Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Рекламно-інформаційна діяльність та формування позитивного іміджу організації

Реферат Рекламно-інформаційна діяльність та формування позитивного іміджу організації

ення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

розглянути теоретичні основи управління рекламно-інформаційною діяльністю;

вивчити процес формування корпоративного іміджу в рамках рекламно-інформаційної діяльності компаній;

охарактеризувати специфіку, цілі та завдання іміджевої реклами;

провести аналіз рекламно-інформаційної діяльності та іміджу досліджуваної організації;

на підставі отриманих висновків розробити рекомендації щодо вдосконалення системи управління рекламою і корпоративного іміджу;

дати економічну оцінку запропонованим заходам.

Об'єктом дипломної роботи є компанія «Російський Стандарт Горілка» - світовий лідер з виробництва преміальної російської горілки. Предмет дослідження - рекламно-інформаційна діяльність та формування позитивного іміджу організації

Для написання даної роботи були розглянуті та проаналізовані: навчальний матеріал, монографії, матеріали періодичної преси, законодавчі акти, Інтернет. У теоретичну основу роботи лягли дослідження багатьох зарубіжних і вітчизняних фахівців у галузі маркетингу, реклами і PR, зокрема, Дж. Бернета, Б. Джі, П. Дойла, Д. Грема, У. Уеллса, Г. Картера, Ф. Котлера, Ч. Сендідж, А. Бекетова, М. Бочарова, Д. Ігнатьєва, О. Феофанова, А. Чумікова, Л. Гермогенова, Є. Головльова, І. Крилова та ін.

У дослідженні використано такі методи: аналіз, порівняння, експертні оцінки, спостереження, групування, балансовий метод, факторний аналіз. рекламна інформаційна імідж

Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.


Глава 1. Теоретичні основи управління рекламно-інформаційною діяльністю


. 1 Визначення та основні характеристики рекламно-інформаційної діяльності


Реклама займає одне з центральних місць у системі просування послуг і товарів на ринок. З численних визначень реклами можна виділити наступні.

Закон Російської федерації від 13.03.2006 р N 38-ФЗ «Про рекламу» ст. 3, дає наступне широке визначення реклами: «Реклама - інформація, поширена будь-яким способом, в будь-якій формі і з використанням будь-яких коштів, адресована невизначеному колу осіб lt; # justify gt; Стадія розвитку ринкаЗадачі реклами1. Стадія підготовки ринкаІнформірованіе споживачів. Формування потенційних споживачів. Створення уявлення про товаропроізводітелях.2. Стадія впровадження нових товаровУвеліченіе числа потенційні покупців за рахунок посилення реклами. Стимулювання покупки. Інформування про місця продажу. Створення потрібного відношення до товаровиробника, тобто його іміджу підприємства. Акцентування уваги на мотиви покупок при виборі товаров.3. Стадія масового продажу товаров.Поддержаніе досягнутого рівня продажів. Стабілізація кола покупців. Розширення продажів з урахуванням зростання; випуску товаров.4. Стадія перемикання спроса.Напомінаніе. Визначення пріоритетів шляхом заміни товарів. Переорієнтація покупців.

Кожен етап, стартуючи з моменту створення продукції і фінішуємо її збутом, повинен супроводжуватися активною програмою рекламного впливу. Цілеспрямовані рекламні зусилля повинні бути присутніми як у сфері виробництва, так і в сфері торгівлі. Якщо не вміти користуватися засобами реклами, то різко знижується можливість активно впливати на ринок і забезпечити собі успіх в конкурентній боротьбі за ринок збуту. Реклама повинна сприяти створенню споживачам умов для вільного вибору торгових та інших підприємств, послуг і товарів.

За сприяння реклами ринок стає більш ясним і доступним для покупців з різними смаками і потребами, з різним рівнем грошових доходів, з неоднаковими традиціями щодо споживання.

Реклама є однією з форм інформаційної діяльності забезпечує зв'язок між виробництвом і споживачем. На сучасному етапі з її допомогою також підтримується зворотний зв'язок з ринком і споживачем. Це дозволяє контролювати просування товарів і послуг на ринку, створювати й закріплювати у покупців стійку систему переваг до рекламованих об'єктів, вносити корективи в збутову діяльність. Реклама як би організує діалог між виробником і споживачем. Якщо інтереси покупця не проявилися, значить, діалог не відбувся, отже, мета рекламодавця досягнута [42, С. 39].

Рекламу слід використовувати як інструмент конкуренції. Він сприяє постійному вдосконаленню своєї продукції. Між виробниками повинна підтримуватися конкуренція, яка, по-перше, дозволяє порівнювати ефективність різних виробників виявляти і стимулювати найбільш дієздатних з них; по-друге вимивати тих виготовлювачів, які не можуть забезпечити певні параметри...


Назад | сторінка 2 з 34 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування іміджу підприємства засобами реклами
  • Реферат на тему: Роль рекламно-інформаційної діяльності в сучасній торгівлі та шляхи розвитк ...
  • Реферат на тему: Аналіз рекламно-інформаційної діяльності на прикладі магазину &Візок&
  • Реферат на тему: Технологія створення іміджу політичної реклами
  • Реферат на тему: Специфіка здійснення рекламно-інформаційної діяльності на підприємствах сфе ...