Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Інтеграція навчальних дисциплін у профільному навчанні

Реферат Інтеграція навчальних дисциплін у профільному навчанні

Зміст


1. Інтеграція навчальних дисциплін у підготовці школярів до вибору профілю навчання як педагогічна проблема ......................................... ....... 6

1.1. Сутність поняття В«інтеграціяВ» ............................................. ....................... 6

1.2. Проблема інтеграції навчальних дисциплін в освіті ........................ 12

1.3. Інтеграція навчальних дисциплін як умова підготовки школярів до вибору профілю

1.4. Вікові особливості школярів та їх врахування при підготовці до вибору профілю

1.5. 2. Розробка прийомів інтеграції навчальних дисциплін у підготовці школярів до вибору профілю навчання ............................................... ............ 21

2.1. Роль і місце розділу в підготовці учнів до вибору профілю ............. 21

2.2. Тематичне планування розділу ................................................. ........... 23

2.3. План-конспект

Список

Програми

Введення

Перехід до третьому тисячоліттю пов'язаний з технологічною революцією, яка охоплює всі види людської діяльності. Сфера застосування технології розширюється, технологічний підхід поширюється на всі сторони суспільного життя, в тому числі, і на соціальне управління, науку, освіту. Технологія стає істотним чинником розвитку суспільства.

Мінливі умовах вимагають від людини готовності орієнтуватися в сучасній технологічної дійсності, вибирати оптимальні способи діяльності на основі усвідомлення своєї відповідальності за цей вибір, результати і наслідки їх застосування для існування цивілізації, а також швидкої адаптації без стресів і потрясінь до мінливої вЂ‹вЂ‹соціальної і технологічному середовищі. Технологічна підготовка стає необхідною для будь-якої людини, його загальної та професійної освіти.

Сказане веде до переосмислення феномену технологічної підготовки в школі, визначення місця останньої в загальну освіту. Сама по собі постановка теоретичних і практичних проблем, пов'язаних з технологічною підготовкою школярів, які не є для вітчизняної педагогіки і практики школи чимось новим. Необхідність вивчення технології в рамках політехнічної освіти як теоретична, так і практична задача відзначалася на різних етапах розвитку школи і педагогічної науки. p> Традиційно в педагогічної теорії та шкільній практиці оволодіння технологією розглядалося в якості обов'язкового елемента політехнічної освіти школярів, поряд з вивченням техніки, економіки та організації виробництва. Практично всі вчені-політехністи (П.Р.Атутов, Ю.К.Васільев, А.Г.Калашніков, М.Н. Скаткін, С.М.Шабалов та ін) підкреслювали необхідність включення знань про технології в зміст політехнічної освіти в школі. Технологічна підготовка при такому підході виступає важливим засобом адаптації випускника школи у сфері матеріального виробництва, сфері сучасної техніки. p> У цілому вивчення технології було орієнтоване на підготовку школярів до безпосереднього систематичної участі в продуктивній праці. Як правило, технологічна підготовка школярів своїми цілями і змістом охоплювала області промислового та сільськогосподарського виробництва, перспективи їх розвитку.

У ряді робіт з політехнізму (П.Р.Атутов, С.У.Калюга) область політехнічної освіти розширюється за рахунок мінливого уявлення про техніку не тільки як матеріально-гарматних засобах, а й включає в себе певні науково-технічні знання. Політехнічна підготовка в цьому випадку виходить за рамки вивчення тільки виробничої техніки. Політехнізм розглядається вже як підготовка до праці у сфері сучасної техніки взагалі, не обмежуючись тільки матеріальним виробництвом.

Завдання ж технологічної підготовки школярів при такому розумінні будуть вирішуватися в тому випадку, коли показується застосування природничо закономірностей у технологічних процесах, розкривається те спільне, що характеризує всі галузі виробництва, створюються можливості для перенесення знань і умінь в нові умови, де підкреслюється, тим самим, актуальність даної роботи.

Мета дослідження - Виявити значимість політехнічних основ в технологічній підготовці школярів на уроках технології в 11 класі.

Об'єкт дослідження - Навчальний процес у контексті технологічної підготовки учнів. p> Предмет дослідження - Застосування політехнічних основ в навчанні технології. p> Відповідно до метою були намічені наступні завдання :

- проаналізувати існуючі в педагогіці підходи до застосування політехнічних засад у процесі технологічної підготовки учнів;

- визначити роль і місце політехнічних основ у структурі освітнього процесу навчання технології

- розробити методичні матеріали, що дозволяють показати значимість політехнічних основ в навчанні учнів 11 класів на уроках технології;

- експериментально перевірити можливість навчання учнів на уроках тех...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування універсальних навчальних дій молодших школярів на уроках техноло ...
  • Реферат на тему: Застосування інтерактивної дошки на уроці технології (технологічного праці) ...
  • Реферат на тему: Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках читання чер ...
  • Реферат на тему: Формування Культура поведінки молодших школярів Засоба Навчальних дисциплін ...
  • Реферат на тему: Процес використання ігрової технології у навчальній діяльності школярів на ...