Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Аудит якості як інструмент підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг (на прикладі ТОВ &НефтеСтройМонтаж&)

Реферат Аудит якості як інструмент підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг (на прикладі ТОВ &НефтеСтройМонтаж&)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

«Кубанського державного університету»

(ФГБОУ ВПО «КубГУ»)

Кафедра світової економіки та менеджменту
ДИПЛОМНА РОБОТА

АУДИТ ЯКОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
Роботу виконала Л.Є. Мамішева

Краснодар +2014

Зміст


Введення

. Конкурентоспроможність аудиту якості на підприємстві

.1 Теоретичні основи аудиту якості

.2 Якість як найважливіша умова підвищення конкурентоспроможності

. Аудит якості в умовах конкуренції

.1 Діяльність підприємства. Характеристика ТОВ «НефтеСтройМонтаж»

.2 Забезпечення якості на ТОВ «НефтеСтройМонтаж». Аудит якості і аналіз показників якості виконуваних робіт

. Заходи щодо підвищення конкурентоспроможності ТОВ «НефтеСтройМонтаж»

.1 Заходи щодо підвищення конкурентоспроможності послуг і підвищенню якості їх виконання ТОВ «НефтеСтройМонтаж» шляхом зміни постачальника обладнання

.2 Заходи щодо підвищення конкурентоспроможності послуг ТОВ «НефтеСтройМонтаж» шляхом зниження собівартості виконуваних робіт

.3 Заходи щодо підвищення конкурентоспроможності ТОВ «НефтеСтройМонтаж» шляхом створення електротехнічної лабораторії

Висновок

Список використаних джерел

Додаток А Анкета оцінка задоволеності споживачів


Введення


Прагнення підприємств до отримання високих результатів своєї діяльності вимагає від підприємства підвищення конкурентоспроможності своєї продукції і послуг, що надаються. Для цього існує необхідність у вдосконаленні діяльності всіх структурних підрозділів підприємства.

Конкурентоспроможність є головним чинником виживання підприємства в сучасних ринкових умовах і подальшого ефективного розвитку. Конкурентоспроможність підприємства нерозривно пов'язана з якістю продукції і послуг. Якість є найважливішим показником діяльності підприємства. Підвищення якості визначає шанси на ефективну діяльність підприємства в умовах ринкової конкуренції, і, чим вище якість товарів, що випускаються або надаваних послуг, тим конкурентоздатною підприємство.

Основним показником успішного функціонування і основною метою існування підприємства на ринку є отримання прибутку. Але слід звернути увагу, що ефективна діяльність організації протягом тривалого періоду часу пов'язана з виконанням ще деяких цілей, таких як: підвищення якості товарів і послуг, підвищення рівня кваліфікації персоналу, підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг підприємства.

Організація, працюючи в цілях досягнення даних напрямків, змушена існувати на нових умовах, де головним регулятором виступає ринок. Організації перебудовують свої системи управління, оскільки головним чинником конкурентоспроможності продукції та послуг є якість продукції і надання послуг.

Найважливіше значення даної проблеми полягає в тому, що ця проблема є загальною і зачіпає інтереси всіх сторін: виробників, споживачів і всього суспільства в цілому.

Актуальність теми аудиту якості в даний час безумовна, так як з її допомогою успішно вирішуються завдання управління якістю, ефективного розвитку діяльності підприємства і є головним важелем успішної боротьби з конкурентами.

Об'єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю «НефтеСтройМонтаж».

Предметом дослідження є процедура аудиту якості та оцінка конкурентоспроможності послуг, що надаються ТОВ «НефтеСтройМонтаж».

Метою даної дипломної роботи є розробка заходів щодо підвищення якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються ТОВ «НефтеСтройМонтаж» на підставі теоретичних досліджень проблеми, аналізу її стану в організації.

Для досягнення даної мети необхідно вирішити наступні завдання:

дослідити теоретичні аспекти аудиту якості продукції та послуг;

дати загальну характеристику організації та її діяльності;

проаналізувати основні техніко-економічні показники;

провести аудит якості і аналіз конкурентоспроможності виконуваних робіт і послуг;

розробити заходи щодо поліпшення якості та підвищення конкурентоспроможності послуг, що надаються.

...


сторінка 1 з 22 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вімірювання та забезпечення Підвищення уровня якості та конкурентоспроможно ...
  • Реферат на тему: Рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності послуг
  • Реферат на тему: Розробка заходів щодо підвищення якості послуг в готелі &Ганьбив&
  • Реферат на тему: Розробка заходів щодо підвищення якості туристських послуг на прикладі ТОВ ...
  • Реферат на тему: Розробка проекту заходів щодо підвищення конкурентоспроможності продукції п ...