Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Забезпечення допустимості доказів у кримінальному процесі

Реферат Забезпечення допустимості доказів у кримінальному процесі


















Курсова робота

Забезпечення допустимості доказів у кримінальному процесі


ПЛАН


Введення

. Загальні положення про допустимість доказів

.1 Поняття та основні ознаки допустимості доказів

.2 Неприпустимі докази: основні ознаки і види

. Процедури забезпечення допустимості доказів

.1 Вимоги, що пред'являються до доказів з метою забезпечення їх допустимості

.2 Процесуальні механізми забезпечення допустимості доказів

. Проблеми, пов'язані із забезпеченням допустимості доказів

Висновок

Список використаних джерел та літератури

забезпечення допустимість доказ процесуальний механізм


Введення


Термін «допустимість» або «допустимий», що вживається стосовно процесуальних доказів, згадується в Кримінально-процесуальному кодексі Російської Федерації всього 2 рази. А адже дане поняття має принципове значення для всього кримінального процесу в цілому. Можна навіть говорити про те, що саме допустимість доказів дозволяє процесу рухатися далі, саме вона сприяє забезпеченню та захисту прав і свобод беруть участь у ньому громадян. Але в російському кримінально-процесуальному законі навіть не закріплено поняття допустимості, що на наш погляд, є неправильним. Крім того, КПК не містить в собі чітко прописаної процедури забезпечення допустимості доказів стосовно кожного відповідних процесуальних дій. Найчастіше подібні норми мають непрямий характер, а адже закон повинен вказувати на всі значущі з юридичної точки зору моменти з достатньою конкретністю.

Варто сказати про те, що настільки негативне ставлення до норм, безпосередньо не зачіпають таке найважливіше властивість доказів, як допустимість, не властиво всім без винятку вченим, які працюють над даною проблемою. Зокрема, В.І. КРУПНІЦЬКИЙ з своїй статті «Допустимість доказів як гарантія конституційних прав і свобод особистості у сфері кримінального судочинства» вказує, що вимога допустимості в кримінальному процесі «забезпечується неодноразовим закріпленням в КПК РФ положень про використання в процесі доказування у кримінальних справах тільки допустимих доказів: у вигляді принципу законності (стаття 7 КПК), у вигляді прямої заборони використання неприпустимих доказів (стаття 75 КПК) та деяких інших випадках ». Однак всі ці положення у своїй сукупності не зможуть замінити повного і конкретного визначення даного поняття та подальшого його процесуального розкриття у наступних розділах Кримінально-процесуального кодексу.

При виборі даної проблеми в якості теми нашої курсової роботи, ми керувалися, насамперед, її процесуальної значимістю і недостатньою розробленістю на рівні законодавства. Проте варто сказати, що в науковій літературі даної теми приділяється досить велика увага. Питань забезпечення допустимості доказів у кримінальному процесі Росії присвячені різні дисертації, монографії та наукові статті. Результати їх аналізу будуть, безсумнівно, порушені нижче.

При здійсненні попереднього ознайомлення з матеріалом до даної теми, у нас склався ряд спірних моментів, висновки за якими повинні були бути отримані на заключному етапі роботи над курсовою.

До таких спірних моментів відносяться наступні положення:

. Наявність однакового визначення поняття «допустимості доказів» в законі і науковому середовищі.

. Які докази визнаються неприпустимими.

. Які основні вимоги, які пред'являються до доказам з метою визнати їх допустимими.

. Які процесуальні механізми забезпечення допустимості доказів.

. Які проблеми в теорії і на практиці викликає недостатня врегульованість даної проблеми на законодавчому рівні.

Всі ці спірні моменти ми намагалися вирішити в окремих розділах даної курсової роботи, а отримані висновки будуть викладені нами в ув'язненні. Нами вище вже вказувалося на досить велике коло правових, навчальних та наукових джерел, опрацьованих нами при підготовці до виконання даної курсової роботи. Розглянемо дані джерела дещо докладніше.

Серед нормативних джерел, першорядним важливістю володів Кримінально-процесуальний кодекс Росії, що цілком природно, враховуючи ту область юридичних знань, в рамках якої здійснювалася дана наукова робота. При цьому дане положення анітрохи не применшує Конституцію Російської Федерації, яка також використовувалася нами, особливо при роботі над першою главою.

Що стосується навчальної літератури, то тут варто виділити підручник під редакцією А.В. Гриненко. ...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Критерії допустимості доказів у цивільному процесі
  • Реферат на тему: Допустимість доказів у кримінальному процесі
  • Реферат на тему: Поняття доказів у кримінальному процесі, його етапи
  • Реферат на тему: Поняття і властивості доказів у кримінальному процесі
  • Реферат на тему: Допустимість доказів