Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Критерії допустимості доказів у цивільному процесі

Реферат Критерії допустимості доказів у цивільному процесі

Зміст


Введення

. Докази в цивільному процесі

.1 Поняття, сутність і значення доказів

.2 Класифікація доказів

.3 Критерії оцінки доказів

. Критерії допустимості доказів

.1 Джерела доказів

.2 Оцінка допустимості доказів при аналізі процедури його отримання

.3 Удосконалення теорії та практики доказового права в цивільному процесі

Висновок

Бібліографічний список

допустимість доказ цивільний

ВСТУП


Актуальність теми дослідження. Питання про докази та доведенні здавна привертав увагу процесуалістів в багатьох країнах, у тому числі російських дореволюційних, радянських і російських. Звернення до теми допустимості доказів у цивільному процесі пояснюється об'єктивними практичними потребами.

У 2002 році набув чинності новий цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації, що стало значущою подією не тільки для розвитку системи цивільних судів, але і в цілому для всієї вітчизняної судової системи.

Реальні суспільні потреби потребують удосконалення судової системи як основної умови поступового руху Росії на шляху до правової держави. Країна за десятиліття пройшла колосальний шлях реформ, а значить і законодавство в цей період не може не носити перехідного характеру і вимагає постійного оновлення по мірі розвитку матеріального законодавства, зміни політичної системи і духу часу.

Проблема доказування в цивільному процесі в даний час актуальна не тільки, і не стільки для теорії права, скільки для практики застосування норм права. Дана обставина пояснюється змінами, що відбулися в цивільному процесуальному праві. На сьогоднішній день суд не зобов'язаний встановлювати об'єктивну істину по справі, самостійно збирати докази. Суд оцінює їх за внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів (ст. 67 ЦПК РФ).

Об'єктом дослідження дипломної роботи є діяльність судів і учасників процесу з приводу оцінки допустимості доказів, їх збирання та подання до суду.

Предметом дослідження є безпосередньо докази в судовому процесі та проблеми доказування в цивільному судочинстві.

Метою дипломної роботи є комплексне дослідження основних положень про докази, їх класифікації, джерел доказів, а так само актуальні проблеми доказування в цивільному процесі.

Поставлена ??мета конкретизується в ряді дослідницьких завдань:

дослідити поняття, сутність та класифікацію доказів у цивільному процесі;

досліджувати критерії оцінки доказів;

дослідити джерела доказів;

дослідити і проаналізувати проблеми доказування в цивільному процесі.

При написанні роботи використовувалися праці провідних процесуалістів - теоретиків, а саме: Треушнікова М. К., Резніченко І. М., Решетниковой І. В., Курилева С. В., Чечет Д. М. , Сергун А. К., Вікут М. А., Юдельсон К. С. І інших авторів.

Ро...


сторінка 1 з 35 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поняття судового доказування та доказів у цивільному процесі
  • Реферат на тему: Проблеми доказів у цивільному процесі
  • Реферат на тему: Оцінка доказів у цивільному процесі
  • Реферат на тему: Забезпечення допустимості доказів у кримінальному процесі
  • Реферат на тему: Роль і місце письмових доказів у процесі доказування