Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності товарів та послуг конкретної фірми

Реферат Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності товарів та послуг конкретної фірми
Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності товарів та послуг конкретної фірмиЗміст

макретингової конкурентоспроможність галузь ринковий

Введення

. Теоретична глава. Конкурентоспроможність продукції

.1 Поняття конкурентоспроможності продукції, товарів і послуг

.2 Зміст маркетингової діяльності з підвищення конкурентоспроможності продукції

.3 Підходи і методи оцінки рівня конкурентоспроможності продукції

. Практична глава. Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства (на прикладі ТОВ ??laquo; Прінтфілд )

.1 Характеристика підприємства та продукції, що випускається

.2 Аналіз стану основних фондів

.3 Аналіз стану галузі поліграфії з використанням п'яти ринкових сил М. Портера

. Шляхи підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг

Список використаної літератури

ДодатокВведення


Фактор конкуренції носить примусовий характер, змушуючи виробника під загрозою витіснення з ринку невпинно займатися системою якості у цілому конкурентоспроможністю своїх товарів, а ринок об'єктивно і суворо оцінює результати їх діяльності. З розвитком ринкових відносин, розгляд проблем конкуренції та конкурентоспроможності стає все більш актуальним питанням для ефективного та прибуткового функціонування підприємств. Оцінка галузевої привабливості і конкурентних можливостей фірми на основі аналізу ланцюжка цінностей, дає можливість визначити позицію бізнесу в галузі, а також визначити її реальну конкурентну перевагу, що виражається в перевищенні середньогалузевого рівня прибутковості. Конкурентна перевага досягається виходячи з того, як фірма організовує і виконує окремі види діяльності. За допомогою цієї діяльності фірми створюють певні цінності для своїх клієнтів. Кінцева цінність, створена фірмою, визначається тим, скільки клієнти готові заплатити за товари або послуги, пропоновані фірмою.

Відсутність необхідних теоретичних і практичних знань складного механізму забезпечення конкурентоспроможності товарів і послуг часто призводить до серйозних прорахунків при встановленні цін, що веде в ряді випадків до істотних збитків, а іноді й до банкрутства підприємств. Для успішної діяльності на ринку підприємство повинне здійснювати гнучку цінову політику. Цінова політика як складова системи забезпечення конкурентоспроможності найтіснішим чином взаємопов'язана з багатьма аспектами діяльності підприємства: модернізацією виробництва, інвестиційною діяльністю підприємства, маркетингом, інноваціями та багатьма іншими.

Метою даної роботи є визначення та аналіз основних факторів і методів оцінки конкурентоспроможності товарів і послуг компанії ТОВ ??laquo; Прінтфілд .

Ступінь розробленості теми говорить про те, що проблема конкурентоспроможності в даний час є актуальною проблемою. Проблема конкурентоспроможності представлена ??в роботах Апішева А.А. , Горфінкеля В.А. та інших авторів, у цих роботах велика увага приділяється проблемі виявлення найбільш значущих складових елементів конкурентоспроможності.

При написанні даної роботи використовувалися навчальні посібники та матеріали вітчизняних і зарубіжних авторів з питань ціноутворення, законодавчі акти та постанови органів державного управління, що регламентують порядок ціноутворення в Російській Федерації, матеріали періодичної преси.1. Теоретична глава. Конкурентоспроможність продукції


1.1 Поняття конкурентоспроможності продукції, товарів і послуг


В умовах високої насиченості товарних ринків, перевищення на них пропозиції над попитом, кожен товар (і стоять за ним товаровиробник і продавець) змушений вести жорстоку боротьбу за уподобання споживача. Безліч товарів одночасно пропонують однакові або різні способи задоволення однієї і тієї ж потреби покупців на рівних або незначно відрізняються цінових умовах. У цій ситуації переваги споживача віддається товару, який в маркетингу визначається як конкурентоспроможний.

Розуміння того, що ховається за словом конкурентоспроможність ще не устоялося. Оцінка довідкової, нормативно-технічної та методичної літератури показує, що в ній конкурентоспроможність розглядається із загальних позицій. Більшість публікацій об'єднує підхід до конкурентоспроможності як характеристиці можливості збуту товару в умовах конкуренції. Таке визначення не розкриває сутність даної категорії, констатуючи і без того очевидну залежність збуту від конкурентоспроможності. При цьому втрачається зміст конкурентоспроможності конкретного товару, яка обумовлює ро...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аудит якості як інструмент підвищення конкурентоспроможності продукції та п ...
  • Реферат на тему: Конкурси як інструмент підвищення конкурентоспроможності. Методи забезпече ...
  • Реферат на тему: Аналіз асортименту, конкурентоспроможності та якості лакофарбових товарів
  • Реферат на тему: Аналіз конкурентоспроможності фармацевтичних товарів
  • Реферат на тему: Впровадження проекту створення відділу управління НДДКР в організаційній ст ...