Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Рекламно-інформаційна діяльність та формування позитивного іміджу організації

Реферат Рекламно-інформаційна діяльність та формування позитивного іміджу організації

Введення


Реклама - це явище, що існує саме по собі як спосіб спілкування або повідомлення, спрямованого на залучення уваги, ще з давніх часів. Її історія тісно пов'язана з розвитком виробництва, обміну товарами, всього суспільства в цілому. У сучасному світі реклама міцно зайняла провідні позиції і виходить на перше план як явище економічне, інформаційно-комунікативне, загальнокультурний.

У XXI столітті сучасний світовий ринок відрізняється динамічністю розвитку, а також жорсткою конкуренцією. У зв'язку з цим основними завданнями підприємств, що функціонують сьогодні на ринку, стає створення нових конкурентних переваг для зміцнення своїх ринкових позицій з метою протистояти як діям з боку конкурентів, так і впливу факторів зовнішнього середовища.

Рекламно-інформаційна діяльність служить для того, щоб сповістити різними способами (іноді всіма наявними) про нові товари або послуги та їх споживчі властивості, і спрямована на потенційного споживача, оплачується виробником і служить для просування його продукції й ідей.

Реклама є частиною комунікаційної діяльності фірми, поряд з пабліситі і стимулюванням збуту. Активно діючи на свідомість споживача, реклама дуже впливає на формування потреб у цілому: рівня і стилю споживання, способу життя, моди і т. Д.

Реклама стала дуже важливим, швидше невід'ємним елементом фінансово-господарської діяльності нашої країни. Будь-яке підприємство, рекламує себе або свою продукцію. Для цього воно або користується послугами рекламного агентства, або ж створює власний відділ реклами.

Реклама в засобах масової інформації сприяє розвитку ринку товарів і послуг, і, в кінцевому рахунку, вкладення підприємців у виробництво стають виправданими.

Зміна в економіці Росії поставили нові завдання перед підприємствами, фірмами в організації їх діяльності. На перше місце виходить не тільки виробництво якісного продукту або послуги, але і доведення їх до конкретного споживача. Саме він, споживач зі своїми претензіями, бажаннями, прагненнями є сьогодні головним для виробників продукції та послуг. Тому роль конкретно-орієнтованої реклами входить в одну з головних цілей діяльності підприємств.

Реклама вимагає великих грошових коштів, які легко розтринькати даремно, якщо фірма не зуміє точно сформулювати завдання, прийме недостатньо продумане рішення щодо рекламного бюджету, звертання і вибору засобів реклами, не зуміє зробити оцінку результатів рекламної діяльності, то мета, яку фірма поставила перед собою, може бути недосягнутого.

Виникає питання: чи можлива ефективна реклама продукції, якщо підприємство не має власного, певного іміджу? Імідж організації впроваджує у свідомість людей певний образ, який надалі стає стереотипом, через який легше впливати на споживачів.

У сучасних умовах, багато організацій недооцінюють важливість формування свого позитивного іміджу. Імідж надає інформаційне, психологічне, емоційний вплив на споживача, відповідно маніпулюючи його вибором. Покращуючи ставлення споживача до фірми і її продукції, позитивний імідж безпосередньо впливає, як на обсяг продажів, так і на задоволеність споживачів продукцією організації.

Організаціям постійно необхідно проводити аналіз і дослідження свого іміджу, для того щоб постійно бути в курсі про тенденції його змін в позитивну або негативну сторону. Кращим інструментом дослідження, аналізу і коректування іміджу є PR. Безпосередньо спілкуючись зі своїми клієнтами можливо активно в реальному часі керувати своїм іміджем, і знати в якому напрямку організація повинна рухатися далі.

У зв'язку з тим, що напрямок рекламно-інформаційної діяльності дуже широко і різноманітно, в дипломній роботі зроблено акцент на роль реклами в області формування іміджу.

В останні роки терміном «іміджева реклама» почали називати весь діапазон реклами, що не відноситься до певного товару, а покликаної поліпшити імідж фірми. Традиційно реклама такої типу називалася фірмовою.

Основна мета іміджевої реклами - ознайомити потенційних покупців чи користувачів з продукцією (послугою), її характеристиками, а також з напрямами діяльності, з тими перевагами, які отримує покупець, звертаючись до організації.

Актуальність дипломної роботи полягає в тому, що рекламно-інформаційна діяльність фірми є визначальною в її функціонуванні, тому створює позитивний імідж фірми, сприяє формуванню попиту і стимулюванню збуту.

Метою дипломної роботи є теоретичне дослідження, аналіз стану та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення управління рекламно-інформаційною діяльністю організації.

Для досягн...


сторінка 1 з 34 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Види реклами. Імідж-реклама.
  • Реферат на тему: Види реклами. Імідж-реклама.
  • Реферат на тему: Реклама з метою розширення збуту продукції: етичні принципи і норми
  • Реферат на тему: Реклама як складова частина комерційної діяльності спортивної організації
  • Реферат на тему: Бібліотечна реклама як засіб просування продукції та послуги