Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції при позамовному методі

Реферат Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції при позамовному методі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

УО «Білоруський державний ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в промисловостіКурсова робота

на тему: Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції при позамовному методіСтудентка ВШУБ ВВУ - 1 4 курс Є.В. Лазовик

Керівник

кандидат економічних наук, доцент О.П.МоісееваМІНСЬК +2014


РЕФЕРАТ


Курсова робота: 35 сторінок, 1 таблиця, 15 джерел, 5 додатків

ВИТРАТИ, ПРЯМІ ВИТРАТИ, НЕПРЯМІ ВИТРАТИ, об'єкти обліку витрат, СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, КАЛЬКУЛЮВАННЯ, об'єктів калькулювання, позамовний метод, ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ, удосконалення обліку витрат

Об'єктом дослідження є Приватне унітарне підприємство «СімРайт».

Предметом дослідження є облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції при позамовному методі.

Мета курсової роботи полягає у вивчення аспектів обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.

Основні завдання роботи полягають у наступному:

- дослідити загальну характеристику і види витрат;

розглянути особливості застосування позамовного методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції;

вивчити об'єкти обліку витрат і калькулювання собівартості послуг;

вивчити організацію обліку прямих і непрямих витрат при позамовному методу обліку витрат;

відобразити особливості документообігу та облікових процедур з обліку витрат на прикладі промислового підприємства;

розглянути питання подальшого вдосконалення обліку витрат на виробництво з використанням сучасних комп'ютерних технологій.

Практична значимість роботи полягає в тому, що основні висновки з обліку витрат і калькулювання собівартості при позамовному методі можуть бути використані для підвищення ефективності бухгалтерського обліку як в ЧУП «СімРайт», так і на інших підприємствах Республіки Білорусь.

Автор роботи підтверджує, що наведений в ній розрахунково-аналітичний матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваного процесу, а всі запозичені з літературних та інших джерел теоретичні та методологічні положення і концепції супроводжуються посиланнями на їх авторів.

_________________ (підпис студента)ЗМІСТ


Введення

. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ

.1 Поняття і класифікація витрат на виробництво продукції

.2 Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції

. СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ І ОБ'ЄКТ Позамовний метод обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції

.1 Сутність і значення позамовного методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції

.2 Об'єкти обліку і калькулювання собівартості продукції при позамовному методі

.3 Огляд нормативно-правових актів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції

. ОБЛІК ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО і калькулювання собівартості продукції При позамовному методі

.1 Документальне оформлення та облік витрат при позамовному методі

.2 Облік прямих витрат і порядок їх списання на замовлення в системі позамовного методу калькулювання

.3 Порядок розподілу та обліку непрямих витрат

.4 Порядок узагальнення витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції при позамовному методі на прикладі ЧУП «СімРайт»

.5 Удосконалення обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції при позамовному методі в умовах використання сучасних комп'ютерних технологій

Висновок

Список використаних джерел

ДОДАТОК А. Класифікація витрат на виробництво продукції

ДОДАТОК Б. Зразок бланка наряд-замовлення

ДОДАТОК В. Зразок відомості обліку витрат

ДОДАТОК Г. Схема послідовності обліку операцій при позамовному методі

ДОДАТОК Д. Акт про виконання роботиВСТУП


Ефективна цінова політика, оптимізація виробничої стратегії неможливі без наявності достовірної інформації про витрати на виробництво і реалізації конкретної продукції або її партії.

У процесі господар...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво при попроцессном методі калькулювання собіварто ...
  • Реферат на тему: Організація обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості проду ...
  • Реферат на тему: Методика обліку витрат і калькулювання собівартості продукції та їх вплив н ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, робіт і ...