби, сировина, матеріали та інші товарно-матеріальні цінності та надані послуги; з покупцями за куплені ними товари, з кредитними установами з позик і інших фінансових операцій; з бюджетом і податковими органами з різного роду платежів, з іншими організаціями та особами за різними господарськими операціями.

Грошові кошти характеризують початкову та кінцеву стадії кругообігу господарських засобів, швидкість руху яких багато в чому визначається ефективність всієї підприємницької діяльності. Обсягом наявних у підприємства грошей як найважливішого платіжного засобу визначається платоспроможність підприємства - одна з найважливіших характеристик його фінансового становища. Грошові кошти є єдиним видом оборотних коштів, що володіє абсолютною ліквідністю, тобто негайної здатністю виступати засобам платежу за зобов'язаннями підприємства. Тому мистецтво управління грошовими потоками полягає не в тому, щоб накопичити якомога більше грошей, а в оптимізації їх запасів, в прагненні до такого планування руху грошових коштів, щоб до кожного чергового платежу підприємства за своїми зобов'язаннями забезпечувалося надходження грошей від покупців та інших дебіторів при збереженні необхідних резервів.

Кожне підприємство щодня здійснює або отримує різного роду платежі. У ринкових умовах особливої...


сторінка 1 з 34 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка програми аудиту обліку готівкових грошових коштів в касі і грошови ...
  • Реферат на тему: Організація обліку грошових коштів, що знаходяться в касі організації
  • Реферат на тему: Організація обліку грошових коштів в касі організації на прикладі ЗАТ &Коло ...
  • Реферат на тему: Порядок аудиту готівкових грошових коштів у касі на прикладі організації НП ...
  • Реферат на тему: Стан та основні напрями вдосконалення грошових коштів в касі