Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Облік витрат і калькулювання собівартості продукції допоміжних виробництв організації харчов ...

Реферат Облік витрат і калькулювання собівартості продукції допоміжних виробництв організації харчов ...

Курсова робота

на тему:

В«Облік витрат і калькулювання собівартості продукції допоміжних виробництв організації харчової промисловості В»

В 

ЗМІСТ:1. Економічна суть і завдання обліку витрат, калькулювання собівартості продукції допоміжних виробництв організацій харчової промисловості .. 5

1.1. Сутність і класифікація витрат допоміжних виробництв. 8

1.2. Собівартість продукції (послуг) та принципи е формування в сучасних умовах господарювання. 11

1.3. Значення і завдання обліку витрат і калькулювання собівартості продукції допоміжних виробництв. 14

1.4. Коротка економічна характеристика досліджуваної організації. 16

2. Облік витрат і калькулювання собівартості послуг допоміжних виробництв .. 21

2.1 Документальне оформлення та облік матеріальних витрат, облік витрат на оплату праці в організації. 21

2.2 Облік накладних витрат допоміжних виробництв. 25

2.3 Методика калькулювання собівартості послуг і робіт допоміжного виробництва 27

3. Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції допоміжного виробництва .. 30

ВИСНОВОК. 32

СПИСОК Використаної літератури ... 33

Додаток 1. 34

Додаток 2. 35


ВСТУП


Вивчення собівартості продукції допоміжних виробництв має велике значення для підприємницької діяльності організацій. Розробка та реалізація управлінських рішень базується на відповідної інформації про стан справ у тій чи іншій галузі діяльності організації. Так, дані обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції допоміжних виробництв є засобом виявлення виробничих резервів, постійного контролю використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів з метою підвищення рентабельності виробництва. Це є причиною того, що ділянка витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) займає найбільш важливе місце в системі організації. [6, с.126]

Собівартість продукції належить до числа найважливіших якісних показників, що характеризують всі сторони господарської діяльності підприємства (фірм, компаній), їхні досягнення та недоліки. Рівень собівартості пов'язаний з обсягом і якістю продукції, використанням робочого часу, сировини, матеріалів, обладнання, витрачанням фонду оплати праці і т. д.

Собівартість продукції є основою визначення цін на продукцію. Її зниження призводить до збільшення суми прибутку і рівня рентабельності. Більше того, для підприємств, що виробляють продукцію, ціни на яку жорстко регламентовані законодавством, зниження собівартості - єдина можливість зробити своє виробництво рентабельним і отримувати прибуток. p> Організації харчової промисловості, у яких є допоміжні виробництва, повинні по-особливому розподіляти загальногосподарські та загальновиробничі витрати в бухгалтерському обліку. Специфічний у таких підприємств і порядок, в якому слід списувати прямі і непрямі витрати в податковому обліку.

Актуальність теми даної курсової роботи визначена в першу чергу об'єктивно значною роллю вивчення формування витрат допоміжних виробництв у сучасній соціально орієнтованої ринкової економіки, перехід до якою є головним вектором в Білорусі економічної реформи. Ось чому формування витрат допоміжних виробництв являє собою стратегічну задачу реформаційної економічної політики. Собівартість продукції - один з найбільш важливих економічних показників, характеризують витрати підприємства, пов'язані з виробництвом і реалізацією його продукції. Зниження собівартості продукції - джерело зростання рентабельності підприємств, національного багатства і добробуту країни.

Систематичне зниження витрат на виробництво одиниці продукції є предметом керівництва промислового підприємства, так як при цьому відбувається зростання прибутку та відповідних джерел подальшого розвитку підприємства та підвищення благополуччя колективу. Цим і пояснюється вибір теми курсової роботи. [8, с.65]

У контексті вищесказаного мета написання роботи - викласти певну концепцію формування витрат допоміжних виробництв промислового підприємства, що відбиває специфіку й суперечливість його становлення в нашій країні, які адаптують світовий досвід, а також зробити спробу удосконалення обліку витрат допоміжних виробництв.

Об'єктом дослідження даної курсової роботи є ВАТ Толочінскій олійницю-сироробний завод

У ході виконання курсової роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- визначити економічну сутність і завдання обліку витрат калькулювання собівартості продукції допоміжних виробництв організацій харчової промисловості;

- описати облік витрат і калькулювання собівартості послуг допоміжних виробництв;

- запропонувати заходи з удосконалення обліку витрат і калькулюванн...


сторінка 1 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, робіт і ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво при попроцессном методі калькулювання собіварто ...
  • Реферат на тему: Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції ...
  • Реферат на тему: Організація обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості проду ...
  • Реферат на тему: Облік витрат і калькулювання собівартості продукції виробничого підприємств ...