Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Основи психології

Реферат Основи психології

1. Історія станов-ия соціальної психології, її предмет, методи та завдання


Соц. пс - це наука, що вивчає закономірності поведінки н діяльності людей, обумовлених укладенням їх у соц. групи, а також психологічних характеристик самих цих груп. (Андрєєва Г.М.) Передумови виникнення соц. пс. 1. Емпіричні. Ораторське мистецтво стародавньої Греції сформувало техніки і прийоми управління увагою, емоціями, соціальним станом великих і малих груп. Досвід використання коштів ораторського мистецтва у повсякденному житті для формування соц. прийнятних установок, цінностей і норм, формуванні емоційного поля. Досвід жерців, шаманів, в яких відбивалися і відпрацьовувалися прийоми сугестивного впливу. 2. Філософські витоки Ідеї Платона: поділяв поведінку індивіда наодинці з собою (здатний на раціональне поведінка) і в натовпі (стає жертвою стадних, ірраціональних інстинктів). Ідеї вЂ‹вЂ‹Арістотеля про громадські інстинктах, інтегруючих соціум. Соціально - психологічні пояснення процесів суспільно - політичному житті як боротьби за ресурс. 3. Соціально - психологічні теорії в системі "наука про людину" (загальна психологія, антропологія, педагогіка, тощо). Соціально - психологічні ідеї вийшли з системи філософського знання. Через відділення соціології та психології виникла соціальна психологія. Соц. пс. як наука з'явилася в 1908р. Після публікації праць Вільяма Мак-Дуаголла "Введення в соціальну психологію" і Росса "Соціальна психологія". Перші наукові історичні форми соц. психологічного розвитку: психологія народів склалася в середині 19 ст. У Німеччині. Основна ідея - існує щось крім і н д і виділеного свідомості, що характеризує психологічні групи індивідуальну свідомість. Психологія мас - Франція друга половина 19 ст. Основна ідея - наслідування масі, яка знеособлює людину. Леблон: типові риси поведінки людини в масі знеособлення, переважання ірраціонального, втрата IQ, втрата відповідальності. Теорія інстинктів соц. поведінки - В. Макдугалл. Причина соц. поведінки-інстинкти, які включають в себе аффективную (рухову). Все що відбувається в області свідомості, знаходиться прямій залежності від несвідомого початку. Макдугалл перерахував 6 пар пов'язаних між собою інстинктів та емоцій; інстинкт боротьби - гнів, страх; інстинкт втечі-самозбереження; інстинкт відтворення роду - ревнощі, жіноча боязкість; інстинкт придбання - почуття власності; інстинкт будівництва-творення; стадний інстинкт - приналежність. Експер-й період розвитку: Біхевіоризм - До Халл (теорія фрустрацій - агресії), Б. Скіннер - Центральна ідея S - R (підкріплення). Психоанал-ЕФромм, Саліван: Т-групи, ідея: який досвід поведінки людина пріоб-т в дитинстві, так він буде поводитися в соц-ме. Когннтевізм - К. Левін - розглядав поведінку з погляду пізнавальних процесів: головним мотивуючим фактором поведінки індивіда є потреба у УСГ-ні соотв-ия збалансованості його когнетивная структури. Интеракционизм - Г. Мід, Т.Сарбін - ідея: взаємодія в ході, якого здійснюється формування особистості. Є. В. Руденський, А.В. Ковальов предметом соц. психології вважають соціальну психіку: масові, особистісні та міжособистісні, групові настрої; масові, групові та індивідуальні емоції, масові дії; свідомі і несвідомі санкції психічних дій. Предметом соц. пс: Особистість як соц-й суб'єкт; Група (макро, мікро); Спілкування; Суспільні відносини; Форми духовної діяльності. Завдання соц.пс.: дослідження соціальних феноменів психології (соціальних детермінант розвитку особистості, закономірності розвитку мікро-і макрогрупп, соціальних конфліктів, психології соціального впливу особистості на соціум, стихійні явища в соціумі тощо); розробка інструм-ия дослідження соціальних феноменів; здійснюва-ня прикладних досліджень спрямованих на: розвиток групи, особистості, вдосконалення системи управліннями соціальними процесами і явищами, вдосконалення соціальних відносин ... Дві групи: методи впливу і методи дослідження. Методи дослідження - методи збору інформації (спостереження, вивчення документів, анкетування, інтерв'юю-е, тестування, експеримент), методи обробки інформації, мат статистика, прийоми логічної і теоретичної обробки). Методи впливу - зараження, навіювання.


. Соц-я група поняття, структура, класифікація н характеристика груп


Група - це реально існуюче утворення, в якому люди зібрані разом, об'єднані якимось загальним ознакою, різновидом спільної діяльності або поміщені в якісь ідентичні умови, обставини, певним чином усвідомлюють свою приналежність до цього утворення . Виконуючи розумні соціальні функції людина, є членом численних соціальних груп. До психологічних характеристик груп відносять такі групові освіти, як склад (кількість членів групи), групові інтереси, групові потреби, гр...


сторінка 1 з 52 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методи дослідження малої групи (соціометрія, методики з вивчення соціально- ...
  • Реферат на тему: Ідея розвитку особистості в історії психології
  • Реферат на тему: Соціальна мобільність, поняття маргінальності особистості, соціальних спіль ...
  • Реферат на тему: Основні елементи загального індексу. Статистичні методи аналізу обсягу і с ...
  • Реферат на тему: Розробка уроку з дисципліни "Психологія малих соціальних груп"