Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Побудова епюр перерізують сил, згинальних моментів і підбір перерізів балок при вигині. Розрахунок статично невизначених стрижневих систем

Реферат Побудова епюр перерізують сил, згинальних моментів і підбір перерізів балок при вигині. Розрахунок статично невизначених стрижневих систем

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Національний мінерально-сировинної університет Гірський

Пояснювальна записка до курсової роботи

Побудова епюр перерізують сил, згинальних моментів і підбір перерізів балок при вигині. Розрахунок статично невизначених стрижневих систем
Автор:

студент гр. НБ - 11

Юсупов Р.А.

Перевірив:

Керівник роботи професор

Насонов М.Ю.


Санкт-Петербург


Завдання


Студенту групи НБ - 11 Юсупов Р.А.

1. Тема роботи: Побудова епюр перерізують сил, згинальних моментів і підбір перерізів балок при вигині. Розрахунок статично невизначених стрижневих систем.

2. Вихідні дані до роботи: Варіант №62. Заданий у методичному посібнику Опір матеріалів: Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботі raquo ;. НМСУ Гірський raquo ;. Упоряд .: А.А. Яковлєв, В.Г. Гореліков. СПБ, 2012.

. Зміст пояснювальної записки: Пояснювальна записка включає в себе завдання на виконання роботи, розрахункові формули, результати розрахунку, висновок, бібліографічний список.

. Перелік графічного матеріалу: Представлення результатів у вигляді екранних форм.

. Термін здачі закінченої роботи: 27.12.2013 р.

Керівник роботи: професор Насонов М.Ю.

Дата видачі завдання: 16.09.2013 г.

У першій частині курсової роботи (КР) необхідно побудувати епюри перерізують сил, згинальних моментів і підібрати перетини балок (рис. 1).

Дані наведені в таблиці 1.

стрижневий перетин навантаження монтажний

Рис. 1. Балки для розрахунку.


Таблиця 1

Вихідні дані для першої частини КР.

Варіантq1, кН/мq2, кН/мP1, кНM1, кН? мM2, кН? м6210 * 515 * 2520

У другій частині курсової роботи (рис. 2) необхідно розрахувати площі поперечних перерізів стрижнів 1 і 2 виходячи з розрахунку на міцність, при одночасній дії на конструкцію навантаження Р, монтажних напруг і температурних напружень. Задані матеріали стрижнів 1 - мідь, 2 - сталь, модулі пружності їх при розтягуванні - стисненні:=МПа; МПа, 80 МПа, 180 МПа. Вихідні дані наведені в таблиці 2.


Таблиця 2

Вихідні дані для другої частини КР (22 варіант).

d Матеріал стержнеймммммкНкН/мoCм242014530-50101301. Медь0,0012. Сталь

Рис. 2. Розрахункова схема для визначення площі поперечних перерізів стрижнів 1,2.


Для цього потрібно:

. Скласти рівняння статики для заданої системи.

. Визначити ступінь статичної невизначеності.

. Побудувати схему переміщень елементів системи.

. Скласти рівняння спільності деформацій.

. Висловити рівняння спільності деформацій через зусилля або напруги, використовуючи закон Гука.

. Вирішити систему рівнянь статики і спільності деформацій щодо невідомих зусиль (напруг).

. Виходячи з умов міцності, підібрати конструктивні розміри (перетинів) стрижнів.


Анотація


Пояснювальна записка являє собою звіт про виконання курсової роботи. Дано докладний рішення статично невизначених стрижневих систем, побудовані епюри перерізують сил, згинальних моментів і підібрані перетину балок при вигині. В кінці роботи наведено розрахунок вибору найбільш економічного профілю стрижня. Дано список використаної літератури. Робота містить 29 сторінок, 7 таблиць, 21 рисунок.


Abstract

explanatory note is a report on the implementation of the course work. The detailed solution of statically indeterminate beam systems are constructed diagrams of shear forces and moments izgibayuschih selected sections of beams in bending. At the end of the reconciliation of choosing the most economical profile of the rod. A list of used literature. The work contains 29 pages, 7 tables, 21 pictures.


Зміст


Введення

. Побудова епюр перерізують сил, згинальних моментів і підбір перерізів балок при виги...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розрахунок статично невизначених стрижневих систем. Побудова епюр перерізу ...
  • Реферат на тему: Побудова епюр поперечних сил, згинальних моментів і вибір перетинів балок
  • Реферат на тему: Розрахунково-пояснювальна записка до курсової роботи з ОМПТ
  • Реферат на тему: Методичні вказівки до виконання курсової роботи
  • Реферат на тему: Методичні вказівки з виконання курсової роботи Управлінський облік