Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розвиток естетичної культури молодших школярів засобами вивчення народної творчості у позакласній діяльності

Реферат Розвиток естетичної культури молодших школярів засобами вивчення народної творчості у позакласній діяльності

Міністерство освіти і науки РТ

Державне автономне освітній заклад середньої

професійної освіти

Лениногорский музично-художній педагогічний коледж

Предметна (циклова) комісія художньо-графічних дисциплін, дизайну та методик викладання ИЗО і креслення

Курсова робота

Розвиток естетичної культури молодших школярів засобами вивчення народної творчості у позакласній діяльності
Виконала: Юнусова Еліна Тагировна

студентка 4 курсу спеціальність 050603

Образотворче мистецтво і креслення

Керівник: С.В. Андрєєва

г.

Зміст


Введення

Глава 1. Науково-теоретичні основи естетичного виховання учнів молодшого шкільного віку

.1 Сутність естетичного виховання

.2 Позакласна робота як засіб організації естетичної культури

.3 Вікові особливості дітей молодшого шкільного віку

Глава 2. Досвід роботи з організації естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку засобами народного мистецтва

.1 Види народного мистецтва

.2 Практичне застосування видів кистьовий розпису Хохломи

.3Последовательность і методика формування навичок кистьовий розпису

Висновок

Список використаної літератури

Програми


Введення


В останні роки зросла увага до проблеми теорії і практики естетичного виховання як найважливішим засобу формування ставлення до дійсності, засобу морального і розумового виховання, як засобу формування всебічно розвиненої, духовно багатої особистості. Проблема естетичного виховання викликає інтерес у фахівців різних галузей: вихователів, педагогів, психологів, так як глибокі естетичні почуття, здатність сприймати прекрасне в навколишній дійсності і в мистецтві - важлива умова духовного життя людини

В даний час висока соціальна значущість теми змушує по- іншому поглянути на питання виховання і навчання в молодших класах, на актуальність і необхідність складання розвиваючих занять з естетичного виховання.

Актуальність обраної теми визначається тим, що для ефективного здійснення роботи по естетичному вихованню молодших школярів на позакласних заняттях засобами народного мистецтва, необхідно розробити комплекс уроків, спрямований на виховання, почуттів людини, розвиток здатності розрізняти відтінки кольору і звуку , відчуття єдності з природою. На уроках слід використовувати поєднання передачі нової інформації з її використанням, закріпленням в практичній діяльності.

Естетичне виховання дітей є дуже важливим етапом на шляху формування суспільства і особистості в цілому. У процесі вдосконалення естетичний початок підносить самої людини, прикрашає його буденність і повсякденність. На розвиток естетичного начала великий вплив робить характер суспільних відносин, а також рівень розвитку та духовний стан суспільства, а головне розвитку його культури.

Естетична культура є головною частиною культури, яка в свою чергу є багатогранною. В її основі лежать: естетичне свідомість і естетичні цінності людей, певні естетичні моменти в різних видах діяльності, і звичайно, естетичне виховання. Народне мистецтво займає особливе місце в естетичній культурі та естетичному вихованні. Естетична культура людини - це в першу чергу чуттєве розуміння й усвідомлення світу культури.

Мета дослідження: виявлення можливостей народного мистецтва як засобу естетичного виховання, теоретично обгрунтувати і перевірити умови розвитку естетичних якостей дітей молодшого шкільного віку.

Об'єкт дослідження: естетичне виховання дітей молодшого шкільного віку на позакласних заняттях.

Предмет дослідження: використання засобів народного мистецтва в естетичному вихованні молодших школярів.

Гіпотеза дослідження: естетичне виховання ефективно, якщо використовувати в навчальному процесі кошти народного мистецтва, а саме кошти образотворчого мистецтва, музики, літератури, архітектури.

Завдання:

1. Вивчити і проаналізувати літературу з проблеми естетичного виховання молодших школярів засобами народного мистецтва.

. Вивчити сучасний стан та проблеми розвитку естетичних якостей дітей молодшого шкільного віку.

. Розглянути можливі застосування розробленої методики для проведення на позакласних заняттях образотворчого мистецтва...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Умови успішного естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку в сім& ...
  • Реферат на тему: Естетичне виховання молодших школярів засобами мистецтва
  • Реферат на тему: Виховання естетичного смаку навчаються засобами декоративно-прикладного мис ...
  • Реферат на тему: Естетичне виховання дітей молодшого шкільного віку в умовах установ соціаль ...
  • Реферат на тему: Проблеми Використання ЗАСОБІВ естетичного виховання молодших школярів