Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності товарів та послуг конкретної фірми

Реферат Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності товарів та послуг конкретної фірми

зподіл попиту між ним та іншими обертаються на ринку виробами аналогічного призначення.

Поширеним є підхід до конкурентоспроможності як комплексу споживчих властивостей товару безвідносно до його вартості. При цьому передбачається, що низька конкурентоспроможність веде до зниження цін на товари і, навпаки, підвищення конкурентоспроможності зумовлює зростання цін. В даному випадку конкурентоспроможність отожествляется з якістю продукції, хоча якість лише один з факторів конкурентоспроможності. Якщо підійти до визначення конкурентоспроможності товарів через їх ціни, яка виходить з уявлення про ціну як універсальної характеристиці товару, де відображаються всі її споживчі та мінові властивості. Різниця таких властивостей у конкуруючих виробів має виявлятися у відмінності цін, яка, як вважають, і є конкурентоспроможність цих товарів по відношенню один до одного. Не можна робити вибір серед групи товарів-конкурентів виключно на основі зіставлення цін.

Щоб виявити сутність категорії конкурентоспроможність продукції, насамперед, необхідно враховувати, що вона в умовах ринкової економіки, повинна розглядатися з точки зору споживачів. Вивчення теорії і практики маркетингу дає можливість стверджувати, що основним принципом оцінки конкурентоспроможності товару є його зіставлення з відповідними потребами покупця.

Ринок являє собою ту сферу суспільних відносин, де товари, конкуруючи між собою, проходять порівняння і перевірку на відповідність вимогам споживачів і де виявляється їх відхилення від цих вимог. При здійсненні покупки кожен індивідуальний покупець здійснює процес вибору необхідного йому виробу серед цілого ряду аналогів і набуває саме той виріб. Яке найбільшою мірою задовольняє його потребу. Найбільше визнання серед товарів, призначених для задоволення даної суспільної потреби, отримує той, який більш повно їй відповідає в порівнянні з товарами-конкурентами. Це й виділяє його із загальної товарної маси, забезпечує успіх у конкурентній боротьбі, іншими словами, дозволяє говорити, що товар був конкурентоспроможний.

Прагнучи до споживання товару, найбільшою мірою відповідає потребам (тобто володіє найвищим споживчим ефектом), споживач не може не думати про витрати, які будуть пов'язані з цим товаром. Природно, що він прагне досягти оптимального співвідношення споживчих властивостей виробу і своїх витрат, тобто отримати максимум споживчого ефекту на одиницю витрат, Тому, для визначення конкурентоспроможності істотним є не тільки порівняння товарів за ступенем відповідності конкретної потреби, а й облік витрат споживача, пов'язаних з даними товарами. Таким чином, витрати споживача на задоволення його потреби за допомогою даного товару складаються (складаються) з двох статей:

· витрат на купівлю (продажна ціна);

· витрат, пов'язаних з витратами на експлуатацію виробу в період терміну його служби (ремонт, догляд, технологічне обслуговування, покупка запасних частин, енергоспоживання та ін.)

У цілому ж загальна сума цих витрат виступає для споживача в якості ціни задоволення потреби (ціни споживання). Рівень ціни споживання представляється для покупця складовим елементом конкурентоспроможності товару і залежить, насамперед, від споживчих властивостей конкретного виробу. Витрати на задоволення потреби визначаються умовами придбання та споживання, які пов'язані з соціально-економічним становищем споживачів, наявністю послуг, їх вартістю, віддаленістю підприємств сервісу, а також залежать від факторів загальноекономічного характеру. Часто витрати, що виникають в процесі споживання, з багатьох видів виробів суттєво перевищують продажну ціну.

Таким чином, конкурентоспроможність можна визначити як комплексну характеристику товару, визначальну його перевагу на ринку в порівнянні з аналогічними виробами-конкурентами як за ступенем відповідності конкретній суспільній потребі, так і за витратами на його задоволення, яке забезпечує можливість реалізації цього товару в певний момент часу на конкретному ринку. Звідси випливає, що конкурентоспроможність обумовлюється якісними і вартісними особливостями товару, які враховуються покупцем згідно їх безпосередньої значущості для задоволення потреб. При цьому, серед товарів аналогічного призначення більшою конкурентноздатністю (К) на ринку володіє той, який завдяки своїм властивостям забезпечує найбільший корисний ефект (Р) по відношенню до ціни споживання (С). Тому умова переваги одного з товарів всім іншим має вигляд: К=Р/С? mах.

Це і є умова конкурентоспроможності товару в самому загальному вигляді. Завжди слід пам'ятати, що спроба торгівлі неконкурентоспроможними товарами втрачає всякий сенс, оскільки приносить одні збитки - як фінансові, так і моральні. З іншого боку немає і не може бути абсолютної конкурентоспроможності ...


Назад | сторінка 2 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Підвищення конкурентоспроможності товару і управління його якістю
  • Реферат на тему: Оцінка конкурентоспроможності товару і економічне обгрунтування доцільності ...
  • Реферат на тему: Конкурентоспроможність товару та управління його якістю
  • Реферат на тему: Маркетингові дослідження ринку та оцінка конкурентоспроможності товару
  • Реферат на тему: Маркетингові дослідження ринку та оцінка конкурентоспроможності товару