Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ &Алмас&)

Реферат Розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ &Алмас&)

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

ФГАОУ ВПО

«Північно-Східний федеральний університет ім. М.К. Аммосова »

Фінансово-економічний інститут

Кафедра економіки та управління виробництвом


РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі ТОВ «АлМАС»)


Зміст


Введення

Глава 1. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності

1.1Сущность конкуренції та конкурентоспроможності

1.2Фактори, що впливають на конкурентоспроможність фірми

.3Методи і критерії оцінки конкурентоспроможності підприємства

.4Путі підвищення конкурентоспроможності

Глава 2. Аналіз конкурентоспроможності ТОВ «Алмас»

.1 Загальна характеристика ТОВ «Алмас»

.2 Аналіз зовнішнього середовища підприємства

.3 Аналіз внутрішнього середовища підприємства

Глава 3. Розробка рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності ТОВ «Алмас»

.1 Рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності ТОВ «Алмас»

.2 Показники економічної ефективності розроблених рекомендацій

Висновок

Список літератури

Програми


Введення


Актуальність цього дослідження зумовлена ??такими обставинами:

підвищення конкурентоспроможності є в даний час необхідною умовою виживання підприємства в лісопромислової галузі;

наявність конкурентних переваг є одним з ключових факторів успіху підприємства;

виробництво і реалізація товару з високим рівнем конкурентоспроможності сприяє підвищенню ефективності діяльності підприємства;

Метою цієї дипломної роботи є розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності ТОВ «Алмас». Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення наступних завдань:

- визначення особливостей розвитку організації в конкурентному середовищі;

вивчення шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства;

- аналіз конкуренції в лісопромислової галузі Республіки Саха;

загальна характеристика діяльності підприємства на ринку лісопромислових товарів;

аналіз економічних показників діяльності ТОВ «Алмас»;

оцінка факторів зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства;

дослідження конкурентів підприємства в Республіці Саха;

розробка конкретних заходів і рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності ТОВ «Алмас».

Об'єктом дослідження є виробнича і маркетингова діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю «Алмас».

Предметом дослідження виступають управлінські та маркетингові аспекти організації по виробництву і реалізації деревини і будівельних матеріалів.

Наукові аспекти даної роботи формувалися на основі вивчення, аналізу, осмислення теоретичних і методологічних розробок вітчизняних і зарубіжних вчених, а також були використані результати власних досліджень автора.

Методика організації дослідження:

На першому етапі - теоретико-діагностичному - були розглянуті особливості розвитку організації в конкурентному середовищі, вивчена природа і сутність конкуренції, проведено аналіз можливих шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства, а також було проаналізовано сучасний стан лісопромислової галузі в Республіці Саха. На даному етапі були використані методи аналізу наукової літератури та теоретичного узагальнення, методи статистичного аналізу, синтезу, спостереження.

На другому етапі - діагностичному - були виявлені особливості організації діяльності, проведено аналіз економічних показників діяльності підприємства в динаміці; на підставі проведеного аналізу зроблена оцінка факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, виявлені сильні і слабкі сторони, можливості та загрози для підприємства.

На третьому - проектному етапі був розроблений комплекс заходів щодо підвищення конкурентоспроможності та вдосконалення діяльності підприємства і зроблена оцінка ефективності реалізації пропонованих заходів.

конкурентоспроможність економічний лісопромисловий

Глава 1. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності


. 1 Сутність конкуренції та конкурентоспроможності


Конкуренція - це вихідна категорія, яка характеризує сутність ринкової економіки. Є декілька...


сторінка 1 з 28 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка проекту заходів щодо підвищення конкурентоспроможності продукції п ...
  • Реферат на тему: Проект заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства
  • Реферат на тему: Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства і розробка комплексу заход ...
  • Реферат на тему: Розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності організації на прик ...
  • Реферат на тему: Розробка рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності організації на ...