Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Зовнішня Середа організації. Характеристики стану зовнішнього середовища

Реферат Зовнішня Середа організації. Характеристики стану зовнішнього середовища

Контрольна робота

з дисципліни: «Основи теорії управління»

тема: «Зовнішня Середа організації. Характеристики стану зовнішнього середовища »


ЗМІСТ


Введення

. Сутність та основні характеристики зовнішнього середовища підприємства

. Аналіз зовнішнього середовища

. Методи аналізу зовнішнього середовища

Висновок

Список використаної літератури


ВСТУП


Будь-яка організація знаходиться і функціонує в середовищі. Кожна дія всіх без винятку організацій можливо тільки в тому випадку, якщо середовище допускає його здійснення.

Зовнішнє середовище є джерелом, що організацію ресурсами, необхідними для підтримки її внутрішнього потенціалу на належному рівні. Організація знаходиться в стані постійного обміну з зовнішнім середовищем, забезпечуючи тим самим собі можливість виживання. Але ресурси зовнішнього середовища не безмежні. І на них претендують багато інших організацій, що знаходяться в цьому ж середовищі. Тому завжди існує можливість того, що організація не зможе одержати потрібні ресурси з зовнішнього середовища. Це може послабити її потенціал і привести до багатьох негативних для організації наслідків. Завдання стратегічного управління складається в забезпеченні такої взаємодії організації із середовищем, що дозволяло б їй підтримувати її потенціал на рівні, необхідному для досягнення її цілей, і тим самим давало б їй можливість виживати в довгостроковій перспективі.

Для того щоб визначити стратегію поведінки організації і провести цю стратегію в життя, менеджери повинні мати поглиблене уявлення не тільки про внутрішнє середовище організації, її потенціал і тенденції розвитку, а й про зовнішнє середовище, тенденції його розвитку і місці, що займається у ній організацією. При цьому зовнішнє оточення вивчається стратегічним управлінням в першу чергу для того, щоб розкрити ті загрози і можливості, які організація повинна враховувати при визначенні своїх цілей і при їх досягненні.

На показники функціонування організації надають влия ня зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі. Впливу цих змін піддаються цілі, стратегії і сама місія організації. Тому актуальним завданням керівництва є забезпечення адек ватності стратегії організації навколишньому її середовищі. Це визначає актуальність обраної теми дослідження.

Метою контрольної роботи є вивчення характеристик зовнішнього середовища організації.

Об'єктом дослідження є зовнішнє середовище організації. Предметом дослідження її характеристики.

При написанні контрольної роботи були вивчена навчальна література з обраної теми.


1. СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА


Середу будь-якої організації можна визначити як сукупність трьох сфер - внутрішнього середовища, мікросередовища, макросередовища.

Внутрішня середа організацій включає в себе наступні основ ниє елементи: виробництво, фінанси, маркетинг, управління персоналом, організаційна структура. Опис внутрішнього сре ди дає уявлення про сильних і слабких сторонах діяльності організації, її внутрішніх можливостях. Два інших простору складають зовнішнє середовище фірми.

Зовнішнє середовище - це сукупність активних господарюючих суб'єктів, економічних, суспільних і природних умов, національних та міждержавних інституціональних структур та інших зовнішніх умов і факторів, що діють в оточенні підприємства і впливають на різні сфери його діяльності. Зовнішня Середа залежить від зовнішніх і внутрішніх факторів впливу.

Зовнішня Середа володіє певною складністю. Під складністю зовнішньої середи розуміється число чинників, на які організація зобов'язана реагувати, а також рівень варіативності кожного фактора. Якщо брати до уваги число зовнішніх факторів, на які організація змушена реагувати, то якщо на неї тиснуть державні постанови, часте переукладання договорів з профспілками, кілька зацікавлених груп впливу, численні конкуренти і прискорені технологічні зміни, можна стверджувати, що ця організація знаходиться в більш складному оточенні, ніж, наприклад, організація, стурбована діями всього декількох постачальників, при відсутності профспілок і уповільненому зміні технології. Подібним чином, коли мова йде про різноманітність факторів, організація, яка використовує всього декілька вихідних матеріалів, декількох фахівців і ведуча справи за все з дек...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз зовнішнього середовища організації
  • Реферат на тему: Вплив зовнішнього середовища на ефективність діяльності організації
  • Реферат на тему: Аналіз і оцінка зовнішнього середовища організації
  • Реферат на тему: Теоретико-методологічні підходи до організації як відкритої системі: внутрі ...
  • Реферат на тему: Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища організації Дім Меблів "Г ...