Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Технологія попередження та вирішення міжособистісних конфліктів

Реферат Технологія попередження та вирішення міжособистісних конфліктів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Державні освітні УСТАНОВА

ВИЩОЇ ОСВІТИ

БАШКИРСЬКА ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРЕДСТАВНИЦТВО Г. Білоріцьке

Кафедра соціальної педагогіки

Курсова робота

ТЕХНОЛОГІЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ДОЗВОЛИ міжособистісні конфлікти

Виконав:

Студент 6 курсу, СГФ

Губин А.С.


Науковий керівник:

д.п.н., професор Гайсина Г.І.
Бєлорєцьк -2006

В 

Зміст

Введення

1. Поняття міжособистісний конфлікт

2. Типологія міжособистісних конфліктів

3. Теоретичні основи профілактики і дозволу міжособистісних конфліктів серед дітей шкільного віку

Висновок

Література

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

В 

Введення

Конфлікти різного роду пронизують тільки всю історію людства та історію окремих народів, а й життя кожного конкретної людини. Не викликає сумніву, що на конфлікт в цілому, незалежно від його різновиду впливають безліч умови, в тому числі громадська та соціально - політична обстановка в країні. Останнім часом різко зросла кількість конфліктів у системі В«людина - людинаВ», на всіх її рівнях: від дітей до дорослих. Але особливу тривогу викликають дитячі конфлікти в підсистемах: В«Дитина - дитинаВ»; В«дитина - дорослийВ», що випливають своєрідним наслідком рассогласованности вимозі в сім'ї і в суспільстві. Такого роду конфлікти класифікують, як міжособистісні. Середній показник рівня конфліктності серед підлітків у звичайній міській школі становить 30-40% від загальної класифікації взаємовідносини дитини з її оточенням (1.12). p> Проблемі міжособистісного конфлікту в Останнім часом приділяється велика увага, як в наукових колах, так і серед педагогів, психологів-практиків. Досить непогано розроблена теорія конфлікту і технологія його попередження І. Муравйової, М.В. Шакурова, Є.В. Змановский. Узагальнення та систематизацію вирішення міжособистісного конфлікту запропонувала Т.А. Шішковец, грунтуючись на позиціях гуманістичного підходу, розглядає класичний варіант вирішення та попередження конфліктів у підлітковому середовищі. p> Дана проблема має особливу актуальність , що обумовлено, принаймні трьома обставинами.

Перше пов'язано із загальною тенденцією наростання соціальної напруженості в суспільстві, погіршенням (внаслідок рассогласованности вимозі державних інститутів) виховної системи з підростаючим поколінням. Поглиблюються процеси соціальної диференціації, стратифікації нашого суспільства, погіршуються умови життя і діяльності більшості населення, знижується соціальна та психологічна захищеність особистості і, як наслідок усього цього, значне наростання психічної напруженості людей, конфліктності, агресивності.

Друге випливає з особливостей професійної діяльності, яка сама по собі часто має для людини підвищено-стресовий і навіть екстремальний характер. Більше 15% часу йде на конфлікти та їх вирішення (88). p> Третє: проблема конфліктів і конфліктних відносин - це і проблема здоров'я людини, здоров'я та психічного і фізичного. Наслідком багатьох конфліктів є погіршень здоров'я що у них сторін.

Мета дослідження : вивчити проблему виникнення міжособистісних конфліктів дітей шкільного віку та технологію їх попередження та вирішення.

Об'єкт дослідження: міжособистісні конфлікти.

Предмет дослідження: технологія запобігання та дозволу міжособистісних конфліктних ситуації серед учнів шкільного віку.

Завдання дослідження :

В· аналіз науково-методичної літератури з даного питання;

В· розкрити поняття В«Міжособистісний конфліктВ». p> В· розглянути основні види міжособистісних конфліктів.

В· вивчити теоретичні основи технології профілактики та вирішення міжособистісних конфліктів серед учнів шкільного віку.

Методи дослідження : аналіз наукової літератури; порівняльно-порівняльний аналіз.

Структура курсової роботи : робота складається з вступу, трьох параграфів, висновків, списку використаної літератури.

1. Поняття міжособистісний конфлікт

Що таке конфлікт. Істота конфлікту можна визначити як відсутність згоди між двома і більше сторонами, які можуть бути конкретними особами або групами. Кожна з що у конфлікті сторін робить все, щоб була прийнята її точка зору або мета, і заважає іншій стороні робити те ж саме. Конфлікт звичайно асоціюється з агресією, погрозами, суперечками, ворожістю, напругою та іншими емоційно-негативними явищами. Побутує думка, що конфлікт завжди небажаний, що його треба негайно вирішувати, оскільки він руйнує людські взаємини, а, отже, негативно позначається на результатах спільної роботи. Однак багато західні теоретики і практики мен...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Профілактика міжособистісних конфліктів у дітей молодшого шкільного віку в ...
  • Реферат на тему: Види міжетнічних конфліктів. Способи попередження та вирішення міжетнічних ...
  • Реферат на тему: Види конфліктів. Способи профілактики та вирішення конфліктів
  • Реферат на тему: Попередження і вирішення сімейних конфліктів
  • Реферат на тему: Технології врегулювання і профілактики міжособистісних конфліктів на підпри ...