Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Аналіз зовнішнього середовища організації

Реферат Аналіз зовнішнього середовища організації

Зміст:


Введення

Глава I. Теоретичні основи аналізу зовнішнього середовища організації

.1 Сутність і поняття зовнішнього середовища організації, її основні елементи

.2 Аналіз зовнішнього середовища в організаціях

.3 Стратегії зовнішньої середовища організації

Глава II. Аналіз зовнішнього середовища організації на прикладі ТОВ «Регіон»

.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Регіон»

.2 Аналіз зовнішнього середовища ТОВ «Регіон»

.3 Розробка і реалізація маркетингової стратегії в ТОВ «Регіон»

Висновок

Бібліографічний список


Введення


Сьогодні багато фахівців усвідомили принципово важливу роль маркетингу та аналізу зовнішнього середовища організації. Причому це актуально для підприємств будь-якої галузі економіки. Одним з найважливіших елементів організації маркетингової діяльності є побудова та впровадження її стратегії.

У сучасних реаліях в числі основних проблем управлінської діяльності чітко позначився принципово новий, систематичний характер змін умов функціонування підприємств. Зміни окремих складових зовнішнього оточення, безперервно слідуючи один за одним, здатні викликати ланцюгову реакцію якісних перетворень у зовнішньому середовищі господарюючих суб'єктів, внаслідок чого постійно підвищується ступінь її невизначеності і з'являються невраховані фактори ризику. Динамічно протікають процеси в політичній, економічній і соціальній сферах принциповим чином змінюють розстановку акцентів у практиці внутрішніх і зовнішніх пріоритетів господарюючих суб'єктів, зростає значення реакції фірми на зміни в зовнішньому середовищі. Здатність економічної організації розвиватися в умовах трансформації зовнішнього середовища представляється як показник її ринкової стабільності і найважливіша складова її конкурентоспроможності. Це вимагає створення методології, що дозволяє розглядати традиційну мікроекономічну проблематику з урахуванням впливу на поведінку господарюючих суб'єктів найважливіших складових макро- і мікрооточення.

Високий рівень впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємств обумовлює підвищений інтерес з боку керівництва до дослідження зовнішнього оточення, так як своєчасно отримані відомості дозволяють адекватно реагувати на і передбачувані зміни і приймати відповідні рішення, спрямовані на підтримання балансу із зовнішнім середовищем й забезпечення стійких ринкових позицій. Проте становище ускладнюється тим, що відсутня систематична, надійна і повна інформація, всебічно характеризує загальну ситуацію і кон'юнктуру ринків, що в свою чергу знижує ефективність адаптаційного механізму більшості вітчизняних товаровиробників.

Розвиток нових технологій робить істотний вплив на кожен елемент як зовнішньої, так і внутрішнього середовища бізнесу в окремо, починаючи від прийняття політичних, економічних, науково-технічних рішень на макрорівні і закінчуючи організацією виробничого процесу і збутом продукції. Ігнорувати цей процес не можна, що робить необхідним пов'язувати маркетингове та інноваційне планування.

Практика бізнесу показала, що не існує стратегії, єдиної для всіх компаній, як і не існує єдиного універсального стратегічного управління. Кожна фірма унікальна у своєму роді, і процес вироблення стратегії для кожної фірми унікальний, тому що він залежить від позиції фірми на ринку, динаміки її розвитку, її потенціалу, поведінки конкурентів, характеристик виробленого нею товару або надаваних нею послуг, стану економіки, культурного середовища і ще багато чого іншого. У той же час є ряд основних моментів, які дозволяють говорити про деякі узагальнених принципах здійснення стратегічного управління. Звичайно, завжди слід пам'ятати, що стратегічне управління - це в першу чергу продукт творчості вищого керівництва, але в той же час можна говорити і про якусь теорії стратегічного управління, знання якої дозволяє більш ефективно здійснювати управління організацією. Все вищевикладене і визначило актуальність обраної теми.

Мета курсової роботи - провести аналіз зовнішнього середовища організації, класифікацію складових її елементів і вибір стратегії взаємодії організації з ними.

Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні завдання:

розкрити сутність і поняття зовнішнього середовища організації, її основні елементи;

розглянути особливості аналізу зовнішнього середовища в організаціях;

описати стратегії зовнішнього середовища організації;

дати організаційно-економічна характеристика ТОВ «Регіон»;

провести SWOT-аналіз маркетингового середовища досліджуваної організації;

сторінка 1 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз зовнішнього середовища організації і вироблення стратегій
  • Реферат на тему: Аналіз і оцінка зовнішнього середовища організації
  • Реферат на тему: Вплив зовнішнього середовища на ефективність діяльності організації
  • Реферат на тему: Аналіз зовнішнього середовища в процесі розробки стратегії на прикладі ТОВ ...
  • Реферат на тему: Зовнішня Середа організації. Характеристики стану зовнішнього середовища