Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Вивчення лексики російської мови в початковій школі

Реферат Вивчення лексики російської мови в початковій школі

Зміст


Глава 1. Загальні питання методики вивчення лексики російської мови в початковій школі

1.1. Значення лексики в курсі російської мови початкової школи .......... 5

1.2. Шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні лексики ........................................................................ 13

Глава 2. Методика лексичної роботи в початковій школі

2.1. Активізація словника молодшого школяра ............................... 17

2.2. Етимологічна робота зі словом молодших школярів .......... 21

2.3. Збагачення словника молодших школярів .............................. 27

2.4. Розвиток вміння користуватися лінгвістичними словниками ....... 34

Література .......................................................................... 42
Введення

Словниковий склад мови, представляючи певну систему, включає різні категорії слів, які пов'язані між собою різними відносинами, що складаються на основі загальних семантичних ознак. Це дає - підстава для виділення лексики в особливий розділ шкільного курсу російської мови, досліджуваний у нашому випадку в I-IV класах.

Вивчення лексики в освітньо-пізнавальному аспекті забезпечує системний підхід в засвоєнні лексичних понять, дозволяє знайомити учнів зі словом, як одиницею лексичної системи, зі значенням слова, вивчати граматику на лексичній основі, доводити існуючі взаємозв'язки між лексикою та іншими рівнями мови, а також створює необхідні умови для цілеспрямованого збагачення словникового запасу учнів. Таке вивчення лексики відкриває перед учнями ще один рівень мовної системи.

Актуальність даної теми полягає в тому, що засвоєння величезного лексичного запасу не може проходити стихійно. Однією з найважливіших завдань розвитку мовлення в початковій школі є впорядкування словникової роботи, виділення основних її напрямків і їх обгрунтування, управління процесами збагачення словника школярів.

Об'єктом дослідження є процес збагачення словникового запасу молодших школярів.

Предметом дослідження є методичні прийоми активізації діяльності учнів при вивченні лексики.

Мета роботи даного дослідження являє собою спробу виявити ефективні способи роботи зі словом для поповнення лексикону молодших школярів.

Завдання дослідження:

- на основі аналізу лінгвістичної літератури з проблеми визначити ступінь вивченості обраної теми;

- визначити методичну забезпеченість для лексичної роботи в початковій школі;

- показати методичну систему при лексичної роботі з молодшими школярами. p> Для вирішення поставлених завдань використано такі науково - дослідницькі методи:

а) лінгвістичні (описовий, функціональний)

б) методичні (соціально педагогічний - спостереження за навчальним процесом, вивчення та узагальнення досвіду роботи).

Теоретичну основу роботи склали праці вчених з теорії лічостно-діяльнісного підходу до навчання (Л.С. Виготський, П.Я. Гальперін, А. Н. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн), з теорії методів навчання (І.Я. Лернер, М.С. Скаткин), дослідження з методики викладання російської мови (М.М. Алгазина, В.В. Бабайцева, А.В. Текучев, Т.Г.Рамзаева, М.Р.Львов). p> Робота складається з вступу, двох розділів, висновків, літератури та додатку.Глава 1. Загальні питання методики вивчення лексики російської мови в початковій школі

1.1.Значеніе лексики в курсі російської мови початкової школи

Лексика-це сукупність слів, словниковий склад тієї чи іншої мови. Розділ науки про мову, який вивчає словниковий склад, називається лексикологією. Лексикологія має свій об'єкт вивчення - слово, яке розглядається з різних сторін, і свою систему понять [4, 6].

У лексикології слова вивчаються з точки зору:

1) їх смислового значення,

2) місця в загальній системі лексики,

3) походження,

4) употребляемости,

5) сфе-ри застосування в процесі спілкування

6) їх експрессінвно-стилістичного характеру.

Поряд з цим в поняття В«ЛексикологіяВ» входить вчення про стійкі словосполученнях (фразеологізмах), вчення про словники (лексикографія).

Слово - найважливіша одиниця мови, носій значень. Словами та їх поєднаннями позначаються конкретні предмети і абстрактні поняття, словами ж виражаються емоції. Чим багатша словник людини, тим ширше у нього можливості вибору більш точного і виразного оформлення думки.

Сучасна російська мова розпорядженні величезний словниковим запасом. У В«Словнику російської мовиВ» С.І. Ожегова міститься 57 тис. слів; в сімнадцятому В«Словнику сучасної російської літературної мови В»- близько 130 тис. слів. Це - загальновживана лексика; в названі словники не ввійшли сотні тисяч професійних слів і...


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Склад слова і методика його вивчення на уроках російської мови в початковій ...
  • Реферат на тему: Методи і прийоми словникової роботи на уроках російської мови в початковій ...
  • Реферат на тему: Методика вивчення звуків на уроці російської мови в початковій школі
  • Реферат на тему: Особливості спеціальної лексики російської мови
  • Реферат на тему: Аналіз програми та підручніків з української мови Щодо Вивчення частин мови ...