Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Процес використання ігрової технології у навчальній діяльності школярів на уроках технології

Реферат Процес використання ігрової технології у навчальній діяльності школярів на уроках технології

ЗМІСТ


ВСТУП

. Теоретичні основи використання ігрової технології в навчанні школярів

.1Історіческіе аспекти розвитку ігрової технології

1.2Тіпи ігрових технологій та їх структура

2. Процес використання ігрової технології у навчальній діяльності школярів на уроках технології

.1 Використання ділових ігор в активізації процесу навчання школярів на уроках технології

.2 Методичні рекомендації щодо застосування ділових ігор на уроках технології як способу активізації пізнавальної діяльності школярів

ВИСНОВОК


ВСТУП


Біда школи - втрата багатьма учнями інтересу до навчання. Чому це відбувається? Причини такого негативного явища неоднозначні. Це і перевантаження одноманітним навчальним матеріалом, і недосконалість методів, прийомів і форм організації навчального процесу, і недостатня об'єктивність оцінка знань і умінь, і втомлюються дітей неорганізованість, і не склалися міжособистісні відносини. Негативно позначаються також і дуже обмежені можливості для творчого самовиявлення. Заповнити останні, багато в чому, покликана освітня галузь «Технологія». Різноманітність її змістовних компонентів значною мірою сприяє формуванню в учнів позитивної мотивації до навчання, розвитку їх творчих здібностей.

Як зробити, щоб учні не тільки не втратили інтересу до предмета, а й самі б прагнули до отримання нових знань і вмінь? Вихід - використання ігрових форм. Подібні уроки дають прекрасні результати. Гра - це форма діяльності в умовних ситуаціях [3, с 34].

Гра в тих формах, у яких вона існувала в дошкільному дитинстві, у шкільному віці починає втрачати своє розвиваюче значення та поступово замінюється вченням і трудовою діяльністю, суть яких полягає в тому, що дані види діяльності на відміну від ігри, що доставляють просто задоволення, мають певну мету. Самі по собі ігри стають новими. Великий інтерес для школярів представляють гри в процесі навчання. Це гри, змушують думати, надають можливість учневі перевірити і розвинути свої здібності, які включають їх у змагання з іншими учнями.

Участь школярів у таких іграх сприяє їх розвитку наполегливості, прагненню до успіху і різні мотиваційні якості. Ігрова ситуація допомагає зняти відчуття втоми, посилює мимовільне запам'ятовування, у грі яскравіше і повніше розкриваються здібності дітей, їх індивідуальність. Використання при вивченні технології ігрових ситуацій сприяє підвищенню у школярів інтересу до досліджуваного матеріалу, розвиває пам'ять, увагу, спостережливість, кмітливість, почуття часу, точність, координацію рухів, просторові уявлення і т.д.

Сутність проблеми полягає в вплив гри на розвиток творчих здібностей дітей, особистісних якостей, підвищення якості успішності на уроках технології. Гра створює позитивний емоційний фон, на якому всі психічні процеси протікають найбільш активно. Використання ігрових прийомів і методів, їх послідовність і взаємозв'язок сприятимуть вирішенню даної проблеми.

Актуальність піднятої проблеми викликана потребою психологів, педагогів, батьків у совершенствующихся методах психолого - педагогічного впливу на що формується особистість дитини з метою розвитку інтелектуальних, комунікативних і творчих здібностей.

Тому, перш за все, важливо визначитися з пріоритетами в галузі педагогічних технологій спрямованих на активізацію пізнавальної активності з урахуванням розвитку особистості.

Необхідність вирішення виділеної проблеми зумовила вибір теми нашого дослідження: «Методика проведення уроків технології із застосуванням ігор»

Мета дослідження - обгрунтувати ефективність застосування ігрових технологій у навчальному процесі для активізації пізнавального інтересу школярів на уроках технології.

Об'єкт дослідження - технологічна підготовка в загальноосвітній школі.

Предмет дослідження - гра як спосіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках технології.

Ми припустили, що навчання з використанням ігрових технологій в значній мірі буде ефективним процесом формування особистості, якщо будуть:

виявлені закономірності і принципи використанням ігрових технологій у процесі навчання;

виявлені основні етапи і умови використання ігрової технології в навчальній діяльності учнів при пошуку винахідницьких рішень і конструюванні технічних об'єктів;

Завдання дослідження:

вивчення й аналіз педагогічної та психологічної літератури з використання ігрових технологій у навчальному процесі та активізації пізнавальної діяльності школярів;

визначення типів і форм застосу...


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках читання чер ...
  • Реферат на тему: Розвиток розумової діяльності школярів на уроках математики із застосування ...
  • Реферат на тему: Використання ігрових технологій у процессе навчання молодших школярів
  • Реферат на тему: Педагогічні умови активізації пізнавальної діяльності школярів на уроках ін ...
  • Реферат на тему: Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках технології