Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Основи психології

Реферат Основи психології

упові норми (це опр-е прав-а, кот-е вир-ни і прийняті групою, їм має підкорятися пов-е її членів, щоб їх спільна діяльність була можлива), групові цінності (складаються на підставі вироблення опр-го ставлення до соціальних явищ), групова думка, груп-е мети. Сущ-т кілька формальних ознак структури груп: структура переваг, структура "влади", структура коммуник-й. Структура групи, склад групи та динаміка групового життя - обов'язкові параметри опису групи в соціальній психології. Колектив - вищий рівень розвитку групи. Найважливіша ознака - це соціально-пізнавальна діяльність, що відповідає потребам суспільства. Класифікація груп:

Малі групи - це група людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними цілями та інтересами і нах-ся в безпосереднім-х взаимоотнош-х. За складом від 2-3 до декількох десятків. Тимчасові - постійні, Вільні і обов'язкові (ув'язнені), Відкриті та закриті (релігійна секта), Форм-е (задана офицально структура) - неформальні (групи спілкування на основі спільних інтересів, симпатій), Випадкові (вагон, черга) - природні (сім'я ), Организ-ті - неорганізов-е, Малі соціально-економ-е (трудові колективи), Аматорські (самодіяльні, у сфері дозвілля), Вікові (створені на основі збігу умов життя, потреб, звичок, інтересів). По відношенню до соціуму: Асоціальні (мафія, банда), Процесуальні (студенти). p align="justify"> Великі групи - неорганізовані, стихійно виниклі групи (натовп).

. Формальні груп: Колектив - стійка в часі згуртована група взаємодіючих людей зі специфічними органами управління, об'єднаних цілями спільної діяльністю і т.д. Корпорація - це група, об'єднана тільки внутрішніми цілями, що не виходять за її рамки, яка прагне здійснити свої групові цілі будь-яку ціну в тому числі і за рахунок інших груп. p align="justify"> Кооперація - група відрізняється реально діючою організаційною структурою, постійні відносини носять діловий характер, спрямовані на досягнення необхідного результату у виконанні конкретного завдання в певному виді діяльності.

. Неформальні групи: Етнічні групи, Народи,

Національності, Виробничі колективи, Конфесіональні.

Структура великої групи залежить від ступеня формального і неформального об'єднання.

. Соціально - психологічні аспекти розвитку групи. p align="justify"> Ідея розвитку групи була позначена в психоаналітичної концепції: 3. Фрейд "Групова психологія і аналіз Его" (т-групи). p align="justify"> У самі останні роки ідея розвитку групи одержала більш широке поширення Р. Морленд і Дж Лівайк ввели поняття "соціалізація групи", за допомогою якого за аналогією і процесам соціалізації індивіда розглядається процес групового розвитку. Критерії, на основі яких можна порівняти різні стадії у розвитку групи такі: оцінювання (цілей групи, її положення серед інших груп, значення цілей груп для її членів); зобов'язання групи по відношенню до членів (умови, при яких члени групи більше "зобов'язані" ; їй, наслідки цих взаємних зобов'язань); перетворення ролей членів групи (більша або менша включеність членів групи, їх ідентифікують-ть з нею). На підставі цих критеріїв формується періоди в житті групи і відповідні їм позиції членів. Проблема розвитку групи одержала своє специфічне рішення в психологічній теорії колективу (колектив - вища стадія розвитку групи). Найважливіша ознака колективу, за Макаренко, - це соціально-позитивна діяльність, що відповідає потребам суспільства. Важливо безперервний розвиток суспільно значущих цілей, "перспективні лінії" розвитку колективу. Все це сприяє розвитку особистості в колективі. Колектив не є замкнутою системою, він включений у всю систему відносин розвиваються в суспільстві в цілому. Успішний-ть його дій може бути реализ-на тільки при узгодженні цілей колективу і суспільства. p align="justify"> Стадії розвитку групи (А.В. Петровський): 1. Страта (шар) - реалізуються безпосередні контакти між людми, засновані на емоційній пріемственності або непріемственності; відносини опосередковуються характером спільної діяльності; розвиток відносин, заснованих на прийняття всіма членами групи єдиних цілей групової діяльності - колектив - вищий рівень розвитку групи. Теорія Поля К.Левина. Базується на законах гештальта. 1. Ціле домінує над приватним. підтверджує гіпотезу, що з поза легше вплинути на поведінку всієї групи, ніж на поведінку окремих його учасників. Кожен учень групи визнає, що він залежить від усіх інших її членів. Ця залежність зумовлена ​​загальноприйнятий-і в групі соціальними нормами. 2. Окремі елементи об'єднуються в цілому. Людина схильна ставати учасником групи, з кот-й себе він ототожнює, а не тієї, від якої залежить. 3. Направлений-ть і мікроклімат гр. Опр-і її рефер-е ядро. p align="justify">. Структуру групи в її динамічному розвитку визначають еліменти, що грають сполучну роль. Курт ...


Назад | сторінка 2 з 52 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методи дослідження малої групи (соціометрія, методики з вивчення соціально- ...
  • Реферат на тему: Особливості економічного розвитку країн групи БРІК
  • Реферат на тему: Технологія розвитку відповідальності у дітей групи соціального ризику
  • Реферат на тему: Зміст діяльності педагога групи продовженого дня з розвитку комунікативних ...
  • Реферат на тему: Етапи розвитку групи. Конфлікти як форма прояву протиріч, їх роль у спілку ...