Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Вплив зовнішнього середовища на ефективність діяльності організації

Реферат Вплив зовнішнього середовища на ефективність діяльності організації

Дипломна робота

Вплив зовнішнього середовища на ефективність діяльності організації


Введення


Актуальність теми дослідження. Після переходу України до ринкових відносин, стало утворюватися велика кількість підприємств. І основним завданням цих організацій стало виживання в такому середовищі, яке спостерігається у нас в країні. Ця середу стала рухомою і невизначеною. І тепер, щоб вижити організаціям доводиться звертати увагу і рахуватися з усіма факторами довкілля, впливають на ефективний розвиток організації, якісну розробку і прийняття управлінських рішень.

Організація повинна відображати стан зовнішнього середовища. В основі її побудови лежать передумови економічного, науково-технічного, політичного, соціального чи етичного характеру. Організація повинна створюватися так, щоб вона нормально функціонувала. Повинні забезпечуватися внесок кожного її члена в загальну роботу і ефективна допомога працівникам у досягненні поставлених цілей. У цьому сенсі дієва організація не може бути статичною. Вона повинна оперативно відслідковувати всі зміни зовнішнього середовища, оцінювати їх і вибирати найкращу відповідну реакцію, що сприяє досягненню її цілей. Вона повинна ефективно реагувати на дії зовнішнього середовища.

У російських умовах сенс цієї вимоги багаторазово зростає. Це зумовлено, по-перше, зростаючою складністю системних зв'язків середовища, в якому діють органи державного управління, зростаючої взаємною залежністю різних сфер суспільного життя - економічній, політичній, ідеологічній, і структур, насамперед, структур громадянського суспільства. Звідси випливає, що сучасні керівники системи державного управління повинні володіти широким спектром методів аналізу зовнішнього середовища. По-друге, специфікою проблем, поточних і перспективних (стратегічних) завдань сучасного російського суспільства. До них можна віднести розвиток демократії, громадської активності, підвищення ефективності управління соціальними процесами, реформування різних сторін суспільного життя і багато інших насущні проблеми розвитку російської державності сучасних методів прийняття рішень, планування, здійснення прийнятих рішень і контролю всіх стадій цього процесу

Ефективне прийняття рішень необхідно для виконання управлінських функцій. Удосконалення процесу прийняття обгрунтованих об'єктивних рішень у ситуаціях виняткової складності досягається шляхом використання наукового підходу до даного процесу, моделей і кількісних методів прийняття рішень.

Образ зовнішнього середовища у свідомості керівника визначається його минулим досвідом, освітою, функціональними обов'язками і місцем у структурі організації, яке він займає. Минулий досвід змушує керівників відзначати насамперед, ті зміни в середовищі, які колись, в його особистій практиці, приводили до значних наслідків - успіхам або провалів. Функціональні обов'язки керівника чи сфера його діяльності вимагають від нього більш пильної уваги до однієї певної групи чинників на шкоду іншим.

Мета дипломної роботи - вивчити вплив зовнішнього середовища на ефективність діяльності організації.

Відповідно до даної мети поставлені завдання:

вивчити навчальну літературу заявленої теми;

проаналізувати, та виявити основні елементи прямого і непрямого впливу зовнішнього середовища організації;

провести аналіз організаційно-економічної характеристики організації;

охарактеризувати і обгрунтувати фактори зовнішнього середовища та їх вплив на ефективну діяльність організації;

дати рекомендації щодо розвитку підприємства з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища.

Об'єкт дослідження - торгове підприємство ТОВ «Іркліївський коопторг».

Предмет дослідження: аналіз впливу факторів зовнішнього середовища організації на ефективність управління.

У першому розділі роботи розглядається сутність і характерні особливості зовнішнього середовища, а так само фактори зовнішнього середовища і ступеня їх впливу на організацію.

У другому розділі роботи розглядається організаційно-економічна характеристика ТОВ «Іркліївський коопторг».

У третьому розділі роботи розглядається перспективи розвитку підприємства з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища.

Інформаційною основою роботи послужили матеріали періодичних видань, а також звітність ТОВ «Іркліївський коопторг»: статут, бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки, штатний розклад.


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз впливу зовнішнього середовища підприємства на результати його діяльн ...
  • Реферат на тему: Аналіз зовнішнього середовища організації
  • Реферат на тему: Аналіз і оцінка зовнішнього середовища організації
  • Реферат на тему: Аналіз зовнішнього середовища організації і вироблення стратегій
  • Реферат на тему: Зовнішня Середа організації. Характеристики стану зовнішнього середовища