Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Держава як політична, структурна і територіальна організація суспільства

Реферат Держава як політична, структурна і територіальна організація суспільства

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Федеральне державне бюджетне освітня установа

ВИЩОЇ ОСВІТИ

«БАШКИРСЬКА ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Інститут права

Кафедра теорії держави і праваКурсова робота

Тема: ДЕРЖАВА ЯК ПОЛІТИЧНА, СТРУКТУРНА І ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА
Виконав:

Студент 1 курсу очної форми навчання

Харитонов Антон Михайлович

Перевірив: д.і.н., доцент.

Галієв Ф.Х.

УФА +2015

Зміст


Введення

1 Держава як політична організація суспільства

.1 Демократичний політичний режим

.2 Недемократичні політичні режими

.2.1 Тоталітарний політичний режим

.2.2 Авторитарний політичний режим

Держава як територіальна організація суспільства

.1 Унітарна форма державно-територіального устрою

.2 Федеративна форма державно-територіального устрою

.2.1 Проблеми федералізму

.2.2 Імперія як форма державно-територіального устрою

Держава як структурна організація суспільства

.1 Монархія як структурна організація суспільства

.2 Республіка як структурна організація суспільства

Висновок

Список використаних джерел

Введення

держава політичний режим суспільство

Тема «Держава як політична, структурна і територіальна організація суспільства» актуальна, тому що в сучасному світі існує безліч різних держав, які різняться в багатьох аспектах своєї організації. Вивчивши дану тему, стає набагато легше розібратися в сутності сучасної державності.

Дана тема досить широко вивчена як вітчизняними, так і зарубіжними авторами. Далі будуть використовуватися труди як сучасних вчених, так і античних і середньовічних класиків. Наприклад - роботи Аристотеля, Платона, Макіавеллі, Данте Аліг'єрі і Вілліаном допоможуть нам порівняти державу їх часів, і сучасну державу, зрозуміти процес розвитку держави. Наукові праці Льва Тихомирова та інших вітчизняних авторів, наведені нижче, допоможуть порівняти державу в Росії з європейськими державами. Найцікавішою, на мою думку, роботою, на які спирається дана курсова, є «Джерела тоталітаризму» Ханни Арендт. Ця книга по праву вважається одним з кращих, на сьогоднішній день, досліджень тоталітаризму, яке проведено людиною, що побачив всі його жахи зсередини. З робіт сучасних авторів хотілося б виділити статтю німецького вченого Дірка Берг-Шлоссера «Якість посткомуністичних демократій», яка зачіпає проблему авторитарного політичного режиму держави.

На основі вищевикладеного в даній курсовій роботі ставиться наступне завдання - розкрити зміст, основні види та історичні прояви держави як політичної, структурної і територіальної організації суспільства. Для досягнення цієї мети щодо кожного з перелічених видів державної організації дана робота буде підрозділена на відповідні глави. Ця курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури та джерел.

1 Держава як політична організація суспільства


Держава, крім усього іншого, є всеохоплюючою політичною організацією суспільства. Політична сфера - один з найважливіших елементів функціонування держави як такої. У зв'язку з цим виділяється особлива сукупність способів і прийомів здійснення державної влади, або здійснення політичних відносин у суспільстві - політичний режим держави. Професор паризького Інституту політичних наук Жан-Луї Кермонн під політичним режимом розумів сукупність елементів ідеологічного, інституційного та соціального порядку, сприяють формуванню політичної сфери країни на певний період. Дане визначення найбільш часто використовується в сучасній науці.

На всьому протязі історичного розвитку науки безліч вчених виділяло велика кількість форм і видів політичних режимів держави. Зокрема, Аристотель у своїй типології виділяв Правильні (монархія, аристократія, демократія) і Неправильні (тиранія, олігархія, охлократія) режими, а французький вчений Моріс Дюверже говорив про існування явних і авторитарних, демократичних і діректорной, та інших режимів. Однак, з точки зору сучасної науки, існує поділ на демократичні і недемократичні режими, тому саме про них і про їх видах і піде мова в цій роботі.


. 1 Демократичний політичний режим


Демократія як така має древню історію існування. Відомо про наявність ще в доіс...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Держава як політична, структурна і територіальна організація суспільства
  • Реферат на тему: Суспільство, політична влада, держава. Політична система суспільства
  • Реферат на тему: Форма Правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю
  • Реферат на тему: Політичний режим як елемент форми держави
  • Реферат на тему: Роль і місце політичних партій в сучасній Росії в умовах реформування держа ...